Pályázati felhívás tanulmányi támogatásra

A pályázat kiírója:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

A pályázat az MVGYOSZ által összegyűjtött és az egyesület részére leosztott az adózók által felajánlott 2017 évi 1% terhére került kiírásra. A kiosztható keretösszeg: 200 ezer forint.

A pályázat célja:

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete alapszabályában meghatározott céljainak megfelelően egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli juttatással szeretné támogatni a látássérült tanulók képzését és oktatását,

A pályázók köre:

  1. általános vagy középiskolában tanuló, nappali tagozatos diák.
  2. felsőfokú oktatási intézményben tanuló, nappali tagozatos hallgató.

Jelen pályázaton csak az a tanuló vehet részt, aki a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének tagja, és rendelkezik 2019. évre szóló érvényes tagsági igazolvánnyal, tagdíját 2019. Március 31-ig befizette.

Jelen pályázaton az esti tagozatos gimnáziumban, egyetemen és főiskolán levelező tagozaton, valamint OKJ-s képzésben résztvevő tanulók nem vehetnek részt.

Az elnyerhető támogatás mértéke:

Minimum 5000 Ft – maximum 20 000 Ft.

A pályázatokat a bíráló bizottság a szociális rászorultság alapján és a bemutatkozó motivációs levélben foglaltaknak megfelelően  értékeli.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati csomagot, kizárólag postai úton lehet benyújtani.

Cím: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. 4400 Nyíregyháza, Búza tér 20. Fszt. 22-23.

 A pályázat benyújtásának határideje:

2019. május 2. és július 15. között folyamatosan.

 A pályázathoz csatolni kell:

  1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, mely letölthető az egyesület honlapjáról (www.vakegy.hu) vagy személyesen beszerezhető az egyesület ügyfélszolgálati irodájában
  2. Iskolalátogatási igazolás, a 2018/2019-es év második félévére.
  3. Hallgatói jogviszony igazolása a 2018/2019-es év második félévére.
  4. A tanuló által írt 1 oldalas motivációs levél, melyben a pályázatot bíráló bizottságnak bemutatja önmagát és azt is leírja miért érdemes az ő pályázatát támogatni.

(Pl: kiemelkedő tanulmányi eredményei vannak, jó sportoló, önkéntes tevékenységet folytat, valamiben tehetséges, rendszeres látogatója az egyesület közösségi programjainak, STB.)

 A pályázatok elbírálási határideje:

–  2019. július 31

– A pályázaton elnyert összeg kifizetése kizárólag a kiértesítést követően személyesen történhet.

A kifizetések határideje:

2019. augusztus 15.

A pályázat elbírálását külön, erre a célra alakult Ad Hock bizottság végzi.

Hiánypótlásra és a döntések felül bírálatára, nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Telefon: 42/ 407-486 Mobil: 30/373-1380

Email: elnok@vakegy.huAdatlap letöltése

Adatlap letöltése (doc)

A látássérültek szolgálatában