Pályázati felhívás tanulmányi támogatásra

A pályázat kiírója:

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

A pályázat az MVGYOSZ által összegyűjtött és az egyesület részére leosztott az adózók által felajánlott 2015. évi 1% terhére került kiírásra. A kiosztható keretösszeg: 200 ezer forint.

A pályázat célja:

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete alapszabályában meghatározott céljainak megfelelően egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli juttatással szeretné támogatni a látássérült tanulók képzését és oktatását.

A pályázók köre:

1. általános vagy középiskolában tanuló, nappali tagozatos diák.
2. felsőfokú oktatási intézményben tanuló, nappali tagozatos hallgató.

Jelen pályázaton csak az a tanuló vehet részt, aki a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének tagja, és rendelkezik 2017 évre szóló érvényes tagsági igazolvánnyal, tagdíját 2017. március 31-ig befizette.

Jelen pályázaton az esti tagozatos iskolában, valamint OKJ-s képzésben résztvevő tanulók nem vehetnek részt.

Az elnyerhető támogatás mértéke:

Minimum 10 000 Ft – maximum 15 000 Ft.

A pályázatokat a bíráló bizottság a szociális rászorultság alapján és a bemutatkozó motivációs levélben foglaltaknak megfelelően értékeli.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati csomagot, kizárólag postai úton lehet benyújtani.
Cím: Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete. 4400 Nyíregyháza, István utca 3.  2. emelet 209-210.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15. és június 30. között.

 

A pályázathoz csatolni kell:

  1. Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap, mely letölthető az egyesület honlapjáról (www.vakegy.hu) vagy személyesen beszerezhető az egyesület ügyfélszolgálati irodájában
  2. Iskolalátogatási igazolás, a 2016/2017-es év második félévére.
  3. Hallgatói jogviszony igazolása a 2016/2017-es év második félévére.
  4. A tanuló által írt 1 oldalas motivációs levél, melyben a pályázatot bíráló bizottságnak bemutatja önmagát és azt is leírja miért érdemes az ő pályázatát támogatni.

pl: kiemelkedő tanulmányi eredményei vannak, jó sportoló, önkéntes tevékenységet folytat, valamiben tehetséges, stb.)

A pályázatok elbírálási határideje:  2017. július 28.

A pályázaton elnyert összeg kifizetése kizárólag a kiértesítést követően személyesen történhet.

A kifizetések határideje: 2017 augusztus 25.

A pályázat elbírálását külön, erre a célra alakult Ad Hoc bizottság végzi.

Hiánypótlásra és a döntések felül bírálatára, nincs lehetőség!

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Telefon: 42/ 407-486 Mobil: 30/ 195-4312
Email: ugyfelszolga@upcmail.hu

Adatlap letöltése (docx)

A látássérültek szolgálatában