Beszámoló 2008. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2008. január 1. – december 31.

Az Egyesület bemutatása

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, az MVGYOSZ szervezeti átrendeződése következtében alakult meg 2004. december 27-én, mely a beszámoló elkészítésének időpontjában 891 tagot számlál. Megyénkben a látássérültekkel való törődés nagy múlttal rendelkezik, és célul tűztük ki, hogy a jövőben is igyekezni fogunk a modern társadalom és a hozzánk csatlakozó látássérültek igényeivel, elvárásaival lépést tartani, megsegítésükre újabb lehetőségeket felkutatni, felmerülő problémáikat orvosolni.

A hatékonyabb munka érdekében megőriztük a körzetesített formát, így hét kistérségben  (Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város, Vásárosnamény) biztosítjuk a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét, melyben nagy segítséget nyújtanak körzeti csoportvezetőink. Folyamatosan végzik a felvilágosító tevékenységet, tájékoztatják tagjainkat a megváltozott jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, szabadidős programokról, az egyesület szolgáltatásairól, tanfolyamokról.

A tagság szabadidős tevékenységét két kistérségben (Mátészalka és Fehérgyarmat) biztosítják klubok, azonban maga az Egyesület is szervez országos, megyei, valamint kistérségi programokat.

Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amelyet évente egyszer hívunk össze. Az Egyesület elnöksége 7 tagból álló testület, mely üléseit kéthavonta tartja.

Az Egyesület alapszabálya értelmében már nem csak a Szabolcs megyében élő látássérültek lehetnek tagok, hanem bárki csatlakozhat az ország egész területéről, és nagy örömünkre ezt a lehetőséget többen ki is használták.

Tagsági díjunk a 2008-as évben 1200 Ft, mely megfizetése után igénybe vehetők korábbi és új szolgáltatásaink is.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületetagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetségének, valamint a Magyar Látássérültek Sportszövetségének.

Egyesületünk folyamatosan törekszik a személyes kapcsolatokra olyan intézményekkel, hivatalokkal, fogyatékos ügyi szervezetekkel, alapítványokkal, támogató szolgálatokkal, iskolákkal, akik segíthetik munkánkat, és olyan lehetőségeket kínálnak, amelyeket a látássérültek figyelmébe tudunk ajánlani. Folyamatosan odafigyelünk azokra az élethelyzetekre, lehetőségekre melyekkel segíteni tudjuk a tagságunkat, valamint a látássérültek társadalmát.

Az Egyesület főbb tevékenységei:

  • Látássérültek érdekvédelme
  • Rehabilitációs foglalkozás
  • Felnőtt képzés, oktatás
  • Szabadidős és kulturális programok szervezése

Az Egyesületünk irodája a Tudomány és Technika házában a második emeleten található akadálymentes környezetben, hiszen halmozottan sérült, mozgási fogyatékos tagjaink is akadály nélkül megközelíthetik lifttel irodánkat. Bérleményünk tágas és barátságos, ünnepségek, szakmai vagy kulturális rendezvények, tanórák vagy kisebb konferenciák megtartására ideális. A 2008-as évben intervenciós pályázatból az iroda helyiségeit teljesen felújíttattuk, kifestettettük.

Ügyfélfogadási napjainkon heti négy alkalommal (hétfő – csütörtök 8-15 óra között) várjuk a hozzánk látogatókat.

Az alap akkreditáció adta lehetőségekkel élve, irodánkban minden alkalommal négy munkatárs, plusz az Egyesület elnöke áll mindenki rendelkezésére.

– Czinczár Józsefné Judit, az egyetlen látó munkatárs, irodavezető, a 2008-as évtől munkahelyi segítőként koordinálja a látássérült dolgozók mindennapi teendőit, személyi segítséget nyújt nem csak az irodában dolgozó munkatársaknak, hanem tagjainknak is, pályázatokat ír, elszámol és intézi a hivatalos ügyeket, valamint Egyesületi rendezvényeinket szívvel-lélekkel támogatja főztjével is.

– Dankó Pál, rendszergazda: 2006 szeptemberében kezdett hivatalosan dolgozni, bár már 2005-től önkéntesként részt vett az Egyesület munkájában. Feladatai közé tartozik az Egyesület akadálymentesített weboldalának www.vakegy.hu szerkesztése. Emellett a legtöbb szolgáltatást rajta keresztül vehetik igénybe a látássérültek. Braille nyomtatás, számítástechnikai segítségnyújtás, pontírógép javítás, beszélő segédeszközök használatának betanítása. A szolgáltatás mellett besegít a pályázatok megírásába, rendezvények lebonyolításába és az Esélyek háza által szervezett antidiszkriminációs képzést elvégezve, több alkalommal segített „hátrányos megkülönböztetés” panasszal hozzánk forduló tagok hivatalos levelének megírásában az Egyenlő Bánásmód Hatóság felé.

– Lakatos Anikó, Ancsa, nemzetközi referens: 2007 januárjában kapcsolódott be a munkába. Feladata nemzetközi kapcsolatok felkutatása, kapcsolattartás külföldi fogyatékosügyi intézményekkel, szakszövegek fordítása, nyelvórák megtartása, pályázatok írása, tananyagok digitalizálása.

Végzettségének megfelelően ezek mind elvárhatóak tőle, hiszen német nyelvből diplomázott, mint szakfordító.

– Szórádi Bálint, adminisztrátor: 2007..áprilisában csatlakozott a munkatársakhoz, mivel Fehérgyarmat kistérségének a vezetője, ezért is történik változó munkahelyen a foglalkoztatása. Feladata az Egyesület jegyzőkönyveinek megírása, és a fehérgyarmati kistérségben a helyi érdekképviselet biztosítása.

– Deme Jánosné, szabadidő szervező: Feladata a mátészalkai kistérségben működő „Óda a fényhez” látássérültek klubjának vezetése, a helyi érdekképviselet biztosítása, valamint az Egyesület „Főnix” irodalmi csoportjának irányítása és a kulturális programok szervezése.

– Hegyes Jánosné, irodai ügyintéző munkakörben dolgozik 2007 novemberétől. Feladata a tagsággal való kapcsolattartás, a tagnyilvántartó program frissítése, karbantartása, a belépő tagok regisztrálása, irataik rendszerezése. Irodai munkája mellett, mint az Egyesület alelnöke is tevékenykedik.

– Nagy Tünde, az Egyesület elnöke.  Munkáját 50 ezer Ft tiszteletdíj fejében látja el. Feladata az Egyesület zökkenőmentes működésének biztosítása, az Egyesület és a látássérült tagok képviselete különböző fórumokon, hivatalos ügyek intézése, érdekvédelmi munka végzése, előadások tartása, pályázatfigyelés és írás, a látássérültekkel való kapcsolattartás személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

– A könyvelést Kujbusné Zink Mercédesz végzi.

Az Egyesület dolgozói a felmerülő munkákat, feladatokat egy tágas, technikailag kiválóan felszerelt irodában végezhetik. Hiszen három asztali számítógép, (mely közül az egyik a látássérült dolgozók számára képernyőolvasóval és karakterfelismerő szoftverrel telepített) TFT monitorokkal, valamint egy laptop, szélessávú internet, vezeték nélküli hálózat, nagy teljesítményű többfunkciós készülék, (nyomtató, szkenner, fénymásoló), s ezen kívül külön szkenner, iratmegsemmisítő, egy Gencom PBX telefonközpont, kezelő készülékkel, egy hordozható telefon, és egy telefon/fax készülék segíti munkájukat. 2008-ban irodánkat egy modern telefonos információs rendszerrel is elláttuk (az előbbiekben említett Gencom PBX rendszer), melynek segítségével tagjaink valóban éjjel-nappal hozzájuthatnak a legfrissebb hírekhez, tájékozódhatnak munkánkról, szolgáltatásainkról, pályázati lehetőségekről.

Irodánkban található még hűtőszekrény, kávé és teafőző, valamint mikrohullámú sütő is. Az információszolgáltatás, irodai ügyintézés mellett mindig vidáman, családias környezetben fogadjuk ügyfeleinket, szociális érzékenységgel figyelünk problémáikra.

Kistérségi körzeti csoportok – klubok – baráti körök

Mindig is különösen fontos volt számunkra, hogy minden tagunknak egyenlő esélyt biztosítsunk az információkhoz való hozzáféréshez, kulturális, szabadidős programjainkon való részvételhez, ezért hét kistérségben biztosítjuk a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét, s így Egyesületünk szolgáltatásai azon tagjainknak is elérhető, akiknek látássérültségük mellett még más testi fogyatékosságuk, vagy egyéb szociális problémák miatt nehéz, vagy megoldhatatlan lenne a Nyíregyházára való bejárás. A kistérségi munkánkban nagy segítséget nyújtanak körzeti csoportvezetőink. Folyamatosan végzik a felvilágosító tevékenységet, tájékoztatják tagjainkat a megváltozott jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, szabadidős programokról, az Egyesület szolgáltatásairól, tanfolyamokról, segítenek a látássérülteknek az Egyesületbe való belépésben.

Két kistérségben működik hosszú évek óta látássérültek klubja:

– Fehérgyarmaton már hosszú évek óta működik Gazda Istvánné szakértő és lelkiismeretes irányítása alatt a „Sorstársak” klub. Rózsika néni látássérült férjével közösen szervezi a kirándulásokat, kulturális rendezvényeket, vetélkedőket.

– Deme Jánosné Anikó vezeti Mátészalkán az „Óda a fényhez” látássérültek klubját, munkáját több önkéntes nyugdíjas is segíti, és elhivatottságuknak köszönhetően a klub már hosszú évek óta képes színvonalas kulturális és szabadidős programokat kínálni a térségben élő látássérülteknek.

Mindkét klub tagjai szívesen látogatják az Egyesület rendezvényeit, és közülük többen a Főnix irodalmi csoport tagjaként színesítik rendezvényeinket, kulturális programjainkat.

– A horgászok baráti köréhez 10 tagunk tartozik. Minden évben éves adományjegyet kapnak közel 150 ezer Ft értékben a megyei halászati Kft-től. A munka e részét Gál Gyula és Szabó József végzik.

Egyesületünk szolgáltatásai

Ha azt szeretnénk, hogy Egyesületünk valóban hatékony segítő szervezetként működjön a látássérültekért, akkor talán legfontosabb feladatunk, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan bővítsük, a modern társadalom igényeihez igazítsuk, fejlesszük. Mivel tagjainkkal állandó kapcsolatban állunk, ezért tudunk mindig rugalmasan az ő igényeikhez, elvárásaikhoz alkalmazkodni. Nem csak irodánkba látogató tagjaink vehetik igénybe az Egyesület munkatársai által nyújtott szolgáltatásokat, mert jól tudjuk, hogy sok fogyatékkal élő számára a mobilitás leküzdhetetlen akadályt jelent. Ezért adott esetekben munkatársaink a látássérült otthonában nyújtanak segítséget, legyen ez a segítség számítógép-szerelés, vagy egy fontos dokumentum kitöltése.

 A rehabilitációs foglalkoztatás keretében két munkatársunk végzi a tagság érdekeit szolgáló munkát.

– Lakatos Anikó, nemzetközi referens biztosítja a nyelvoktatást, az angol illetve német nyelven tanulni szándékozóknak. Az oktatást személyesen, egyénre szabottan, illetve távoktatásban, interneten keresztül végzi, amennyiben ez a módszer a látássérült diáknak jobban hozzáférhető. Elvégzi a tananyagok digitalizálását, melynek segítségével a diákok nem csak nagybetűs kinyomtatott leckékből tanulhatnak, hanem mp3 formában is hallhatók a nyelvleckék. Egyéni tagoknak, vagy más megyei társszervezeteinknek is rendszeresen fordít idegen nyelvű szövegeket. Elkészítette weboldalunk angol és német nyelvű változatát is.

Ő végzi Egyesületünk új szolgáltatását, mellyel a közép, illetve a felsőoktatásban tanuló látássérülteket szeretnénk támogatni. Tudjuk, hogy a látássérült hallgatók számára még nem megoldott a megfelelő formában kiadott tananyagok hozzáférése, és egy-egy jegyzet, tankönyv, szakirodalom szkennelése rengeteg időt vesz el a hallgatótól. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani.

– Dankó Pál rendszergazda munkatársunk végzi a Braille nyomtatók karbantartását, és a Braille nyomtatást is, mely szolgáltatást a 2008-as évben már többen is igénybe vettek. Számítástechnikai oktatást végez a Jaws képernyő olvasó szoftver segítségével az Egyesület klubtermében, vagy a tanulni vágyó otthonában. Társfogyatékos szervezeteknek technikai segítséget nyújt (számítástechnikai tanácsadás, rendezvényhangosítás, fényképezés, javítások, telefon szoftver bemutató lebonyolítása stb.). A 2008-as évben is bővült segédeszközparkunk, melyek beszerzésében jelentős segítséget nyújtott, és kezelésük, pontos használatuk elsajátításában is bizalommal fordulhatnak hozzá a tagok. Irodánkban a rendszergazda feladatkört is ő tölti be, frissíti és karbantartja gépparkunkat. A rendezvényeinkhez elengedhetetlen kiadványokat, meghívókat is ő szerkeszti. Országos szolgáltatásunkat is ő végzi, a pontírógép javítást, mellyel régi problémát sikerült megoldanunk.

– Czinczár Józsefné tagjaink számára elsősorban személyi segítséget nyújt, azaz segít hivatali ügyek lebonyolításában, a tagfelvételben, vakvezető kutya igénylésében vagy más űrlapok beszerzésében, felolvassa látássérült tagjainknak a hivatalos dokumentumokat, értelmezésükben, kitöltésükben is segédkezik, amennyiben szükséges, az ügyfeleket átkíséri a postára vagy más intézménybe is.

– Nagy Tünde elnök folyamatosan végzi a Braille írás olvasás oktatását, valamint új szolgáltatásként korrektúrát vállal. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében manapság egyre többen gondolnak a látássérültekre is. A „Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” érdekében többek között szükség van kommunikációs akadálymentesítésre is, mely a látássérültek számára az épületeken és középületekben történő feliratozásokon keresztül a közterületeken elhelyezett tájékoztató táblákon át, a tömegközlekedésben található információs kiírásoktól egészen a weblapok akadálymentesítéséig értendő. A 2008-as évben már több szervezet vette Egyesületünk új szolgáltatását igénybe, mivel az esélyegyenlőségi törvény miatt több intézmény végzett Braille feliratozást, azonban a szakértelem sokszor hiányzik, ilyen esetekben fordulnak szaktanácsért, segítségért Egyesületünkhöz.

A segédeszköz-kölcsönzés is új szolgáltatásként vehető igénybe a 2008-as évtől. Egyesületünk arra törekszik, hogy megismertesse a látássérültekkel az önálló életvitelt segítő eszközöket, melyek megkönnyíthetik a mindennapi életüket, elősegíthetik rehabilitációjukat. Folyamatosan bővülő segédeszköz parkunk egy részét immár tagjaink részére díjmentesen kikölcsönözhetővé tettük, melynek előnye elsősorban abban áll, hogy a bizony elég drága segédeszközöket a vásárlás előtt a gyakorlatban, a mindennapi életben is kipróbálhatják tagjaink, hogy eldönthessék, hogy számukra melyik eszköz nyújthatná a legnagyobb segítséget. A kölcsönbeadás időtartama egyelőre kettő hét, melyet egy kölcsönbeadási szerződés aláírása előz meg.

Jelenleg a következő életvitelt segítő eszközöket lehet irodánkban kipróbálni vagy kikölcsönözni esetleg megvásárolni:

különböző fehérbotok (kipróbálhatók, megvásárolhatók)

Magyarul beszélő vérnyomásmérő, magyarul beszélő vércukorszintmérő, magyarul beszélő konyhai mérleg, magyarul beszélő testsúly mérleg, Magyarul beszélő színfelismerő-fénydetektor, magyarul beszélő varázsóra, magyarul beszélő nyakba akasztható, vagy zsebóra, pontírógépek (kipróbálhatók, kikölcsönözhetők)

Ezeken kívül irodánkban még lehet fénymásoltatni, nyomtatni, spiráloztatni vagy internetezni..A kölcsönadás előtt munkatársaink megtanítják használatukat, s amennyiben megtetszett a kikölcsönzött eszköz, beszerzésükben is segítséget nyújtunk.

Szolgáltatásainkat minden látássérültnek kínáljuk, lakóhelyétől függetlenül. Azok, akik megfizetik az Egyesület éves tagsági díját, 1200 Ft-ot, ingyenesen vehetik igénybe különböző szolgáltatásainkat, akiknek alkalmanként van szükségük ezekre a szolgáltatásokra, minden elvégzett munka után egy meghatározott díjat kell kifizetniük.

Informálás

Természetesen a folyamatosan bővülő, korszerűsödő szolgáltatásaink hiábavalóak lennének, ha erről nem tudnának tagjaink, nem jutnának el hozzájuk a legfrissebb hírek, információk. Ezért Egyesületünk különös hangsúlyt fektet az információk egyéni igényekhez alkalmazkodó átadására. Minden évben évente kétszer küldtünk ki információs levelet, melyben tagjainkat az aktuális pályázatokról, lehetőségekről, törvénymódosulásokról, szolgáltatásokról tájékoztattuk. Ebben az évben viszont az információs levél mellett kazettán felolvasott hangos információs levelet kaptak a látássérültek, hogy az információ valóban mindenkihez eljuthasson. Azóta is folyamatosan végzünk igényfelmérést, és a jövőben az egyéni kívánalmaknak megfelelően az információs levelet vagy hagyományos formában, vagy Braille írásban, kazettán, vagy e-mailben fogjuk küldeni. Amennyiben tagjaink kazettán kérik a tájékoztatást, úgy évente négy alkalommal is ki tudjuk küldeni a legfrissebb tudnivalókat.
Igény szerint az SMS-ben történő tájékoztatás is megoldott (mivel többen rendelkeznek szövegolvasó programmal ellátott mobiltelefonnal), és természetesen a személyes megkereséseknél is készséggel állunk tagjaink szolgálatára.

Az információs levél azonban nem az egyetlen tájékoztatási forma, hiszen a 2008-as évben irodánkat egy teljesen új és modern telefonos rendszerrel szereltük fel, melynek köszönhetően a tagok valóban minden nap, éjjel-nappal a (42) 407-486, vagy a (42) 787-923 számon hozzáférhetnek a látássérültekkel és az Egyesületünkkel kapcsolatos információkhoz. Nyomógombos készülékek segítségével különböző menüpontokból lehet választani, s így meg lehet hallgatni a legfrissebb pályázatokról, programokról, szolgáltatásokról stb. szóló híreket.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy rendezvényeinkről, tevékenységeinkről tagjaink és partnereink valamint a nyilvánosság is minden esetben a médiából is tájékozódhassanak.

Ebben nagy segítséget nyújtanak a megyei kereskedelmi rádiók, televíziók, ahol ingyenesen bemondják felhívásainkat, programjainkat.

Az írott sajtóban történő gyakori szereplésünket Neuzerné Papp Erika tagtársunknak köszönhetjük, aki önkéntes sajtóreferensként rendszeresen hírt ad munkánkról, rendezvényeinkről és a látássérülteket érintő aktualitásokról.

Egyesületünket és a tagjainkat érintő témákról Nyíregyháza város honlapján, és Egyesületünk saját weboldalán is rendszeresen olvashatnak az érdeklődők.

Akadálymentesítés

Az akadálymentesítés a fogyatékkal élők közlekedését, esélyegyenlőségét, biztonságát szolgálja. A komplex akadálymentesítés jelentősége a közintézményekben vitathatatlan, hiszen a testi fogyatékosok, hallás és látássérültek, idősek, betegek, kismamák számára egyaránt nagy segítséget jelent az épületek megközelítésében. Ezeket a célokat szem előtt tartva kezdte el az Egyesület a tárgyalásokat a nyíregyházi állomás főnökségével. Dankó Pál a 2007-es év folyamán elkészítette az állomás épületére vonatkozó akadálymentesítési tervet, melyet a 2008-as évben sikerült kivitelezni. Így mára már jól látható, érzékelhető sárga felfestés figyelmeztet a lépcsőfokok kezdetére és végére, valamint a peronoknál is ezek a jelzések segítik megóvni a látássérültek épségét.

A nyár folyamán a Jósa András Oktató Kórházban, az épületen belüli jobb tájékozódás érdekében Egyesületünk kollégái saját költségen végezték el a liftek Braille feliratozását.

Munkánk eredményességét látva több vidéki kistérségi település (Pap, Kálmánháza, Nagykálló, Szakoly, Balkány,) orvosi rendelőinek nagybetűs illetve Braille feliratozásánál is kikérték szakvéleményünket.

A nyíregyházi posta is új szolgáltatást vezetett be 2008 telétől, mely szintén a látássérültek könnyebb ügyintézését segíti. Előzetes telefonos egyeztetés után a posta alkalmazottjai személyi segítséget biztosítanak a tagoknak, az ajtóban várják őket, a megfelelő ablakhoz kísérik, s ha szükséges a különböző kitöltéseknél is segítségükre vannak.

Egyesületünk jó kapcsolatot ápol a Volksbankkal, s így segédkeztünk a megyében lévő egyetlen beszélő bankautomata létrehozásánál, tesztelésénél is.

Számos látássérült kénytelen egyéb betegségei miatt is különböző gyógyszereket szedni, ezért tartjuk fontosnak a gyógyszeres dobozok Braille feliratozását, készítünk még braille betegtájékoztatókat, és végzünk dobozoknál specifikációt és visszaellenőrzést is.

Tudjuk jól, hogy Egyesületünk önmagában nem képes minden akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatot ellátni, problémát megoldani, és ezek a feladatok valójában nem is csak ránk tartoznak, az egész társadalmat érintik. Az akadálymentesítés szükségességére fel kell hívni mindenki figyelmét, ezért tartottuk fontosnak megrendezni a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével karöltve 2008. május 7-én a „Nem látva is látszani” esélyegyenlőségi napot, ahol többek között a külön erre az alkalomra készített kis film levetítésével is felhívtuk a megyei és városi közintézmények és média figyelmét a látássérültek körében előforduló akadálymentesítési problémákra.

E projekt keretében közreműködtünk a „Hogyan segítsünk?” című országos kiadvány elkészítésében, mely elsősorban az egészséges társadalomhoz szól, nekik akarja megmutatni, hogy hogyan kell helyesen viselkedni egy látási fogyatékkal élő személlyel. A kiadvány képeinek nagy részét kollégánk, Dankó Pál készítette, s a képeken tagjaink és munkatársaink is szerepelnek.

Napjainkban elterjedt az internet használata a látássérültek körében is, képernyőolvasó programok segítségével a vak felhasználó is képes böngészni az interneten, e-mailezni stb. Ez azonban sajnos egyáltalán nem ilyen egyszerű, és a weboldalakat illetően is szükség van akadálymentesítésre.

Épp ezért segédkeztünk Nyíregyháza város weboldalának akadálymentessé tételében, valamint közreműködtünk az Esélyek Háza internetes oldalának akadálymentesítésében is. A 2008-as évtől Egyesületünk kollégájának köszönhetően a nyíregyházi Napló heti számai akadálymentes formátumban, képek nélkül is hozzáférhető a látássérültek számára.

Szakmai és szabadidős programok

Működésünk során arra törekszünk, hogy folyamatosan, legalább havonta szervezzünk kulturális és szabadidős programokat, minden korosztálynak megfelelően kirándulásokat, rendezvényeket, életmódnapot, gyermeknapot, ahol elmélyülhet a generációk, a különböző fogyatékossággal élők és különböző élethelyzetekben lévők közötti kapcsolat.

– A 2008-as év első szabadidős rendezvénye a sport, az egészséges életmódra nevelés jegyében telt, melynek azért is van nagy szerepe, mert a fogyatékosok sajnos Magyarországon rendkívül mozgásszegény életet élnek, ami gyakorta másféle betegségek kialakulásához is vezet. Ennek megelőzéséért Egyesületünk 2008. március 28-án sportnapot szervezett az NGYIK speciális iskolájának tornatermében. Volt itt közös bemelegítés, ügyességi játékok, ülő csörgőlabdázás, tombola és természetesen finom ebéd.

A sport és a mozgás szerelmeseinek a 2008-as évben két feledhetetlen kirándulással is kedveskedtünk:

– Április 25-én Miskolctapolcára látogattunk, és elmerültünk a kristálytiszta termálvízben, és a tapolcai őspark mikroklímájában élvezhettük a tavaszi napsütést.

– 2008. július 22-én páratlan élményben lehetett részünk, amikor tagjainkkal egy zempléni kiránduláson vettünk részt, és ellátogattunk Hollóházára a Porcelánmúzeumba, ahol ki-ki szemével, ki-ki kezével gyönyörködhetett a kiállított kerámia és porcelán használati tárgyakban, azok kézi festésének motívumkincsében, kidolgozásának finomságában. Hollóházán kellemes séta során tekintettük meg a modern templomot és a lélegzetelállító porcelánoltárt. Ezután megcsodáltuk a fűzéri várat, és esős libegőzésben vehettünk részt Sátoraljaújhelyen.

– Áprilisban „Tapogató-Zoo-n” jártunk a Nyíregyházi Állatparkban, ahol a park dolgozói lehetővé tették, hogy olyan állatokkal kerülhessünk testközelbe, mint az pl. az elefánt, király piton, egzotikus rovarok és több érdekes állat.

– A fehérgyarmati klub is gondoskodott idén is szabadidős programról, ők Romániában jártak.

– A 2008-as év a kulturális programok jegyében telt, hiszen számos színes és színvonalas rendezvénnyel igyekeztünk kielégíteni minden korosztály irodalmi, zenei igényét.

A Gyermeknapon Kassai Csilla hozta el „Csoki ország” című mesekönyvét, melyet hangoskönyv formájában adott át a megjelenteknek.

– Ebben az évben két alkalommal láttuk vendégül a Labrador Bt. -t, akik vásárlási lehetőséggel egybekötött segédeszköz bemutatót tartottak. A bemutatón résztvevők így megismerkedhettek azon hasznos önálló életvitelt segítő eszközökkel, melyek jelenleg még nem szerepel segédeszközparkunkban.

– Már hagyománnyá vált Egyesületünkben, hogy április 11-én megemlékezünk József Attila születésnapjáról, s egyben a költészet napjáról. Idén Mátészalkán gyűltünk össze egy kis irodalmi megemlékezésre, ahol Deme Jánosné Anikó, az Óda a fényhez” látássérültek klubja vezetője köszöntötte az irodalomkedvelőket, akik kedvenc verseiket is elhozták, s így az irodalmi nap egészen meghitt, családias hangulatban telt.

– „Add az időd, add a hangod!” címmel rendezett felolvasó napot a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, az Önkéntes Központ, a Kárpátaljai Magyar Iskolák Könyvtára Alapítvány, és a Vakok És Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete június 3-án, a megyei könyvtár kamaratermében. A rendezvény nagyon népszerű volt, hiszen a gyerekek mellett számos ismert ember, tanárok, könyvtárosok jöttek el és adták nekünk ismét hangjukat. Az egész nap hanganyaga – a könyvtár stúdiójának köszönhetően – rögzítésre került és mindenki számára hozzáférhetővé vált.

– A népszerű és már sokak által ismert Helen Keller előadást 2008-ban Kocsordon és Fehérgyarmaton is bemutatták.

– Mátészalkán idén igazán színes programmal várták az érdeklődőket, hiszen a vakok világának jobb megismerése érdekében egészséges emberek számára berendezett sötét szoba, és a látássérülteknek kínált segédeszközök bemutatója mellett a Vakrepülés színtársulat is ámulatba ejtette a közönséget.

– A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2008. szeptember 27-én 2005. óta immár negyedik alkalommal rendezett olvasásversenyt a Braille kultúra megőrzése és a megye irodalmának megismertetése céljából. Mostani versenyünk különlegessége abban állt, hogy ezúttal nem csak hazánkban élő látássérülteket, hanem a határon túli lelkes olvasni szeretőket is vendégül láttuk. Ebben az évben Jósika Miklós erdélyi magyar íróval ismerkedhettek a versenyzők, aki élete során hosszabb időt töltött Szabolcs megyében, Napkoron.

A rendezvény nemzetköziségét az is igazolta, hogy a szokásos díjazásokon kívül Kovács József erdélyi tehetséges versenyző a Határon Túli Magyarokért Alapítvány különdíját kapta.

Fehérgyarmaton a Fehérgyarmati „Látássérült Sorstársak” Klubja, a Siketek és Nagyothallók Fehérgyarmati Klubja közösen emlékezett meg a „Fehérbot Nemzetközi Napja”, és a „Siketek Világnapja” alkalmából rendezett ünnepségen, ahol a klub vezetője, Gazda Istvánné mellett még beszédet mondott dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat polgármestere, országgyűlési képviselő és Dr. Vadász Mária, a Fehérgyarmati Kórház főigazgatója is.

– A fehérbot napjáról természetesen maga az Egyesület sem felejtkezett el, október 8-án közösségi napra várta tagjait a nyíregyházi Múzeumfaluba. Nagy Tünde ünnepi köszöntője után verses megemlékezések következtek, majd különböző közösségi programokon (fehérbot napi totó, hangfelismerő, tombola, rókavadászat) élvezhették a résztvevők az őszi napsugarakat és természetesen az elmaradhatatlan ínycsiklandozó ebédet.

– Decemberben két műsorral is kedveskedtünk tagjainknak. December 6-án a mikulás ellátogatott a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületébe is, ahol már izgatottan várták a gyerekek és szüleik. Mielőtt kiosztotta ajándékait a télapó, zenés, verses műsort hallgathattak meg az apróságok, akik aktívan énekelve és verselve segítették az előadókat, Egyesületünk kollégáit.

– Az év utolsó kulturális rendezvényére december 17-én került sor, amikor is az év legszebb ünnepére, a karácsonyra emlékeztünk. Az elnök asszony ünnepélyes megnyitója után istentisztelet köszöntötte a szép számban megjelenteket. Ezt követően a debreceni sorstársak irodalmi csoportjának verses, zenés csodálatos műsorában gyönyörködhettünk. Az ünnepséget követően minden tagunkat vendégül láttunk Egyesületünk irodájában.

– Egyesületünk egyik elsődleges célja és feladata a látássérültek érdekvédelme, melyet elsősorban számos szakmai programok szervezésével, azokon való részvétellel szeretnénk elérni. Minden évben törekszünk arra, hogy újabb fogyatékos ügyi szervezetekkel, látássérültekkel foglalkozó intézményekkel, vagy sorstársainkat támogató alapítványokkal, egyesületekkel vegyük fel a kapcsolatot. Már a 2007-es évben is nagy hangsúlyt fektettünk a kapcsolatépítésre, bővítésre a határokon kívül is. A 2008-as évben is sikerült nemzetközi kapcsolatainkat bővíteni, hiszen április 3-4-én romániai szakmai úton vehettünk részt. A Fehérbot Alapítvány, a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete és a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületeinek munkatársai ellátogattak a Bihar és a Szilágy megyékben működő egyesületekhez, ahol egy szakmai konferencián az akadálymentesítésről, az integrált oktatás problémáiról, a rehabilitációs központok és támogatószolgálatok hiányáról és sok más érdekes témáról értekezhettek a résztvevők.

– 2008 áprilisában a Nyíregyházi Főiskola Esélyegyenlőségi Irodája „Akadálymentes világ” címmel hirdetett interaktív programokat a FŐHE keretein belül, ennek szakmai megvalósításában segített Egyesületünk. A láthatatlan kiállítás a fiatalok körében igen látogatott volt. Ez a program számunkra azért volt fontos, mert igyekszünk minden alkalmat megragadni arra, hogy felhívjuk az egészséges társadalom figyelmét a fogyatékosok világára, problémáira. Ebben a munkánkban nem csak a Nyíregyházi Főiskola segít, hanem az Esélyek Háza is, akik novemberben diák Újságírók számára szerveztek egy országos rendezvényt, ahol Nagy Tünde bemutatta az alternatív kommunikáció jegyében a Braille írást, Dankó Pál pedig a beszélő számítógépekkel ismertette meg az érdeklődőket.

A fogyatékosok és az egészségesek között húzódó óriási szakadékot a „Nem látva is látszani” program keretében szervezett „Döntéshozói kerek asztal” egyeztető fórumán próbálta Egyesületünk csökkenteni azzal, hogy a település- és intézményvezetőknek felvázolták, sokszor nem pénzkérdés az esélyegyenlőség megvalósítása.

A látássérültek világát nem csak a felnőtteknek szeretnénk bemutatni, hanem a gyerekekkel is szívesen beszélgetünk, tartunk nekik akár vakvezető kutyabemutatót. A gyermekek szociális érzékenysége igen nagy, és ezt óriási hiba lenne nem kihasználni, s már ilyen fiatalon megtanítani nekik, hogy a világot sajnos nem csak egészséges emberek lakják. A Bem József Általános Iskola igen nyitottnak bizonyul minden pozitív kezdeményezésre, így náluk október 3-án egy különleges órát tarthatott Ádám István Madonna nevű vakvezető kutyájával. Bandik Liliána tanárnő kérésére István mesélt a vakvezető kutya kiképző iskoláról, arról hogyan képzik ki a kutyusokat és bemutatta, milyen parancsszavaknak engedelmeskedik a leggyakrabban egy ilyen okos kutya.

– 2008 . június 13-án, pénteken csodálatos és építő jellegű személyiségfejlesztő és önismereti tréningen vehettünk részt Egyesületünk klubtermében, amit Kassai Csilla tartott.

– 2008. november 12-én dr. Nagy Sándor foglalkoztatási fórumot tartott Egyesületünkben, ahol beszélt a munkavállaló fogyatékos személyeket érintő fontos jogi szabályokról és a hallgatóság egyéni kérdéseit is megválaszolta.

– Az MVGYOSZ által Egerben szervezett vezetőképzőn is jártunk, ahol több hasznos információhoz jutottunk, fontos fogalmakat tanulhattunk meg.

– De természetesen a legkülönbözőbb színes szakmai programok mellett megtartottuk a szokásos megyei közgyűlést és a kéthavonta tartandó elnöki gyűléseket. is.

Pályázatok

Nyertes pályázataink:

Ahhoz, hogy a nonprofit szervezetek fenntarthassák magukat, s emellett folyamatosan fejlődhessenek is, újabb és újabb programokat, lehetőségeket kínálhassanak tagjaik számára, elengedhetetlenek a pályázatok. Ezt mi is jól tudjuk, ezért a 2008-as évben is igyekeztünk minden alkalmat megragadni, hogy támogatásokat nyerhessünk el különböző intézményektől, alapítványoktól, melyeket aztán tagjaink javára fordíthatunk.

– Egyesületünk fenntartásához különösen fontos az MVGYOSZ által leosztott 3 750 000 Forint összeg.

– az NCA-tól 800 ezer Forintot nyertünk működési költségre.

 – Az ESZA Kht. az Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából írt ki pályázatot 13-26 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására, pályázatunk itt 300 ezer Forintot nyert el.
– A Maholnap alapítvány Könyvtámasz elnevezésű pályázatán 350 ezer Ft értékű könyvadományt kaptunk.

– A NIOK alapítvány jogtiszta irodai szoftverekkel támogatta Egyesületünket.

 – A 2008-as évben sportrendezvény megvalósítására kaptunk 50 ezer Forintot a Megyei Fogyatékosok Sport Egyesületétől.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottsága 80 ezer Forinttal támogatta karácsonyi rendezvényünket.

– Egyesületünk irodájának renoválását az MVGYOSZ Intervenciós pályázatából nyert 90 ezer Forintból finanszíroztuk.

2008-ban kistérségi képviseleteink is sikeres pályázatok segítségével fejleszthették szolgáltatásaikat.
– Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatalától 70 ezer Ft-t nyertek szabadidős és szakmai programok megvalósítására.

– Mátészalka Város Polgármesteri Hivatala 50 ezer Forinttal támogatta a szabadidős és szakmai rendezvényeket,

– de külön említésre méltó, hogy a polgármester a klub eredményességét elismervén saját keretéből harminc ezer Forint adományozott a további munka segítésére.

– Az Egyesület számára folyósított adó 1 %-ból nekünk is lehetőségünk nyílt pályázatot kiírni tagjaink számára önálló életvitelt megkönnyítő segítő eszközökre. Így 13 tagunknak ítélhettünk meg beszélő mérleget, magnót, fehérbotot, nagyítót vagy szkennert.

Még el nem bírált pályázat:

– „Kirándulunk.hu” által kiírt pályázat szabadidős programokra.

A pályázatokon kívül Egyesületünk munkáját folyamatosan segítik önkénteseink munkájukkal, vagy felajánlásaikkal. Ebben az évben több támogatónk is volt, akik számítógépet, DVD lejátszót, magnetofont, ajándékcsomagokat, játékokat, könyveket, fénymásolópapírt, nyomtatót, hangoskönyveket, rendezvényeinkre ásványvizet, vagy éppenséggel ingyenes szolgáltatásukat, zongorahangolást ajánlottak fel. Több esetben a felajánlást maguk a tagok tették meg.

Foglalkoztatás

– Az Egyesület 2008-ban az alap akkreditációs tanúsítványnak köszönhetően öt látássérültnek biztosított munkalehetőséget.

– Nyolcan dolgoznak különböző intézményekben telefonalközpont kezelőként.

– tizenketten tevékenykednek masszőrként.

– egy fő rehabilitációs tanácsadóként helyezkedett el.

– 1 fő számítástechnikai tanársegédként dolgozik.

– többen különböző vállalkozásokban tevékenykednek.

– néhányan betanított munkakörben dolgoznak.

Partnerkapcsolataink

Igyekszünk minden olyan társszervezettel, iskolával, polgármesteri hivatallal, alapítvánnyal, egészségügyi intézménnyel jó kapcsolatot ápolni, akik valamilyen módon kapcsolódnak munkánkhoz, érintettek a fogyatékos ügyben, vagy esetleg segítséget nyújthatnak tagjainknak.

– Hosszú évek óta szoros partnerkapcsolatban vagyunk az NGYIK speciális szakiskolával, ahol jelenleg 15 látássérült diák tanul, kiknek beszélő szoftverrel történő oktatását látássérült tanársegéd segíti.

– A megyében működő támogatószolgálatokkal is igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni, újabb együttműködési szerződéseket aláírni.

– Fontos partnerünk a kiemelkedően közhasznú Fehérbot Alapítvány, melynek megyénkben több kirendeltsége is megtalálható. A támogató szolgálatuknál öt tagunk dolgozik masszőrként, míg az elemi és foglalkoztatási rehabilitációs központban 1 fő dolgozik rehabilitációs tanácsadóként. Tagjaink közül 2008-ban 14 fő vett részt a rehabilitációs központ önálló életvitelt megkönnyítő moduljaiban, ahol közlekedést, főzést, informatikát, és Braille írást, olvasást is tanulhattak.

– Az Esélyek Háza megyei koordinációs irodája szervezte programokon is igyekeztünk részt venni, közreműködésünkkel rendezvényeiket színesíteni.

– Az MVGYOSZ által szervezett „Forrásteremtő” tanfolyamán vett részt egy munkatársunk és „vezetőképző” továbbképzésben részesült az Egyesületünk elnöke és irodavezetője Egerben, ahol több hasznos információhoz jutottak, így megismerkedtek a konfliktuskezelés, a kommunikáció és az önismeret fogalmaival.

Az Országos Szövetség fennállásának 90. évfordulója alkalmából Egyesületünk is képviseltette magát a Parlamentben megrendezett díszünnepségen.

– Társ fogyatékos szervezetek rendezvényein is megjelenünk, ilyenek voltak 2008-ban többek között a LEARE fehér bot napi konferenciája, és a Fehérbot Alapítvány kulturális rendezvényei.

Fiatalok érdekvédelme

Egyesületünk egyik kiemelkedő feladata a fiatal látássérültek érdekvédelme, segítése, rehabilitációja, azaz önálló életre való nevelése.

Tagjaink között több, mint száz, 26 éven aluli fiatal látássérültet tartunk nyilván, s igyekszünk mindent elkövetni, hogy velük kiemelten foglalkozhassunk.

Ezt az igyekezetet jól példázza, hogy számos programot kifejezetten a fiataloknak szervezünk, Egyesületünk folyamatosan bővíti szolgáltatásait az új korok követelményeinek megfelelően. A fiatalok igényeinek kiszolgálását célozza meg például szolgáltatásaink közül a számítástechnikai oktatás, segítségnyújtás, modern segédeszközök kezelésének betanítása, nyelvoktatás, fiatalos programok szervezése.

Az elmúlt években egyre több programot rendeztünk fiatal tagjainknak, melyek eredményessége és pozitív visszhangja arra sarkalt minket, hogy ezt a tevékenységünket még intenzívebben folytassuk, hiszen nagy szükség van rá, mivel a fiatalok életében óriási szerepet tölt be a hasonló korúak közössége, ahol személyiségük egészségesen, szabadon fejlődhet, kibontakozhat. Ennek érdekében a 2008-as évben több pályázatot kutattunk fel és írtunk meg, melyeket a gyerekekért, a fiatalokért írtak ki a pályáztatók. (ESZA Kht.) Az Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából írt ki pályázatot a 13-26 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására, mely pályázaton 300000 Forintot nyertünk különböző programok megvalósítására.
Minden évben megrendezésre kerül Egyesületünkben a szülői fórum, ahol rendszerint nem csak az érintett szülők jelennek meg, hanem mindig meghívunk olyan személyeket is, akik a fiatalokat, tanulókat vagy szüleiket érintő legújabb törvényekről, lehetőségekről első kézből tudósíthatják őket. A szülői fórumon mindig meghívást kapnak olyan megyei integrált és szegregált oktatást végző iskolák is, ahol éppen látássérült tanulók folytatják tanulmányaikat, hogy segíteni tudjunk az esetlegesen a témában tapasztalatlan tanároknak, igazgatóknak. A felsőoktatásban sikeresen helyt állt diákokat külön támogatjuk, az adózók által az Egyesületünknek felajánlott 1%-ból a 2008-as tanévben 5 főiskolást segítettünk félévente 10 ezer Ft tanulmányi támogatással.

Jövőbeni tervek

Elsődleges célunk, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is működtethessük Egyesületünket, sőt elérjük azt, hogy ne csak szinten tartsuk, hanem fejlesszük is szolgáltatásainkat. A 2009-es évben is igyekezni fogunk minden kínálkozó lehetőséget megragadni, mellyel tagjaink érdekeit szolgálhatjuk, új pályázatokat fogunk felkutatni, melyek segítségével színvonalas kulturális, szabadidős vagy sport rendezvényeket szervezhetünk, a segédeszközök terén minden technikai újításra nyitottak leszünk, és ezeket látássérült tagjainkkal is megismertetjük, hogy életük még könnyebbé és önállóbbá válhasson.

Egyesületünk taglétszámának több mint 10 százaléka fiatalkorú. Ez számunkra azt jelenti, hogy kiemelt figyelmet kell fordítanunk azon speciális problémákra, melyek kizárólag a fiatalokat érintik. Mindig is igyekeztünk ezen korosztály igényeit lehetőségeinkhez mérten kielégíteni, de most újabb pályázatok segítségével, tanfolyamokkal, programok szervezésével szeretnénk a fiatal látássérültek életkörülményeit jobbá tenni.

Újabb szolgáltatások bevezetésével, meglévő lehetőségeink továbbfejlesztésével, újabb hazai és nemzetközi kapcsolatok felvételével kívánjuk biztosítani, hogy a jövőben is megbízható, tevékeny segítőként állhassunk ki tagjaink mellett.

Nyíregyháza, 2009. január 15.

………………………………..

Nagy Tünde

elnök

A látássérültek szolgálatában