Beszámoló 2006. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2006. január 1. december 31.

Az Egyesület bemutatása

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége szervezeti átrendeződése során alakult meg. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 2004. december 27-én bocsátotta ki a jogerős végzést.

Az Egyesület főbb tevékenységei:

 • Látássérültek érdekvédelme.
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.
 • Felnőtt képzés, oktatás.
 • Szabadidős és kulturális programok szervezése.

Az Egyesület regisztrált tagjainak száma a beszámolás időszakában 873 fő.

Az Egyesület elnöksége hét tagból álló testület, üléseit kéthavonta tartja, melyre meghívást kapnak a kistérségi körzeti csoportok vezetői, a klubvezetők, valamint a különböző bizottságok vezetői.

Az Egyesületen belül hét kistérségben történik a tagok helyi érdekképviselete.

Három látássérülteket tömörítő klub várja azon tagjainkat és hozzátartozóikat, akik kedvelik a közösségi programokat.

Egyesületünk tagegyesülete a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének (MVGYOSZ) és a Magyar Látássérültek Sportszövetségének.

Humán erőforrásunk

Egyesületünk irodájában heti négy ügyfélfogadási napon várjuk tagjainkat, valamint azokat, akik munkánkról, szolgáltatásainkról érdeklődnek. Információs szolgálatunk mondhatni éjjel nappal működik, hiszen elektronikus levelezést is folytatunk (vakegy@freemail.hu).

Irodánk felszereltsége megfelel a mai modernkor elvárásainak. A mindennapi munkánkat három irodai számítógép, többfunkciós készülék (nyomtató, scanner, fénymásoló) iratmegsemmisítő, állandó szélessávú internet kapcsolat, telefon és fax készülék segítik.

Egyesületünk három főt foglalkoztat. Az Egyesület elnöke tiszteletdíjban részesül, míg a könyvelést megbízási díj fejében Kujbusné Zink Mercédesz végzi.

– Irodavezető munkakörben Czinczár Józsefné Judit, heti negyven órában dolgozik. Feladata a többi dolgozó munkájának koordinálása, a tagokkal való kapcsolattartás, hivatalos ügyek intézése, takarítás, pályázat írás és elszámolás. Bérét az Egyesület által megpályázott működési költségből fedezzük.

– Irodai ügyintéző munkakörben egy éve foglalkoztatja az Egyesület Kozma Nikolettát. Heti húsz órában dolgozik. Bérét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ munkatapasztalat szerző támogatás formájában, míg a járulékokat az Egyesület saját forrásból fizeti.

Feladata a tagokkal történő levelezés, kérelmek gépelése, információnyújtás, személyi segítés. Látási fogyatékosként a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Speciális szakiskolája végzős tanulója volt, amikor az iskolában működő alapítványon keresztül hozzánk került.

– Számítógépes rendszergazda – karbantartó munkakörben heti harminc órában dolgozik 2006. szeptemberétől Dankó Pál.

Bérét és annak járulékait szintén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ segítségével – rehabilitációs bér és járuléktámogatás címen – tudjuk finanszírozni.

Foglalkoztatásával bővült szolgáltatásunk köre, hiszen feladatköre több lehetőséget kínál a megyében, illetve az Észak alföldi régió területén élő látássérülteknek.

Feladatai: Az Egyesület akadálymentes internetes oldalának szerkesztése www.vakegy.tvn.hu, kiadványok, szórólapok, prezentációk készítése, irodai eszközeink karbantartása, rendezvények szervezése, hangosítása, digitalizálás, braille nyomtatás, vakok által használt írógépek javítása, számítógépes tanfolyamok egyéni igényre szabott lebonyolítása, pályázat írás, a tanfolyamok tananyagainak egyénre szabott elkészítése, az Egyesület tagjainak illetve a megyében élő látássérülteknek számítástechnikai segítségnyújtás telefonon vagy saját otthoni környezetükben.

– Az Egyesület elnöke Nagy Tünde, tiszteletdíjban részesül, melyet az Egyesület működési költségéből fizetünk.

Érdekvédőként eljár a tagok érdekében, képviseli az egyesületet, előadásokat tart különböző konferenciákon (foglalkoztatási konferencia; nemzetközi esélyegyenlőségi konferencia Nyíregyháza testvér városainak képviselőivel; szemészeti konferencia; stb.). Mindennapjaihoz tartozik a tagokkal való kapcsolattartás, pályázat figyelés, elektronikus levelezés és az Egyesület zavartalan működésének biztosítása.

Az Egyesület irodája Nyíregyháza belvárosában található, a tagok által jól megközelíthető helyen. Az ingatlant béreljük, havonta egy összegben fizetjük a bérleti díjat és a rezsit. Két helyiségből álló a bérleményünk, egy iroda és egy előadóterem.

Foglalkoztatás

Egyesületünk októberben kérelmet adott be az Állami Foglalkoztatási Hivatalhoz, alap akkreditációs tanúsítvány megszerzésére. A tanúsítvány igénylési kritériumainak megfeleltünk, így 2006. december 20-án felkerültünk az országos akkreditált foglalkoztatók névjegyzékébe. Lajstrom számunk: 216.

Büszkén könyvelhetjük el, hogy a látássérültek érdekvédelmi egyesületei közül elsők vagyunk a sorban, akik akkreditáltatták magukat.

Terveink között szerepel, hogy szakképzett tagjainknak, illetve egyéb fogyatékossággal élő szakképzett embereknek kínáljunk munkalehetőséget. Hasznos munkájukkal segítsék az Egyesület működését, hogy tagjaink igényeinek megfelelve bővíthessük szolgáltatásainkat.

Egyéb integrált foglalkoztatásban, a következő munkakörökben dolgoznak tagjaink: Távbeszélő alközpontkezelő, masszőr, vállalkozó, gyógypedagógus, zenész, szövő, betanított munkás, gyógymasszőr, fordító.

2006 tavaszán a Fehérbot alapítvány hét szakképzett látássérültnek biztosított munkát, mint talp és frissítő masszőr, irodai ügyintéző, gyógytestnevelő, információs menedzser és gyógymasszőr munkakörökben.

Kistérségeink között még mindig vannak olyan területek, ahol semmilyen munkalehetőség nincs, ezért folyamatosan szervezzük azon tanfolyamainkat, melyekkel újabb szakmák megszerzéséhez juttathatjuk a megyében élő látássérülteket.

Felnőttképzés

Évek óta tömegeket vonz a tanulás lehetősége. Vannak, akik munkalehetőséget látnak újonnan tanult szakmájukban, de vannak, akik szeretnek közösségbe járni, ismerkedni, barátokat szerezni és a tudásukat bővíteni. A 2006. évi tanfolyamaink sikeresen fejeződtek be.

 • – 4 fő végzett haladó angol nyelvtanfolyamot, Sipos Lívia nyelvtanár irányításával.
 • – 16 fő végezte el az ECDL Start 5 modulos képzést, Révész Balázs oktatásával.
 • – 14 fő kezdő számítástechnikai oktatásban vett részt Kajatiné Erzsike oktatóval.
 • – 26 fő tett sikeres vizsgát talp illetve frissítő és kondicionáló masszázsból, Keszthelyi Csaba látássérült oktató, és Beregszászi Ildikó keze alatt.

A szakképzési projektünkben évek óta társunk a Magyar Iparszövetség Oktatási Központja megyei kirendeltség vezetője, Mikulecz Erika. Igény felmérés alapján készíti el a pályázatokat az Egyesület munkatársaival közösen. Az elméleti oktatások minden esetben, előadótermünkben történnek.

A 2007. évi kínálatunk is népszerű. Gyengénlátóknak ajánljuk a virágkötészetet, de indítunk pályázat író, gyógy masszőr, német nyelvi képzést is.

Pályázat útján nyert lehetőség volt az ősz folyamán egy 30 órás internet használati tanfolyam. A Magyar Telekom írta ki a pályázatot, amelyre 14 fő jelentkezett. Egyesületünk munkatársa, Dankó Pál tartotta az oktatást a „Jaws for Windows” képernyőolvasó szoftver segítségével. A kurzus végén a Telekom oklevéllel jutalmazta a résztvevőket.

A Móricz Zsigmond megyei könyvtárban Petrus József irányításával, könyvtár használattal ismerkedhettek meg néhányan.

Tavasszal a megyei munkaügyi központ 7 munkatársával együtt 7 tagunk vett részt Budapesten az „Informatika a látássérültekért” Alapítványnál képernyőolvasó használatot oktató tanfolyamon.

Együttműködések – jó kapcsolatok

– Szakmai munkánkkal igyekszünk felhívni magunkra a társadalom figyelmét, amely magával hozza a jó kapcsolatok kialakulásának lehetőségét. Baráti kapcsolatot ápolunk a megyei társ fogyatékos szervezetekkel, részt veszünk egymás rendezvényein (MEOSZ megyei egyesülete, SINOSZ megyei szervezete, Nyírségi Látássérültek Egyesülete).

– Szívesen bekapcsolódunk az Esélyek Háza megyei koordinációs irodája által szervezett programokba.

Pl.: Esély nap, fény nélküli percek kiállítás, kommunikációs akadálymentesítési projektek, stb..

– Jó kapcsolatot ápolunk az Észak-alföldi régióban működő társ egyesületekkel. A fehérbot napja alkalmából megrendezett „Veled kerek a világ” című esélyegyenlőségi rendezvényen jártunk Szolnokon, és Debrecenben is részt vettünk a foglalkoztatási konferencián.

– Jó kapcsolatokat sikerült kiépítenünk a városi és a megyei önkormányzatokkal, a civilházzal, a megyei munkaügyi központtal, a megyei támogató szolgálatokkal, iskolákkal, Budapesten a látásvizsgálóval, családsegítő központokkal és alapítványokkal.

– A mátészalkai önkormányzat Egyesületünket kérte fel, az azóta már elfogadott „Esélyegyenlőségi tervük” látássérültek szemszögéből történő véleményezésére, melynek szívesen eleget is tettünk.

– 2005-ben kezdeményeztük a www.nyiregyhaza.hu Nyíregyháza város honlapjának akadálymentesítését, mely 2006. évtől kezdve, fokozatosan, a lehetőségekhez mérten valósul meg.

Sikeres pályázatok

Működésünkhöz elengedhetetlenül szükségesek a nyertes pályázatok. A 2006-os évben a következő projektek voltak sikeresek.

 • Az MVGYOSZ pályáztatta a tagegyesületeket működési költségeik megteremtésére. Jó minősítést kapott pályázatunk az értékelésnél, ezzel 3 794 000 Ft támogatásban részesültünk.
 • Az NCA Észak-alföldi Regionális Kollégiuma 500 ezer forinttal támogatta működési költségünket.
 • A Maholnap Jóléti Alapítvány pályázatán 225 ezer forintot nyertünk a „Veled teljes a világ” névre keresztelt projektünkhöz. Ebből a pénzből beszélő segédeszközöket vásároltunk, illetve ebből finanszíroztuk az alap akkreditációs tanúsítvány megszerzésének díját.
 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata három bizottsága is támogatásban részesítette Egyesületünket. A Gyermek és Ifjúsági bizottságtól 50 ezer, az Egészségügyi és Szociális bizottságtól 80 ezer, míg a Városi Civil Alapból 20 ezer forintot kaptunk.
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat több alkalommal is támogatást adott működési költségeinkre.
 • A Magyar Telekom által kiírt internet használatot oktató 30 órás tanfolyam lehetőségének megrendezését nyertük.
 • A Fehérgyarmati „Sorstársak” és a Mátészalkai „Óda a fényhez” klubok több alkalommal is sikeres önkormányzati pályázatokat készítettek, melyekből helyi rendezvényeiket finanszírozták.
 • A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékosok Sportszövetségétől, „Sport délután” megrendezéséhez 50 ezer forint támogatást kaptunk.
 • A FOKA Önálló életvitelt segítő eszközök pályázatán 170 tagunk nyert különböző eszközöket. (Beszélő vérnyomás, vércukorszintmérő, konyhai és személymérlegek, számítástechnikai eszközök, nagyító, stb.
 • Az „Informatika a látássérültekért” Alapítványnál kiírt pályázatokon esetenként 10-15 fő szerepel a nyertesek listáján tagjaink közül.
 • Ez évben Egyesületünknek lehetősége nyílt – a Lions klub felajánlása révén – arra, hogy a megyében élő látássérültek körében megpályáztasson két PI. -es számítógépet és két hordozható CD/MP3 lejátszót.

Benyújtott, el nem bírált pályázatunk

A Mobilitás Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Tanácsához nyújtottunk be pályázatot „Ifjúsági közösségi terek fejlesztése” címen. Olvasóegérre – mely eszköz a nyomtatott, vagy írott szövegeket, képeket, nagyítva jeleníti meg egy TV készülék segítségével – és egy TV tunerral rendelkező TFT monitorra használnánk a megnyert összeget, ezzel is több lehetőséget és segítséget nyújtva a fiataloknak, nem csak a tanuláshoz (olvasóegér, felnagyítja a betűket), hanem a kikapcsolódáshoz (TV tuneres monitor, televíziózás) is. Ezáltal a már korábban beüzemelt két internetezési lehetőséget biztosító gépünk is nagyobb kihasználtsággal üzemelhetne és szolgálhatná a fiatalok érdekeit.

Szolgáltatásaink

Egyesületünk vezetősége a szervezeti átrendeződés óta előtérbe helyezi a tagok igényeit. Az Egyesület szolgáltatásainak körét ennek megfelelően igyekszik fenntartani, bővíteni.

A diszkrimináció elkerülése végett ezeket nem csak tagjainknak ajánljuk, hanem a megyében élő látássérülteknek is. Persze volt már rá példa, hogy más megyei társ egyesületek tagjai is igénybe vették szolgáltatásainkat.

– Feliratozás: A kommunikációs akadálymentesítést hozzuk előtérbe, amikor közintézmények, beszélő bank automaták, braille feliratozását végezzük. Gondolunk az alig, illetve a gyengénlátókra is, amikor a nagybetűs, jól olvasható kiírásokra hívjuk fel a figyelmet. Fontosnak tartjuk Személyi segítő jelenlétét közintézményekben, közhivatalokban és hivatalos ügyek intézésénél.

– Braille írás, olvasás, nyomtatás: Óvjuk és védjük a vakok speciális írásának, a braille-nek napjainkban eltűnni látszó kultúráját. Egyéni igényre szabott oktatást végzünk, amelyhez minden eszközünk megtalálható.

Megoldottá vált a braille nyomtatás is, melyben partnerünk a Vasutas Művelődési Ház. Az oktatást ingyenesen végezzük, a nyomtatásnál csak a lap költséget számoljuk fel.

– Informatikai segítségnyújtás: Telefonon vagy személyesen az Egyesület irodájában, illetve a látássérült saját otthoni környezetében történik. Hardveres, szoftveres, összeszerelés is megoldható.

Weboldalak véleményezése, tanácsadás „Vakbarát” oldalak készítéséhez.

Az Egyesület irodájának klubtermében a látássérültek 50 forintos óra díj kifizetésével internetezhetnek. Erre a célra két darab PIII – as számítógép áll rendelkezésükre.

– Hirdetések: Egyesületünk internetes oldalán ingyenesen hirdethet minden látássérült. Ezt a szolgáltatásunkat társkeresési hirdetésekre, valamint a klubok programajánlatainak közzétételére is használják.

– Tanfolyamok: A felnőttképzés, és a braille oktatása mellett számítástechnikai oktatásra is biztosítunk lehetőséget a „Jaws for Windows” képernyőolvasó szoftver segítségével, amelynek Demo verzióját nálunk is megvásárolhatják.

– Fénymásolás: Egyesületünk tagjai részére díjmentesen fénymásol orvosi iratokat. Más jellegű lapok, könyvek, újságok, képek stb. fénymásolása tíz lapig ingyenes, e felett 10Ft/lap költségen nyújtjuk ezt a szolgáltatást.

Beszélő eszközeink

Állandóan bővülő segédeszköz parkkal rendelkezünk. Fontosnak tartjuk, hogy tagjaink és az érdeklődők irodánkban, vagy a kistérségi információs napokon, klubfoglalkozásokon személyesen megismerkedhessenek azokkal az eszközökkel, amelyek megkönnyíthetik életvitelüket.

Megoldottuk, hogy a Szajkó Bt segítségével Nyíregyházán lehessen beszerezni a magyarul beszélő vérnyomásmérőt, a vércukorszintmérőt, valamint a konyhai és a személymérleget.

Az előbbiekben felsorolt eszközök mellett színfelismerő, magyarul beszélő asztali óra, vakírógépek, braille táblák, tojás elválasztó, tej őr, vakoknak készült sakk, készség fejlesztő játékok, pontozók, órák, fehérbotok, abakusz, képernyőolvasó és nagyító szoftverekkel rendelkezünk.

Kistérségi körzeti csoportok

A megyében, hét kistérségben vagyunk jelen. Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város és Vásárosnamény környékét fogjuk össze. Minden évben kétszer tartunk kihelyezett információs napokat. Tavasszal meghallgatható az éves beszámoló, melyet a kistérségi vezetők, illetve az Egyesület elnöke oszt meg a tagokkal.

Ősszel lehetőség van az éves tagdíj befizetésére, és előfizetni az MVGYOSZ által kiadott sajtótermékekre.

Klubok – Baráti körök

Három kistérségben évek óta jól működő, látássérülteknek szabadidős tevékenységeket, programokat biztosító klub található.

– Az „Óda a fényhez” klub Mátészalkán alakult, tíz évvel ezelőtt, ahol azóta is kéthetente színvonalas programokkal várja a tagokat és az érdeklődőket.

Munkaterv szerint tartják foglalkozásaikat, a Mátészalkai Kölcsey Ferenc Művelődési Házban, ahol állandó termet biztosítanak rendezvényeik lebonyolításához.

2006-ban ünnepelte a klub fennállásának tizedik évfordulóját. Ebből az alkalomból a megyei egyesület ajánlására az MVGYOSZ országos elnöksége a Braille Emlékérem ezüst fokozatával lepte meg Kállai Menyhértet és feleségét, akiknek nagy szerepük volt a megalakulásban és azóta is sokat tesznek a térségben élő látássérültekért.

A klubot az alakulás óta Deméné Szondi Anikó irányítja.

Programjaik között megtalálhatóak a hagyományos megemlékezések: Húsvét, halottak napja, fehérbot napja, karácsony, de szívesen szerveznek kirándulásokat és nagy létszámmal látogatják az Egyesület által szervezett programokat is.

– A „Sorstársak” klub Fehérgyarmaton alakult, kilenc évvel ezelőtt.

Foglalkozásaikat minden hónap utolsó szerdáján tartják, a Móricz Zsigmond Művelődési Házban, ahol külön termet biztosítanak számukra.

A megalakulás óta Gazda Istvánné irányítja a közösséget, aki látóként látássérült férjével szervezi a programokat.

Munkaterv szerint dolgoznak. Szívesen kirándulnak, szerveznek ünnepségeket: névnapok, fehérbot napja, karácsony.

– Az „Arany híd” klub Nyíregyházán alakult 2006-ban. A tagok többsége a fiatalabb generációt képviseli, programjaikat ebben a szellemben állítják össze.

Rendezvényeiket havonta tartják, ahol a látássérültek mellett családtagok is nagy számban vesznek részt.

Szerveztek több napos kirándulást Egerszalókra, halloween party-t, de megemlékeztek a fehérbot napjáról is.

A klubnak jelenleg nincs vezetője a szervezést Duka Gitta és Petrus József klubvezetőségi tagok végzik. Szívesen együttműködnek a borbányai baráti körrel, foglalkozásaikat a Borbányai Művelődési Házban tartják.

A megyei egyesület minden évben egyszer anyagi támogatást ad saját forrásából, amelyet a klubok karácsonyi rendezvényeikhez használnak fel.

Szabadidős és szakmai programok

A klubok baráti körök mellett az Egyesület is szervez szabadidős programokat.

A 2006-os évben két alkalommal került sor kirándulásra.

Jártunk Budapesten, egy igazi barlang túrán a Mátyás hegyi barlangban, ahol profi barlangászok voltak a segítőink.

A magas hegyi libegőt is kipróbálhatták a bátrabbak Sátoraljaújhelyen, és szétnézhettek Szerencsen is.

Egyesületünket négyen képviselték az ajkai Fekete István Emlékvetélkedőn.

Kulturális rendezvényeink

 • Felolvasó nap: „Hozd el kedvenc versedet, novelládat és olvasd fel nekünk, mi rögzítjük.”
 • Országos Braille Olvasás Verseny.
 • Fehérbot napján, Helen Keller emlékműsort tartottunk.
 • Több alkalommal vendégünk volt a Református Vakmisszió Debreceni Körzeti Csoportja.
 • Sport délutánt szerveztünk látássérülteknek.
 • „Együtt a szeretet ünnepén” családias hangulatban megünnepeltük a karácsonyt.

Szakmai rendezvények

 • „Esély nap”: társszervezőként vettünk részt az Esélyek Háza megyei Koordinációs Iroda azon rendezvényén, ahol Nyíregyháza város egyik legforgalmasabb terén hívtuk fel az utca emberének figyelmét a braille írásra és a beszélő számítógépre.
 • Nyíregyháza testvérvárosainak esélyegyenlőségi konferenciáján „Fény nélküli percek” kiállítást rendeztünk be, mellyel mindennapi élethelyzeteket elevenítettünk meg, teljes sötétben. A „kiállítást” látó embertársainknak készítettük, amelyet látássérült idegenvezető segítségével fedezhettek fel a nem kisszámú érdeklődők.
 • Foglalkoztatási konferencia: Három napos konferenciát rendezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ, ahol prezentációval illusztrálva előadást tarthatott Egyesületünk elnöke a „Megyei foglalkoztatottság a látássérültek szemszögéből” címmel.
 • A Labrador Bt. magyarul beszélő segédeszközeit mutatta be nagy sikerrel, irodánk klubtermében.
 • A Fogyatékosok Fóruma által fehérbot napja alkalmából szervezett gépíró versenyen, Kozma Nikoletta (irodai ügyintézőnk) első helyen végzett.
 • „Szülői fórum”: Megyénkben közel száz 0 és 14 év közötti gyermek tagunk van. A fórum célja volt a látássérült gyermekek szüleinek tájékoztatása Egyesületünk munkájáról, a gyermekekkel kapcsolatos jogszabályokról, szociális ellátásokról, beiskolázásról és minden felmerülő probléma megvitatása.

Támogatóink

Rendezvényeinket saját források mellett több intézmény, cég, és magánszemély is rendszeresen támogatja.

Nagyobb létszám befogadásához évek óta partnerünk a Váczi Mihály Művelődési Központ és Gyermekcentrum, valamint a Római Katolikus Plébánia.

A rendezvényeken szereplő vendégeink szállításában évek óta számíthatunk a FŐTAXI -ra.

Irodai munkánkat segíti egy modern számítógép, melyet a Lions klub anyagi támogatásával vásárolhattunk meg.

A FOKA által kiírt önálló életvitelt segítő eszközök beszerzési pályázatának kiírásakor a magyarul beszélő gyógyászati eszközök beszerzésében segítségünkre volt a Szajkó bt.

Az Egyesület működését több alkalommal is támogatták egyéni tagjaink, fénymásolópapírral, irodai eszközökkel.

A jövő tervei

A látássérült gyermekek és fiatalkorúak felkutatására és érdekvédelmére még nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni, talán nekik és szüleiknek van legnagyobb szükségük a segítségre, legyen az jogi, szociális, beiskolázási vagy akár segédeszköz beszerzési probléma. Ezért a sikeresen megrendezett szülői fórum csak a kezdete ennek a gondoskodásnak, melyet 2007-ben is szeretnénk megismételni, s kihasználni a már említett „jó kapcsolatainkat” a gyermekek és fiatalkorúak érdekeinek védelmére, segítésük hatékonyabbá tételére.

Az aktív korúak képzésénél, a felnőtt képzés-oktatásban a korábban már befejeződött (talp és frissítő masszőr, angol nyelv) és a 2007-ben induló (gyógymasszőr, virágkötő) tanfolyamainkkal kívánjuk elősegíteni a látássérültek minél szélesebb körű szakképzését, növelve ezzel a munkaerőpiacon történő elhelyezkedési esélyüket. Munkába állításuk érdekében pedig új munkahelyek felkutatásán dolgozunk.

Egyesületünk is ki kívánja venni részét a foglalkoztatásban. Az alap akkreditációs tanúsítvány megszerzésével lehetőséget szeretnénk adni szakképzett látássérülteknek és más fogyatékossággal élő embertársainknak munkavégzésre. Munkájukkal fejleszteni és bővíteni szándékozunk az Egyesület szolgáltatásait, és biztosítani szeretnénk az Egyesület zökkenőmentes működését.

A foglalkoztatás kérdése mellett fontos helyen áll a szabadidő megszervezése és a közösségi életre nevelés, amely elősegítheti a látássérültek rehabilitációját is. A Mobilitás Észak-Alföldi Regionális Tanácsához benyújtott, még elbírálásra váró pályázatunk segítségével a fiatalokat szándékozunk a jövőben közelebb hozni egymáshoz és bevonni az Egyesület közösségi életébe úgy, hogy közben tanulhassanak, olvashassanak, szórakozhassanak, kapcsolatot tudjanak teremteni a világgal, akár a rendelkezésükre álló világháló adta lehetőségek keretei között is.

A jövőben is a diszkrimináció elkerülésére törekszünk, ezért tanfolyamainkat, szolgáltatásainkat, az általunk kiírt pályázatokat, minden látássérültnek kínáljuk.

A 2006. évben megkezdett sikeres munkát a jövőben is folytatni szeretnénk, kibővítve a tagok által újonnan, a mai modern társadalom által támasztott igényeknek megfelelően.

Reméljük a beszámolónkban leírtak kellőképpen megindokolják Egyesületünk működésének szükségességét, melyhez nélkülözhetetlen az MVGYOSZ által megpályáztatott működési költség. A jövőben is számítunk a támogatásra, hogy Egyesületünk munkájával a látássérültek minél szélesebb rétegeit, egyre jobb minőségben ki tudja szolgálni.

Nyíregyháza, 2007. január 9.

                                                                       ………………………….

                                                                                  Nagy Tünde

                                                                                       Elnök

A látássérültek szolgálatában