Beszámoló 2009. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2009. január 1. – december 31.

Az Egyesület bemutatása

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, az MVGYOSZ szervezeti átrendeződése következtében alakult meg 2004. december 27-én, mely a beszámoló elkészítésének időpontjában 903 tagot számlál, (a tagság összetételéről beszámolónk végén található részletes diagram).

Megyénkben a látássérültekkel való törődés nagy múlttal rendelkezik, és célul tűztük ki, hogy a jövőben is igyekezni fogunk a modern társadalom és a hozzánk csatlakozó látássérültek igényeivel, elvárásaival lépést tartani, megsegítésükre újabb lehetőségeket felkutatni, felmerülő problémáikat orvosolni.

A hatékonyabb munka érdekében megőriztük a körzetesített formát, így hét kistérségben (Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város, Vásárosnamény) biztosítjuk a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét, melyben nagy segítséget nyújtanak körzeti csoportvezetőink. Folyamatosan végzik a felvilágosító tevékenységet, tájékoztatják tagjainkat a megváltozott jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, szabadidős programokról, az Egyesület szolgáltatásairól, tanfolyamokról.

A tagság szabadidős tevékenységét két kistérségben (Mátészalka és Fehérgyarmat) biztosítják klubok, azonban maga az Egyesület is szervez országos, megyei, valamint kistérségi programokat.

Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttközgyűlés, amelyet évente egyszer hívunk össze. Az Egyesület elnöksége 7 tagból álló testület, mely üléseit kéthavonta tartja.

Az Egyesület alapszabálya értelmében már nem csak a Szabolcs megyében élő látássérültek lehetnek tagok, hanem bárki csatlakozhat az ország egész területéről, és nagy örömünkre ezt a lehetőséget többen ki is használták.

Tagsági díjunk a 2009-es évben 1500 Ft, mely a következő évtől sem emelkedik.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetségének, valamint a Magyar Látássérültek Sportszövetségének.

Egyesületünk folyamatosan törekszik a személyes kapcsolatokra olyan intézményekkel, hivatalokkal, fogyatékos ügyi szervezetekkel, alapítványokkal, támogató szolgálatokkal, iskolákkal, akik segíthetik munkánkat, és olyan lehetőségeket kínálnak, amelyeket a látássérültek figyelmébe tudunk ajánlani. Folyamatosan odafigyelünk azokra az élethelyzetekre, lehetőségekre melyekkel segíteni tudjuk a tagságunkat, valamint a látássérültek társadalmát.

Az Egyesület főbb tevékenységei:

 Látássérültek érdekvédelme.

 Rehabilitációs foglalkoztatás.

 Felnőtt képzés, oktatás.

 Szabadidős és kulturális programok szervezése.

 Speciális szolgáltatások biztosítása, sajátos igényű emberek részére.

Az Egyesületünk irodája Nyíregyházán, a Tudomány és Technika házában a második emeleten található, akadálymentes környezetben, hiszen halmozottan sérült, mozgási fogyatékos tagjaink is akadály nélkül megközelíthetik lifttel irodánkat. Bérleményünk tágas és barátságos, ünnepségek, szakmai vagy kulturális rendezvények, tanórák vagy kisebb konferenciák megtartására ideális. A 2009-es évben is bővítettük, fejlesztettük irodánkat.

Ügyfélfogadási napjainkon heti öt alkalommal (hétfő – csütörtök 8-15) és a 2009. évtől a megnövekedett taglétszám és ügyfélforgalom miatt pénteken (8-12 óra között) várjuk a hozzánk látogatókat.

Akik nem tudnak személyesen bejönni irodánkba, nekik éjjel nappal működő telefonos és elektronikus információs szolgáltatást biztosítunk, továbbá akadálymentes honlapunk is mindenki rendelkezésére áll (www.vakegy.hu). Az elektronikus (e-mailes) információadás keretében azonnal válaszolunk elektronikus levelükre.

Az alap akkreditáció adta lehetőségekkel élve, irodánkban négy munkatárs plusz az Egyesület elnöke áll mindenki rendelkezésére.

– Czinczár Józsefné Judit, látó munkatárs, irodavezető, a 2008-as évtől munkahelyi segítőként koordinálja a látássérült dolgozók mindennapi teendőit, személyi segítséget nyújt nem csak az irodában dolgozó munkatársaknak, hanem tagjainknak is, pályázatokat ír, elszámol és intézi a hivatalos ügyeket, valamint egyesületi rendezvényeinket szívvel-lélekkel és olykor főztjével is támogatja.

– Horváth Antalné Erzsike. Munkájával 2009. év februárjától segíti Egyesületünket.

Munkahelyi segítőként dolgozik, és igyekszik megkönnyíteni látássérült munkatársainak munkahelyi életét hivatalos iratok felolvasásával, űrlapok kitöltésével. Munkakörébe tartozik a tagnyilvántartó program frissítése, karbantartása, a belépő tagok regisztrálása, irataik rendszerezése, ezen kívül személyi segítséget nyújt az arra rászorulóknak.

– Dankó Pál, rendszergazda: 2006 szeptemberében kezdett hivatalosan dolgozni, bár már 2005-től önkéntesként részt vett az Egyesület munkájában. Főbb feladatai közé tartozik az Egyesület akadálymentesített weboldalának www.vakegy.hu szerkesztése. Emellett a legtöbb szolgáltatást rajta keresztül vehetik igénybe a látássérültek. Braille nyomtatás, számítástechnikai segítségnyújtás, pontírógép javítás, beszélő segédeszközök használatának betanítása, beszélő telefonszoftverek bemutatása. A szolgáltatás mellett besegít a pályázatok megírásába, rendezvények lebonyolításába és az Esélyek háza által szervezett antidiszkriminációs képzést elvégezve, több alkalommal segített „hátrányos megkülönböztetés” panasszal hozzánk forduló tagok hivatalos levelének megírásában az Egyenlő Bánásmód Hatóság felé. Az ő feladata még az Egyesület hangstúdiójával kapcsolatos összes tennivaló is.

– Lakatos Anikó, Ancsa, nemzetközi referens: 2007 januárjában kapcsolódott be a munkába. Feladata nemzetközi kapcsolatok felkutatása, kapcsolattartás külföldi fogyatékos ügyi intézményekkel, szakszövegek fordítása, nyelvórák megtartása, pályázatok írása, tananyagok digitalizálása, illetve idegen nyelvű tananyagok hanganyagainak előkészítése és felolvasása a hangstúdióban, nemzetközi projektek megszervezése és azokon tolmácsolás.

Végzettségének megfelelően ezek mind elvárhatóak tőle, hiszen német nyelvből diplomázott, mint szakfordító.

– Szórádi Bálint, adminisztrátor: 2007. áprilisában csatlakozott a munkatársakhoz, mivel Fehérgyarmat kistérségének a vezetője, ezért is történik változó munkahelyen a foglalkoztatása. Feladata az Egyesület jegyzőkönyveinek megírása, és a fehérgyarmati kistérségben a helyi érdekképviselet biztosítása.

– Deme Jánosné, szabadidő szervező: Feladata a mátészalkai kistérségben működő „Óda a fényhez” látássérültek klubjának vezetése, a helyi érdekképviselet biztosítása.

– Nagy Tünde, az Egyesület elnöke.  Munkáját 50 ezer Ft tiszteletdíj fejében látja el. Feladata az Egyesület zökkenőmentes működésének biztosítása, az Egyesület és a látássérült tagok képviselete különböző fórumokon, hivatalos ügyek intézése, érdekvédelmi munka végzése, előadások tartása, pályázatfigyelés és írás, a látássérültekkel való kapcsolattartás személyesen, telefonon, vagy e-mailben.

– A könyvelést Kujbusné Zink Mercédesz végzi.

Az Egyesület dolgozói a felmerülő munkákat, feladatokat egy tágas, technikailag kiválóan felszerelt irodában végezhetik, hiszen három, a látássérültek számára akadálymentesített (képernyőolvasóval ellátott) asztali számítógép TFT monitorokkal, valamint egy laptop és két látó munkatárs számára jól konfigurált asztali számítógép található irodánkban. Szélessávú internet, vezeték nélküli hálózat, nagy teljesítményű többfunkciós készülék, (nyomtató, szkenner, fénymásoló), ezen kívül külön szkenner, iratmegsemmisítő, egy hordozható telefon és egy asztali telefon/fax készülék valamint egy éjjel-nappal működő telefonos információs rendszer (telefonközpont) segíti a munkát.

Irodánkat a 2009-es évben is fejlesztettük, hiszen kialakítottunk egy hangstúdiót, ahol az információs kazetták hanganyagát, hangos tananyagokat és a „Szemezgetőnk” újság hangzó változatát állítjuk elő. A stúdiót a minőség javítása érdekében folyamatosan fejlesztjük, mivel az MVGYOSZ elnöksége határozata által elvont költségvetésünk miatt (- 540 000 Ft) az anyagi erőforrás hiányát csak rengeteg plusz munkával és támogatók felkutatásával, bevonásával tudtuk ellensúlyozni.

A Maholnap alapítványnál elnyert könyvekből és meglévő olvasó-nagyító TV-nkből olvasósarkot alakítottunk ki.

A technikai fejlesztést az Informatika a Látássérültekért Alapítványtól kapott Jaws képernyőolvasó, Magic képernyőnagyító és egyéb szoftverek is elősegítették.

Irodánkban található még hűtőszekrény, kávé és teafőző, valamint mikrohullámú sütő is. Az információszolgáltatás, irodai ügyintézés mellett mindig vidáman, családias környezetben fogadjuk ügyfeleinket, szociális érzékenységgel figyelünk problémáikra.

Kistérségi körzeti csoportok – klubok – baráti körök

Mindig is különösen fontos volt számunkra, hogy minden tagunknak egyenlő esélyt biztosítsunk az információkhoz való hozzáféréshez, kulturális, szabadidős programjainkon való részvételhez, ezért hét kistérségben biztosítjuk a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét, s így Egyesületünk szolgáltatásai azon tagjainknak is elérhető, akiknek látássérültségük mellett még más testi fogyatékosságuk, vagy egyéb szociális problémák miatt nehéz, vagy megoldhatatlan lenne a Nyíregyházára való bejárás. A kistérségi munkánkban nagy segítséget nyújtanak körzeti csoportvezetőink. Folyamatosan végzik a felvilágosító tevékenységet, tájékoztatják tagjainkat a megváltozott jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, szabadidős programokról, az Egyesület szolgáltatásairól, tanfolyamokról, segítenek a látássérülteknek az Egyesületbe való belépésben.

Azokban a kistelepülésekben, ahová nem jut el a körzeti vezető, sokat segítenek a támogatószolgálatok munkatársai is, akik szintén tartják irodánkkal a kapcsolatot.

Két kistérségben működik hosszú évek óta látássérültek klubja.

– Fehérgyarmaton már hosszú évek óta működik Gazda Istvánné szakértő és lelkiismeretes irányítása alatt a „Sorstársak” klub. Rózsika néni látássérült férjével közösen szervezi a kirándulásokat, kulturális rendezvényeket, vetélkedőket. Munkájába aktívan besegít Szórádi Bálint, aki a térségben élő látássérültek érdekvédelmét is ellátja.

– Deme Jánosné Anikó vezeti Mátészalkán az „Óda a fényhez” látássérültek klubját, munkáját több önkéntes nyugdíjas is segíti, és elhivatottságuknak köszönhetően a klub már hosszú évek óta képes színvonalas kulturális és szabadidős programokat kínálni a térségben élő látássérülteknek.  Ebben az évben elkezdték tanulni a pályázatírást, hiszen már vidéken is ennek révén kapnak csak pénzbeli támogatásokat programjaikhoz.

– A horgászok baráti köréhez 10 tagunk tartozik. Minden évben éves adományjegyet kapnak közel 150 ezer Ft értékben a megyei halászati Kft-től. A munka e részét Gál Gyula és Szabó József végzik.

Munkájuk során minden év elején felveszik a kapcsolatot a megyében működő Nyírségi Látássérültek egyesületével és összehangolják a jegyelosztást.

Egyesületünk szolgáltatásai

Ha azt szeretnénk, hogy Egyesületünk valóban hatékony segítő szervezetként működjön a látássérültekért, akkor talán legfontosabb feladatunk, hogy szolgáltatásainkat folyamatosan bővítsük, a modern társadalom igényeihez igazítsuk, fejlesszük. Mivel tagjainkkal állandó kapcsolatban állunk, ezért sokkal hatékonyabban tudunk mindig rugalmasan az ő igényeikhez, elvárásaikhoz alkalmazkodni. Nem csak irodánkba látogató tagjaink vehetik igénybe az Egyesület munkatársai által nyújtott szolgáltatásokat, mert jól tudjuk, hogy sok fogyatékkal élő számára a mobilitás leküzdhetetlen akadályt jelent. Ezért adott esetekben munkatársaink a látássérült otthonában nyújtanak segítséget, legyen ez a segítség számítógép-szerelés, vagy egy fontos dokumentum kitöltése.

A rehabilitációs foglalkoztatás keretében két munkatársunk végzi a tagság érdekeit szolgáló munkát.

– Lakatos Anikó, nemzetközi referens biztosítja a nyelvoktatást, az angol illetve német nyelven tanulni szándékozóknak. Az oktatást személyesen, egyénre szabottan, illetve távoktatásban, interneten keresztül végzi, amennyiben ez a módszer a látássérült diáknak jobban hozzáférhető. Elvégzi a tananyagok digitalizálását, melynek segítségével a diákok nem csak nagybetűs kinyomtatott leckékből tanulhatnak, hanem mp3 formában is hallhatók a nyelvleckék. Egyéni tagoknak, vagy más megyei társszervezeteinknek is rendszeresen fordít idegen nyelvű szövegeket. Elkészítette weboldalunk angol és német nyelvű változatát is.

Ő felelős a tananyagok digitalizálásáért, mellyel a közép, illetve a felsőoktatásban tanuló látássérülteket szeretnénk támogatni. Tudjuk, hogy a látássérült hallgatók számára még nem megoldott a megfelelő formában kiadott tananyagok hozzáférése, és egy-egy jegyzet, tankönyv, szakirodalom beszkennelése rengeteg időt vesz el a hallgatótól. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani.

Pályázati pénzből megvalósult, kéthavonta megjelenő Szemezgetőnk újság szerkesztéséért is ő felel.

– Dankó Pál rendszergazda munkatársunk végzi a Braille nyomtatók karbantartását, és a Braille nyomtatást is, mely szolgáltatást a 2009-es évben már többen is igénybe vettek. Számítástechnikai oktatást végez a Jaws képernyő olvasó és Magic képernyő nagyító szoftver segítségével az Egyesület klubtermében, vagy a tanulni vágyó otthonában. Társfogyatékos szervezeteknek technikai segítséget nyújt, általában számítástechnikai tanácsadás, rendezvényhangosítás, fényképezés, különböző javítások, telefon szoftver bemutató lebonyolítása stb. ügyben. A 2009-es évben is bővült segédeszközparkunk, melyek beszerzésében jelentős segítséget nyújtott, és kezelésük, pontos használatuk elsajátításában is bizalommal fordulhatnak hozzá a tagok. Irodánkban a rendszergazda feladatkört is ő tölti be, frissíti és karbantartja gépparkunkat. A rendezvényeinkhez elengedhetetlen kiadványok, meghívók, Szemezgetőnk elnevezésű sajtótermékünk „designé-ért” is ő felel.

Országos szolgáltatásunkat is ő végzi, a pontírógép javítást és a Braille feliratozást, mellyel régi problémát sikerült megoldanunk. Irodánkban az újonnan megépített hangstúdióban folyó munkálatokért is Pál a felelős.

– Czinczárné Judit és Horváthné Erzsike tagjaink számára elsősorban személyi segítséget nyújt, azaz segít hivatali ügyek lebonyolításában, a tagfelvételben, vakvezető kutya igénylésében vagy más űrlapok beszerzésében, felolvassa látássérült tagjainknak a hivatalos dokumentumokat, értelmezésükben, kitöltésükben is segédkezik, amennyiben szükséges az ügyfeleket átkíséri a postára vagy más intézménybe is.

– Nagy Tünde elnök folyamatosan végzi a Braille írás olvasás oktatását, valamint új szolgáltatásként korrektúrát vállal. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében manapság egyre többen gondolnak a látássérültekre is. A „Közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés” érdekében többek között szükség van kommunikációs akadálymentesítésre is, mely a látássérültek számára az épületeken és középületekben történő feliratozásokon keresztül a közterületeken elhelyezett tájékoztató táblákon át, a tömegközlekedésben található információs kiírásoktól egészen a weblapok akadálymentesítéséig értendő. A 2009-es évben is több szervezet vette Egyesületünk új szolgáltatását igénybe, mivel az esélyegyenlőségi törvény miatt több intézmény végzett Braille feliratozást, azonban a szakértelem sokszor hiányzik, ilyen esetekben fordulnak szaktanácsért, segítségért egyesületünkhöz.

A segédeszköz-kölcsönzés, mint Egyesületünk szolgáltatása 2008-tól vehető igénybe. Idén több eszközzel bővítettük segédeszközparkunkat. Egyesületünk arra törekszik, hogy megismertesse a látássérültekkel az önálló életvitelt segítő eszközöket, melyek megkönnyíthetik a mindennapi életüket, elősegíthetik rehabilitációjukat. Folyamatosan bővülő segédeszköz parkunk egy részét immár tagjaink részére díjmentesen kikölcsönözhetővé tettük, melynek előnye elsősorban abban áll, hogy a bizony elég drága segédeszközöket a vásárlás előtt a gyakorlatban, a mindennapi életben is kipróbálhatják tagjaink, hogy eldönthessék, számukra melyik eszköz nyújthatná a legnagyobb segítséget. A kölcsönbeadás időtartama egyelőre kettő hét, melyet egy kölcsönbeadási szerződés aláírása előz meg.

Régi hiányt pótol az az új szolgáltatásunk, melyet nem csak egyesületi tagjainknak, hanem minden aliglátónak és gyengénlátónak, idősebbeknek kínálunk. Az optikákban nincs nagy választék nagyítókból, mivel szinte mindenkinek más-más típus, nagyítás a megfelelő. Mi szélesnek mondható kínálattal rendelkezünk nagyítókból, egészen az olcsó kínai gyártmányútól a drágábbnak számító jó minőségű Ökolux világítós nagyítóig. Ezeket a darabokat nyugodt körülmények között lehet próbálgatni és meg is lehet vásárolni, melyet nyugta ellenében ugyanazon az áron adjuk, amelyen beszerezzük. A megvásárolt darabokat munkatársunk egy héten belül pótolja, hogy újra teljes legyen a kínálat.

Ugyanígy népszerű a fehérbotok árusítása, ugyanis méretben és minőségben is többfajta fehérbotot tartunk, melynek előnye, hogy nem kell a látássérültnek utaznia Budapestre, a helyszínen tudja azt kipróbálni, vásárolni.

Ez év vége felé jött az ötlet, hogy az aliglátóknak, gyengénlátóknak, idősebbeknek nagybetűs naptárat állítsunk elő. A kivitelezésben segítségünkre volt a „Leporello” papírbolt nyomdája, ahol asztali és zsebnaptárak készültek, melyeket a régiónkban működő társegyesületeknek is továbbítottunk.

Ezeken kívül irodánkban még lehet fénymásoltatni, nyomtatni, spiráloztatni vagy internetezni.

Szolgáltatásainkat minden látássérültnek kínáljuk, lakóhelyétől függetlenül. Azok, akik megfizetik az Egyesület éves tagsági díját, 1500 Ft-ot, ingyenesen vehetik igénybe különböző szolgáltatásainkat, akiknek alkalmanként van szükségük ezekre a szolgáltatásokra, minden elvégzett munka után egy meghatározott díjat kell kifizetniük.

Informálás

Természetesen a folyamatosan bővülő, korszerűsödő szolgáltatásaink hiábavalóak lennének, ha erről nem tudnának tagjaink, nem jutnának el hozzájuk a legfrissebb hírek, információk. Ezért Egyesületünk különös hangsúlyt fektet az információk egyéni igényekhez alkalmazkodó átadására. Minden évben évente kétszer küldtünk ki információs levelet, melyben tagjainkat az aktuális pályázatokról, lehetőségekről, törvénymódosulásokról, szolgáltatásokról tájékoztattuk. Ebben az évben viszont már az információs levél mellett kazettán felolvasott hangos információs levelet kaptak a látássérültek, hogy az információ valóban mindenkihez eljuthasson. Azóta is folyamatosan végzünk igényfelmérést, és a jövőben az egyéni kívánalmaknak megfelelően az információs levelet vagy hagyományos formában, vagy Bralle írásban, kazettán, CD-n, vagy e-mailben fogjuk küldeni. Amennyiben tagjaink kazettán, vagy CD-n kérik a tájékoztatást, úgy évente négy alkalommal is ki tudjuk küldeni a legfrissebb tudnivalókat.

Igény szerint az SMS-ben történő tájékoztatás is megoldott – képernyőolvasó telefonszoftver jóvoltából – és természetesen a személyes megkereséseknél is készséggel állunk tagjaink szolgálatára.

Az információs levél azonban nem az egyetlen tájékoztatási forma, hiszen tavaly irodánkat egy teljesen új és modern telefonos rendszerrel szerelték fel, melynek köszönhetően a tagok valóban minden nap, éjjel-nappal hozzáférhetnek a látássérültekkel és az Egyesületünkkel kapcsolatos információkhoz. Nyomógombos készülékek segítségével különböző menüpontokból lehet választani, s így meg lehet hallgatni a legfrissebb pályázatokról, programokról, szolgáltatásokról stb. szóló híreket.
A 2009-es évben is bővítettük az információnyújtás lehetőségeinek palettáját, és büszkén mondhatjuk el, hogy az IFJ és az NCA-hoz benyújtott sikeres pályázatoknak köszönhetően tagjaink immár saját kiadványunkból is tájékozódhatnak Egyesületünk munkájáról és az őket érintő hírekről. A Szemezgetőnk elnevezésű újságban minden látássérültnek lehetőséget biztosítunk, hogy véleményét, tapasztalatait megossza sorstársaival.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy rendezvényeinkről, tevékenységeinkről tagjaink és partnereink valamint a nyilvánosság is minden esetben a médiából is tájékozódhassanak.
Ebben nagy segítséget nyújtanak a megyei kereskedelmi rádiók, televíziók, ahol ingyenesen bemondják felhívásainkat, programjainkat.

Az írott sajtóban történő gyakori szereplésünket Neuzerné Pap Erika tagtársunknak köszönhetjük, aki Önkéntes sajtóreferensként rendszeresen hírt ad munkánkról, rendezvényeinkről és a látássérülteket érintő aktualitásokról.

Egyesületünket és a tagjainkat érintő témákról egyesületünk saját weboldalán (www.vakegy.hu) is rendszeresen olvashatnak az érdeklődők.

Akadálymentesítés

Az akadálymentesítés a fogyatékkal élők közlekedését, esélyegyenlőségét, biztonságát szolgálja. A komplex akadálymentesítés jelentősége a közintézményekben vitathatatlan, hiszen a testi fogyatékosok, hallás és látássérültek, idősek, betegek, kismamák számára egyaránt nagy segítséget jelent az épületek megközelítésében. Ezeket a célokat szem előtt tartva 2009-ben is elszántan dolgoztunk az akadálymentes környezet megteremtéséért.

A Nyír – Komplett Kft és a Geko – Dekor Kft évközben több alkalommal is kérte segítségünket Szabolcs megyei kistelepülési önkormányzatainak akadálymentesítéseinél. Így végeztük el Nyírbéltek, Nyírmihálydi, Gávavencsellő, Nyírbátor önkormányzataiban és iskoláiban az épületen belüli táblák braille feliratozását.

A Start KHT oktatási intézményében két fali tábla braille feliratozását és az épületen belüli akadálymentesítést végeztük el.

Braille és sík információs füzeteket készítettünk a hajdúszoboszlói városi bíróságnak, valamint a nádudvari iskolának.

Véleményeztük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság részére közbeszerzés útján elkészített Braille információs füzeteket.

A nyíregyházi vasútállomáson a lejárók lépcsőjét kérésünkre májusban újra megfestették.

Folyamatosan tárgyalunk a Szabolcs Volánnal, hogy tökéletesítse a hangos utas tájékoztatást a városban közlekedő autóbuszokon, és hogy az autóbusz pályaudvaron is biztosítsa a látássérültek érdekét is szolgáló akadálymentesítést.

Kérésre elkészítettük a Park hotelen belül igénybe vehető szolgáltatásokat tartalmazó vendégek számára szóló információs füzeteket angol, német és magyar nyelven, sík és braille írásban is.

Több Csongrád megyei nagyváros bíróságainál és ügyészségeinél is végeztünk épületen belüli információs táblák braille-esítését.

Számos látássérült kénytelen egyéb betegségei miatt is különböző gyógyszereket szedni, ezért tartjuk fontosnak a gyógyszeres dobozok braille feliratozását, készítünk még braille betegtájékoztatókat, és végzünk dobozoknál specifikációt és visszaellenőrzést is.

Tudjuk jól, hogy Egyesületünk önmagában nem képes minden akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatot ellátni, problémát megoldani, és ezek a feladatok valójában nem is csak ránk tartoznak, az egész társadalmat érintik. Az akadálymentesítés fontosságára fel kell hívni mindenki figyelmét, ezért szerveztünk 2009-ben is annyi érzékenyítő programot a Főiskolások Hete, a Vidor fesztivál, a Civil Karácsony kereteiben, valamint a tiszalöki börtönben. Ezen kívül részt vettünk a VGYKE turisztikai akadálymentesítési munkacsoportjában is.

Szakmai és szabadidős programok

– Az év első szakmai programjára nem kellett sokáig várni, hiszen februárban az Informatika a Látássérültekért Alapítvány munkatársa, Molnár Ákos bemutatta a honosított Jaws 9-es képernyőolvasó szoftvert, és nálunk mutatkozott be először a várva várt magyarul beszélő Talks telefonszoftver. Ezt a rendezvényt is nagy érdeklődés övezte, hiszen az ország minden pontjáról érkeztek látássérültek.

Márciusban, Egyesületünk klubtermében mutatta be a Hangvilág Kft önálló életvitelt megkönnyítő segítő eszközeit.

A tavasz nem múlhat el kistérségi információs napok nélkül, idén hét kistérségbe látogattak ki munkatársaink, hogy személyesen is találkozhassanak tagjainkkal, mondhassák el nekik a legfrissebb tudnivalókat.

Áprilisban szakmai útra indultunk Ukrajnába a Fehérbot Alapítvánnyal és a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesületével, ahol fogyatékos ügyi szervezetek munkáját ismerhettük meg.

Részt vettünk a „Mindenki napja” elnevezésű esélyegyenlőségi napon, ahol Nyíregyháza belvárosában egész napos érzékenyítő programot tartottunk, és bemutattuk az arra járó egészséges érdeklődőknek, hogy hogyan is él egy látássérült. Jártunk a Főiskolások Hete (FŐHE) elnevezésű rendezvénysorozaton is, ahol szintén az egészséges társadalom szociális érzékenységének növelése volt célunk. A vállalkozó kedvű fiatalok az általunk berendezett sötétszobában, saját bőrükön tapasztalhatták meg, hogy milyen fény nélkül élni. Az interaktív programok mellett a FŐHE keretében oktatási konferencián is részt vettünk.

Júliusban Egyesületünk munkatársait meghívták a Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézetbe, hogy részt vegyünk a börtön jóvátételi programjában. Az együttműködés keretében az elítéltek segítségünkkel hangoskönyveket fognak készíteni a látássérültek számára, cserében érzékenyítő programot és Helen Keller életéről színi előadást tartottunk az elítélteknek.

2009 Braille emlékév volt, épp ezért is szerepelt Egyesületünk naptárában annyi vakírással kapcsolatos program. Jártunk Debrecenben a Braille vetélkedőn, szeptemberben a Nemzeti Kulturális alaptól elnyert támogatásból megtartottuk az V. országos Braille olvasásversenyt, valamint képviseltettük magunkat Debrecenben, a „Minden, ami Braille” című konferencián.

De a konferenciák sorának még mindig nincs vége, hiszen részt vettünk a Fehérbot Alapítvány elemi és foglalkozási rehabilitációval foglalkozó új projektjének nyitó konferenciáján Debrecenben, és Nyíregyházán Egyesületünk klubtermében szerveztünk tagjainknak foglalkozási rehabilitációs konferenciát.

Az ősz első heteiben hét kistérségben jártunk őszi információs napokon, ahová bemutatkozó látogatásra magunkkal vittük a Fehérbot Alapítvány Rehabilitációs Központjának munkatársait is. Ez azért is fontos volt, mert a látássérültek körében elengedhetetlen feladatunk szorgalmazni a rehabilitáción való részvételt, hogy minél többen tanulják meg az önálló életvitelt és esetleg munkát is tudjanak így vállalni. Másodszor viszont a „csökkentett költségvetésünk” miatt takarékossági okokból is jól jött az együttműködés, mivel így a Fehérbot Alapítvány díjmentesen szállította kollégáinkat a helyszínekre.

Októberben az NCA-nál elnyert pályázat segítségével, az „Összefogás útja” elnevezésű projektünket valósítottuk meg, és Ausztriába látogattunk, hogy a jövőre nézve hasznos partnerkapcsolatokat építsünk ki, osztrák fogyatékos ügyi szervezetekkel vegyük fel a kapcsolatot.

Októberben, Nyíregyházán a Labrador Bt tartott Segédeszközeiből bemutatót.

Egyesületünk decemberben a Nyíregyházi Főiskolával írt alá együttműködési szerződést, és adott szaktanácsot az épületek audiovizuális akadálymentesítésével kapcsolatban.

Működésünk során arra törekszünk, hogy folyamatosan, legalább havonta szervezzünk kulturális és szabadidős programokat, minden korosztálynak megfelelően kirándulásokat, rendezvényeket, életmódnapot, gyermeknapot, ahol elmélyülhet a generációk, a különböző fogyatékossággal élők és különböző élethelyzetekben lévők közötti kapcsolat.

– 2009-ben is pótszilveszteri közösségi programmal köszöntöttük az újévet, melyen minden korosztály képviseltette magát.

A tavasz, sportolási lehetőséget hozott tagjainknak, hiszen a Vasutas Művelődési Házban, hetente kétszer karate edzés keretében serkentettük tagjainkat mozgásra, s ezzel is hozzájárultunk az egészséges életmód kialakításához. Az edzések jelenleg is tartanak, 5 tagunk viseli már büszkén a piros övet.

Áprilisban az Észak-Alföldi régióban működő látássérülteket tömörítő egyesületeknek, alapítványoknak és tagjainknak irodalmi vetélkedőt rendeztünk, melyen a költészet napjára és Radnóti Miklósra emlékeztünk.

A májusi napfény egy igazán csodálatos környezetben kényeztette tagjainkat, hiszen kirándulást szerveztünk Lillafüredre és környékére.

A május utolsó közösségi programjának középpontjában a legkisebbek álltak. Hagyomány szerint idén is színes gyereknapi programmal kedveskedtünk az apróságoknak. a Magyar Élelmiszerbank Alapítvány, a nyíregyházi önkormányzat és a Múzeumfalu munkatársainak támogatásával a múzeumfaluban kézműves foglalkozásokkal, finom ebéddel és persze sok-sok játékkal lephettük meg őket.

A Tiszalöki Büntetés Végrehajtási Intézettel kötött együttműködésünk keretében a fogvatartottak gyönyörködhettek a látássérültek által előadott, sikeres Helen Keller előadásban.

A nyártól egy kulturális programmal vettünk búcsút, hiszen augusztusban elsőként Sárospatakon rendeztük meg a „Szavak szárnyán, írók útján” elnevezésű Braille olvasótábort.
Szeptemberben immár 5. alkalommal szerveztük meg az országos Braille olvasásversenyt, ahol 3 gyermek és 14 felnőtt mérte össze tudását. Ez a verseny nemzetközivé is vált, mivel Romániából is érkezett hozzánk versenyző.

Idén októberben a fehérbot napi rendezvényünket Mátészalkán tartottuk, ahol 13 éve jól működő kistérségi klub és körzeti csoport dolgozik, akik idén sikeres pályázatot is készítettek rendezvényeik lebonyolítására. A fehérbot napi ünnepséget idén összekötöttük egy társadalmi munkával, és a Mátészalkára ellátogatott gyermekek számára érzékenyítő programot és vakvezető-kutyabemutatót szerveztünk.

Az év utolsó hónapjaiban a Jósa András Múzeum jóvoltából nyílt lehetőségük a látássérülteknek, hogy bepillantsanak a régészet rejtelmeibe, megismerjék a múzeum kiállítását, munkatársainak munkáját és foglalkozásokon próbálhassák ki magukat pl.: nemezelés.

Az évet decemberben, hagyomány szerint két programmal zártuk le. A legkisebbekhez mesebemutatóval fűszerezett mikulásnapi ünnepség keretében látogatott el a télapó, majd december 18-án az év legszebb ünnepére, a karácsonyra emlékeztünk.
A karácsonyi ünnepség is rendhagyó volt, hiszen idén a tiszalöki börtön elítéltjeinek színjátszó csoportja teremtett a jelenlévőknek versekkel, dalokkal előzetesként karácsonyi hangulatot.

Nemzetközi kapcsolatok

Egyesületünk egyik elsődleges célja és feladata a látássérültek érdekvédelme, melyet elsősorban számos szakmai programok szervezésével, azokon való részvétellel szeretnénk elérni. Minden évben törekszünk arra, hogy újabb fogyatékos ügyi szervezetekkel, látássérültekkel foglalkozó intézményekkel, vagy sorstársainkat támogató alapítványokkal, egyesületekkel vegyük fel a kapcsolatot. Már a 2007-2008-as évben is nagy hangsúlyt fektettünk a kapcsolatépítésre, bővítésre a határokon kívül is. A 2009-es évben is sikerült nemzetközi kapcsolatainkat bővíteni, hiszen tavasszal Ukrajnába látogattunk, október 4-6-án pedig ausztriai szakmai úton vehettünk részt. A Fehérbot Alapítvány, a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete és a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének munkatársai ellátogattak Bécsbe és Linzbe, ahol két fontos szervezet vezetőit, céljait ismerték meg és alakítottak ki a jövőre nézve fontos partnerkapcsolatot.

Nyertes pályázatok

Ahhoz, hogy a nonprofit szervezetek fenntarthassák magukat, s emellett folyamatosan fejlődhessenek is, újabb és újabb programokat, lehetőségeket kínálhassanak tagjaik számára, elengedhetetlenek a pályázatok. Ezt mi is jól tudjuk, ezért a 2009-es évben is igyekeztünk minden alkalmat megragadni, hogy támogatásokat nyerhessünk el különböző intézményektől, alapítványoktól, melyeket aztán tagjaink javára fordíthatunk.

Argenta Zrt: elnyert összeg: 240 000 Ft

 Nemzeti Civil Alap, Működési pályázat: elnyert összeg:1 300 000 Ft

 Nemzeti Civil Alap, Magyarországi civil szervezetek nemzetközi szervezetekkel való együttműködésének támogatása, „Összefogás útja” projekt: elnyert összeg: 600 000 Ft

 Fogyatékkal élők sportszövetsége: elnyert összeg:50 000 Ft

 Gyermek és ifjúsági alap: „Mindenki világa” projekt: elnyert összeg: 502 500 Ft

 Nemzeti Kulturális Alap, „Szavak szárnyán, írók útján”: elnyert összeg: 270 000 Ft

 Művészeti és Szabadművészeti Alapítvány, „Szavak szárnyán, írók útján” projekt: elnyert összeg: 100 000 Ft

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata: elnyert összeg: 40 000 Ft

 Nemzeti Kulturális Alap „Tapintható irodalom” projekt: elnyert összeg: 240 000 Ft

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Lakásügyi és Idősügyi Bizottságának pályázata, a Generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolításának elősegítése: elnyert összeg: 70 000 Ft

 Nyíregyháza megyei jogú város szociális irodája karácsonykor 10 a városban lakó tagtársunknak adományozott 4 ezer Ft értékben élelmiszerek vásárlására utalványt. A névsort hagyományosan egyesületünk munkatársai állították össze azok közül, akiknek a családjában több a fogyatékos személy.

 Mátészalka Város Önkormányzata, Óda a fényhez klub pályázata: elnyert összeg: 25 000 Ft

 Mátészalka város polgármestere saját keretéből 30 ezer Ft-tal is támogatta a kistérségi klubot.

 Nemzeti Civil alap, pályázat a civil szervezetek média termékeinek létrehozására, „Híd a fény felé” projekt: elnyert összeg: 491 200 Ft

 MVGYOSZ: elnyert összeg: 3 280 267 Ft, ami a 2009-es évben a kétegyesületes megyékben sikertelenül lezajlott tárgyalások következtében fél millió forinttal kevesebb lett. Az országos szervezet saját döntéseit alapul véve, elmulasztva a taglétszámarányos megosztást azon egyesületeket büntette, ahol magasabb a tagok száma.

 Élelmiszerbank „Szemünk fénye” projekt: konzervek, üdítő italok.

 Könyvtámasz alapítvány: elnyert összeg: 350 420 Ft

 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke által saját keretéből: 50 ezer Ft.

 Az Egyesület számára az MVGYOSZ-től kapott adó 1 %-ból nekünk is lehetőségünk nyílt pályázatot kiírni tagjaink részére MP3 CD-s rádiós magnókra mely összegből 16 tagtársat tudtunk támogatni, 180 ezer Ft értékben.

 Ugyanebből a támogatásból felsőfokú iskolákban tanuló tagjainkat (4 főt) tanulmányi támogatásban részesítettünk.

 Az Egyesület saját maga által összegyűjtött adó 1%-át alapszabályában vállalt kiemelten közhasznú tevékenységeinek megvalósítására, szolgáltatásainak fejlesztésére tartalékolja.

 Kisvárda város polgármesteri hivatalának szociális irodája a településen élő 22 látássérült tagunknak a karácsonyi ünnep alkalmából fejenként hatezer Ft értékű ajándékutalványt adott.

 A Fehérgyarmaton működő „Sorstársak” látássérültek klubja 70 ezer Ft támogatásban részesült éves programjaik lebonyolítására.

Foglalkoztatás

A pályázatokon kívül Egyesületünk tevékenységét folyamatosan segítik önkénteseink munkájukkal, vagy felajánlásaikkal. Ebben az évben több támogatónk is volt, akik magnetofont, ajándékcsomagokat, játékokat, könyveket, fénymásoló-papírt, nyomtatót, hangoskönyveket, rendezvényeinkre ásványvizet, vagy éppenséggel ingyenes szolgáltatásukat ajánlottak fel. Több esetben a felajánlást maguk a tagok tették meg.

– Az Egyesület 2009-ben az alap akkreditációs tanúsítványnak köszönhetően négy látássérültnek biztosított munkalehetőséget.

– Nyolcan dolgoznak különböző intézményekben telefonalközpont kezelőként.

– Tizenketten tevékenykednek masszőrként

– egy fő rehabilitációs tanácsadóként helyezkedett el.

– 1 fő számítástechnikai tanársegédként dolgozik.

– többen különböző vállalkozásokban tevékenykednek.

– néhányan betanított munkakörben dolgoznak.

Partnerkapcsolataink

Igyekszünk minden olyan társszervezettel, iskolával, polgármesteri hivatallal, alapítvánnyal, egészségügyi intézménnyel jó kapcsolatot ápolni, akik valamilyen módon kapcsolódnak munkánkhoz, érintettek a fogyatékos ügyben, vagy esetleg segítséget nyújthatnak tagjainknak.

Hosszú évek óta szoros partnerkapcsolatban vagyunk az NGYIK speciális szakiskolával, ahol jelenleg 15 látássérült diák tanul, kiknek beszélő szoftverrel történő oktatását látássérült tanársegéd segíti.

A megyében működő támogatószolgálatokkal is igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni, újabb együttműködési szerződéseket aláírni.

Fontos partnerünk a kiemelkedően közhasznú Fehérbot Alapítvány, melynek megyénkben több kirendeltsége is megtalálható. A támogató szolgálatuknál öt tagunk dolgozik masszőrként, míg az elemi és foglalkoztatási rehabilitációs központban 1 fő dolgozik rehabilitációs tanácsadóként.

Az Esélyek Háza megyei koordinációs irodája szervezte programokon is igyekeztünk részt venni, közreműködésünkkel rendezvényeiket színesíteni.

Az MVGYOSZ által szervezett vezetőképzőn is jártunk Lipóton, ahol több hasznos információhoz jutottunk.

Rendszergazda munkatársunk az Informatika a Látássérültekért Alapítvány által szervezett „rendszergazda tanfolyamon” mélyíthette tudását a Jaws és Magic szoftverekkel kapcsolatban.

Társ fogyatékos szervezetek rendezvényein is megjelenünk, ilyenek voltak 2009-ben többek között a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete által szervezett  Braille emlékvetélkedő, a Fehérbot Alapítvány elemi és foglalkozási rehabilitációval foglalkozó új projektjének nyitó konferenciája, és kulturális rendezvényei.

2009-ben több civil szervezettel kötöttünk együttműködési megállapodásokat.

Fiatalok érdekvédelme

Egyesületünk egyik kiemelkedő feladata a fiatal látássérültek érdekvédelme, segítése, rehabilitációja, azaz önálló életre való nevelése.

Tagjaink között több, mint száz, 26 éven aluli fiatal látássérültet tartunk nyilván, s igyekszünk mindent elkövetni, hogy velük kiemelten foglalkozhassunk.

Ezt az igyekezetet jól példázza, hogy számos programot kifejezetten a fiataloknak szervezünk, Egyesületünk folyamatosan bővíti szolgáltatásait az új korok követelményeinek megfelelően. A fiatalok igényeinek kiszolgálását célozza meg például szolgáltatásaink közül a számítástechnikai oktatás, segítségnyújtás, modern segédeszközök kezelésének betanítása, nyelvoktatás, fiatalos programok szervezése. Új szolgáltatásunkkal, a hangoskönyvek, hangos tananyagok előállításával is fiatal tagjaink tanulmányait szeretnénk segíteni.

Az elmúlt években egyre több programot rendeztünk fiatal tagjainknak, melyek eredményessége és pozitív visszhangja arra sarkalt minket, hogy ezt a tevékenységünket még intenzívebben folytassuk, hiszen nagy szükség van rá, mivel a fiatalok életében óriási szerepet tölt be a hasonló korúak közössége, ahol személyiségük egészségesen, szabadon fejlődhet, kibontakozhat.

A felsőoktatásban sikeresen helyt állt diákokat külön támogatjuk, az adózók által az Egyesületünknek felajánlott 1%-ból a 2009-es tanévben négy főiskolást segítettünk félévente 10 ezer Ft tanulmányi támogatással.

Jövőbeni tervek

Elsődleges célunk, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is működtethessük Egyesületünket, sőt elérjük azt, hogy ne csak szinten tartsuk, hanem fejlesszük is szolgáltatásainkat. A 2009-es évben kialakított stúdiónkat jövőre szeretnénk továbbfejleszteni, és komolyan foglalkoznánk a hangoskönyv és hangos tananyagok előállításával.

Minden kínálkozó lehetőséget megragadunk, mellyel tagjaink érdekeit szolgálhatjuk, új pályázatokat fogunk felkutatni, melyek segítségével színvonalas kulturális, szabadidős vagy sport rendezvényeket szervezhetünk, a segédeszközök terén minden technikai újításra nyitottak leszünk, és ezeket látássérült tagjainkkal is megismertetjük, hogy életük még könnyebbé és önállóbbá válhasson.

A tagság összetételének részletezése:

Taglétszám összesen: 903 fő.

Nemek szerint:

– Nő: 518 fő,

– Férfi: 385 fő.

Látássérültség szerint:

– Vak: 298 fő,

– Aliglátó: 516 fő,

– Gyengénlátó: 89 fő.

Életkor szerint:

– 0-18 év között: 89 fő,

– 18-52 év között: 511 fő,

– 62 életév felett: 303 fő.

Körzetek szeriont:

– Nyíregyháza: 235 fő,

– Nyíregyháza járás: 219 fő,

– Fehérgyarmat: 65 fő,

– Kisvárda: 120 fő,

– Mátészalka: 128 fő,

– Nyírbátor: 77 fő,

– Vásárosnamény: 59 fő.

Nyíregyháza, 2010. január 8.

……………………………………..

 Nagy Tünde elnök

A látássérültek szolgálatában