Beszámoló 2010. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2010. január 1. – december 31.

Az Egyesület bemutatása

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 2004. december 27-én alakult meg. Egyesületünk taglétszáma a beszámoló elkészítésének időpontjában 905 fő. Közülük a 2010-es évre 591 fő volt tagdíjfizető.

Arra törekszünk, hogy a látássérültek érdekeit minden rendelkezésünkre álló eszközzel védjük és képviseljük, életminőségüket javítsuk, továbbképzésükről, rehabilitációjukról, szabadidős programjaikról gondoskodjunk.

A 2010-ben módosított alapszabálynak köszönhetően Egyesületünk már országos hatókörrel bír, és ennek értelmében már nem csak a Szabolcs megyében élő látássérültek lehetnek tagok, hanem bárki csatlakozhat az ország egész területéről, valamint határainkon túlról, és nagy örömünkre ezt a lehetőséget többen ki is használták.

Alapszabályunkba újabb célokat emeltünk be, hogy munkánk még hatékonyabb lehessen.

Egyesületünk megőrizte a körzetesített formát, így hét kistérségben (Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város, Vásárosnamény) biztosítjuk a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét, melyben nagy segítséget nyújtanak körzeti csoportvezetőink.

Folyamatosan végzik a felvilágosító tevékenységet, tájékoztatják tagjainkat a megváltozott jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, szabadidős programokról, az Egyesület szolgáltatásairól, tanfolyamokról.

  A tagság szabadidős tevékenységét két kistérségben (Mátészalka és Fehérgyarmat) biztosítják klubok, azonban maga az Egyesület is szervez országos, megyei, valamint kistérségi programokat.

  Az Egyesület legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amelyet évente egyszer hívunk össze.(Rendes küldöttgyűlés). Az Egyesület elnöksége 7 tagból álló testület, mely üléseit kéthavonta tartja.

  Tagsági díjunk a 2010-es évben 1500 Ft volt, melyet 2011-től 1800 Ft/Fő/Év-re módosítottak a küldöttek. .

  A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetségének, valamint a Magyar Látássérültek Sportszövetségének.

  Egyesületünk folyamatosan bővíti partnerkapcsolatait, idén is több újabb együttműködési megállapodás aláírására került sor, és több program partnereink közreműködésével valósult meg. Folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket, amelyek a látássérültek életminőségét javíthatják.

Az Egyesület legfőbb tevékenységei:

– Látássérült gyermekek, fiatalok, aktív és passzív korúak érdekképviselete,  érdekérvényesítése és érdekvédelme.

– Rehabilitációs foglalkoztatás.

– Szolgáltató centrum működtetése.

– Szociális tevékenységek, családsegítés.

– Szabadidős, sport, valamint kulturális programok szervezése, lebonyolítása.

– Felnőttképzés, oktatás, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.

– Hangstúdió működtetése.

– Ügyfélszolgálat működtetése.

Irodai munka:

Egyesületünk irodája Nyíregyházán, a Tudomány és Technika házában a második emeleten található, akadálymentes környezetben, hiszen halmozottan sérült, mozgási fogyatékos tagjaink is akadály nélkül megközelíthetik lifttel irodánkat. Bérleményünk tágas és barátságos, ünnepségek, szakmai vagy kulturális rendezvények, tanórák vagy kisebb konferenciák megtartására ideális. Irodánkat folyamatosan fejlesztjük, hogy tagjaink igényeivel lépést tudjunk tartani.

Ügyfélfogadási napjainkon heti öt alkalommal (hétfő – csütörtök 8-15, pénteken 8-12 óra között) várjuk a hozzánk látogatókat.

Akik nem tudnak személyesen bejönni irodánkba, nekik éjjel-nappal működő telefonos és elektronikus információs szolgáltatást biztosítunk, továbbá akadálymentes honlapunk is mindenki rendelkezésére áll (www.vakegy.hu).

Az elektronikus (e-mailes) információadás keretében azonnal válaszolunk elektronikus levelükre.

  Az alap akkreditáció adta lehetőségekkel élve, irodánkban négy munkatárs plusz az Egyesület elnöke áll mindenki rendelkezésére.

  – Czinczár Judit, látó munkatárs, irodavezető, a 2008-as évtől munkahelyi segítőként koordinálja a látássérült dolgozók mindennapi teendőit, személyi segítséget nyújt nem csak az irodában dolgozó munkatársaknak, hanem tagjainknak is, pályázatokat ír, elszámol és intézi a hivatalos ügyeket, valamint egyesületi rendezvényeinket szívvel-lélekkel és olykor főztjével is támogatja.

  – Horváth Antalné Erzsike, munkahelyi segítőként dolgozik, és igyekszik megkönnyíteni látássérült munkatársainak munkahelyi életét hivatalos iratok felolvasásával, űrlapok kitöltésével. Munkakörébe tartozik a tagnyilvántartó program frissítése, karbantartása, a belépő tagok regisztrálása, irataik rendszerezése, a segédeszköz-kölcsönzéshez kötődő adminisztrációs munkák, ezen kívül személyi segítséget nyújt az arra rászorulóknak.

  – Dankó Pál, rendszergazda: 2006 szeptemberétől dolgozik Egyesületünkben és lát el olyan alapvető feladatokat, mint irodánk számítógépeinek karbantartása, számítástechnikai segítségnyújtás, oktatás, az Egyesület akadálymentes weboldalának www.vakegy.hu szerkesztése. Emellett Braille nyomtatással, pontírógép javítással, beszélő segédeszközök használatának betanításával kapcsolatban is bizalommal fordulhatnak hozzá. A szolgáltatás mellett besegít a pályázatok megírásába, rendezvények lebonyolításába. Az ő feladata még az Egyesület hangstúdiójával kapcsolatos összes tennivaló is.

  – Lakatos Anikó, nemzetközi referens: 2007 januárjában kapcsolódott be a munkába. Feladata nemzetközi kapcsolatok felkutatása, kapcsolattartás külföldi fogyatékos ügyi intézményekkel, külföldről történő segítő eszközök, alkatrészek, vagy szoftverek beszerzése, szakszövegek fordítása, nyelvórák megtartása, pályázatok írása, tananyagok digitalizálása, jogi dokumentációk véleményezése, illetve idegen nyelvű tananyagok hanganyagainak előkészítése és felolvasása a hangstúdióban, nemzetközi projektek megszervezése és azokon tolmácsolás, a kéthavonta megjelenő „Szemezgetőnk” című kiadvány lapszerkesztői teendőinek ellátása, szabadidős programok szervezése. .

  – Szórádi Bálint, adminisztrátor: 2007. Áprilisában csatlakozott a munkatársakhoz, mivel Fehérgyarmat kistérségének a vezetője, ezért is történik változó munkahelyen a foglalkoztatása. Feladata az Egyesület jegyzőkönyveinek megírása, és a fehérgyarmati kistérségben a helyi érdekképviselet biztosítása.

  – Deme Jánosné, szabadidő szervező: Feladata a mátészalkai kistérségben működő „Óda a fényhez” látássérültek klubjának vezetése, a helyi érdekképviselet biztosítása.  Az ő  foglalkoztatása is változó  munkahelyen  történik.

– Nagy Tünde, az Egyesület elnöke. Feladata az Egyesület zökkenőmentes működésének biztosítása, az ügyfélszolgálat vezetése,  az Egyesület és a látássérült tagok képviselete különböző fórumokon, konferenciákon, hivatalos ügyek intézése, érdekvédelmi munka végzése, előadások tartása, pályázatfigyelés és írás, a látássérültekkel való kapcsolattartás személyesen, telefonon, vagy e-mailben  szabadidős és szakmai programok szervezése, jogszabályok, szakmai anyagok véleményezése.

  Az akadálymentesítési munkák kivitelezésében és szakvéleményezésében is aktívan szerepet vállal. Feladata az Egyesületet és a látássérülteket képviselni a nyilvánosság előtt is, ezért évente több alkalommal ad interjúkat televíziókban és rádiókban.

– A könyvelést Kujbusné Zink Mercédesz végzi.

– Több önkéntes munkatársunk is van, akik látássérültként, vagy jól látóként rendszeresen segítőként vesznek részt szabadidős programjainkon, valamint, mint felolvasók segítik munkánkat.

  Az Egyesület dolgozói a felmerülő munkákat, feladatokat egy tágas, technikailag kiválóan felszerelt irodában végezhetik, hiszen négy, a látássérültek számára akadálymentesített (képernyőolvasóval ellátott) asztali számítógép TFT monitorokkal, valamint egy laptop és két, a látó munkatársak számára jól konfigurált asztali számítógép található irodánkban. Szélessávú internet, vezeték nélküli hálózat, nagy teljesítményű, többfunkciós készülék, (nyomtató, szkenner, fénymásoló), ezen kívül külön szkenner, iratmegsemmisítő, egy hordozható telefon és kettő VOIP asztali telefonkészülék, egy fax készülék, valamint egy éjjel-nappal működő telefonos információs rendszer (telefonközpont) segíti a munkát.

Kistérségi körzeti csoportok – klubok  

Hét kistérségben biztosítjuk a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét, azért, hogy így minden tagunknak egyenlő esélyt biztosítsunk az információkhoz való hozzáféréshez, kulturális, szabadidős programjainkon való részvételhez. A kistérségi képviseleteknek köszönhetően Egyesületünk szolgáltatásai azon tagjainknak is elérhető, akiknek látássérültségük mellett még más testi fogyatékosságuk, vagy egyéb szociális problémák miatt nehéz, vagy megoldhatatlan lenne a Nyíregyházára való bejárás. A kistérségi munkánkban nagy segítséget nyújtanak körzeti csoportvezetőink. Folyamatosan végzik a felvilágosító tevékenységet, tájékoztatják tagjainkat a megváltozott jogszabályokról, pályázati lehetőségekről, szabadidős programokról, az Egyesület szolgáltatásairól, tanfolyamokról, segítenek a látássérülteknek az Egyesületbe való belépésbe.

A hét kistérségi csoport közül Vásárosnaményban és Nyírbátorban tapasztalható a hanyatlás, a visszafogottság, valamint számos hiányosság.  Ebben a két kistérségben a körzetvezetők nem vesznek részt az aktív munkában, ezzel hátrányba sodorják a térségben élőket. Ebben a két kistérségben tapasztalható a tagság érdektelensége.

Két kistérségben működik látássérültek klubja.

– Fehérgyarmaton már hosszú évek óta a „Sorstársak” klub fogja össze a térségben élő látássérülteket és családjaikat.  A 2010-es választások eredményeként Mikes Miklósné látja el a klubvezetői tisztséget, feladata kirándulások, kulturális rendezvények, vetélkedők szervezése, valamint a klub működését elősegítő források megteremtésének biztosítása.

  – Deme Jánosné  vezeti Mátészalkán az „Óda a fényhez” látássérültek klubját, munkáját több önkéntes nyugdíjas is segíti, és elhivatottságuknak köszönhetően a klub már évek óta képes színvonalas kulturális és szabadidős programokat kínálni a térségben élő látássérülteknek. A klub idén is sikeresen pályázott a város polgármesteri hivatalához, és az elnyert összegből programjaik költségét finanszírozták. Rendszeresen tartanak kistérségük településein, Mátészalkán és Nagyecseden érzékenyítő és szemléletformáló programokat.

Egyesületünk szolgáltatásai

Célunk volt, hogy egy olyan szolgáltató centrumot hozzunk létre, melyet az ország minden pontjáról, valamint a határon túlról igénybe vehetnek a látássérültek, és olyan hiánypótló szolgáltatásokat nyújtsunk, melyek hozzájárulnak a fogyatékkal élők rehabilitációjához, önállóságuk fokozásához, képzettségük versenyképessé tételéhez.

Mivel állandó kapcsolatban állunk látássérült tagjainkkal, ezért folyamatosan végzünk igényfelmérést, és a visszajelzéseknek megfelelően bővítjük szolgáltatásainkat.

Jól tudjuk, hogy sok fogyatékkal élő számára a mobilitás leküzdhetetlen akadályt jelent, ezért adott esetekben munkatársaink a látássérült otthonában nyújtanak segítséget, legyen ez a segítség számítógép-szerelés, vagy egy fontos dokumentum kitöltése.

Egyesületünkben az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

– Ügyfélszolgálat működtetése heti öt alkalommal.

– Idegen nyelvek oktatása.

– Braille oktatás, nyomtatás, feliratozás, Braille nyomtatók karbantartása.

– Informatikai segítségnyújtás, oktatás, szkennelés, digitalizálás.

– Hangstúdió működtetése: hangzó kiadványok, hírlevelek, tananyagok, előállítása.

– Pontírógépek karbantartása, javítása.

– Önálló életvitelt megkönnyítő segítő eszközök beszerzése, árusítása, használatuk megtanítása, kölcsönzése.

– Személyi segítés, hivatalos ügyek intézése során, nyomtatványok kitöltésénél,  pályázati adatlapoknál, szociális ellátások igénylésénél.

– Kiadványok készítése.

Hangstúdió

A hangstúdió működését 2009. évben indítottuk be az Argenta Zrt támogatásával, valamint saját forrásból.

A 2010-es évben több hangzó kiadványt, információs hírlevelet, verses gyűjteményt, antológiát, idegen nyelvi tananyagot, állítottunk elő a látássérültek legnagyobb örömére.

Itt készült anyagainkat munkatársaink és önkénteseink olvassák fel.

A stúdióban folyó munkálatokat Dankó Pál, az Egyesület rendszergazda munkatársa felügyeli és vezeti.

2010-ben az alábbi hangzó kiadványok kerültek ki a stúdióból:

– „Szavak szárnyán, írók útján” antológia.

– Az Egyesület tagjai részére negyedévente elkészült információs levél.

– „A mese mindenkié” közös projekt a Szociális gondozási központtal MP3-as CD formában.

– Horváth László versei, önkéntes felolvasásával.

– „Szemezgetőnk” ingyenes kiadványunk Csáki Anett önkéntes felolvasásában.

– A felolvasónap anyaga.

– Német nyelvoktató anyag.

– Karácsonyi ajándék CD..

Akadálymentesítés

A 2010. évben az akadálymentesítés egyik kiemelt feladatunk volt, hiszen valljuk, hogy az esélyegyenlőség megteremtésének egyik alappillére a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés megvalósítása. Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több közintézmény ismerte fel a Braille feliratok és más, a látássérültek tájékozódását segítő eszközök, módszerek fontosságát és kérték fel Egyesületünket az akadálymentesítési munkálatok elvégzésére vagy szakmai felülvizsgálatára. Munkatársaink oktatási, szociális, egészségügyi vagy közigazgatási intézmények számára végeztek akadálymentesítési munkálatokat.  21 intézmény, polgármesteri hivatal vette igénybe szaktudásunkat.

A jövőre nézve is fontos lépéseket tettünk, hiszen Nagy Tünde elnök asszony tárgyalásokat folytatott a Nyíregyházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának munkatársával, a jelenleg kialakításra kerülő közlekedési csomópontok akadálymentesítése érdekében, ennek köszönhetően pl. a nyíregyházi Országzászló téri kereszteződésben a gyalogosok átkelését hangos jelzőlámpák fogják segíteni.

A Nyíregyházi Főiskola fizikai és infokommunikációs komplex akadálymentesítésében is főszerepet fog játszani Egyesületünk, hiszen együttműködő partnerként mi fogjuk elkészíteni a főiskola számára a Braille feliratokat, információs füzeteket és szakmai véleményünkkel segítjük a további munkálatokat.

Rendszeresen készítünk gyógyszeres dobozok kartonjaira specifikációkat, majd gyártás után a Braille felíratok auditálását is végezzük. A 2010-es évben közel 90 szakvéleményt állítottunk ki új termékek engedélyezésekor.

Szemléletformálás

Az akadálymentesítés hatalmas feladat, melyet egy szervezet önmagában nem képes ellátni, ebben a munkálatban mindenkinek részt kell venni, hiszen az akadálymentesítés nem csupán a fizikai és infokommunikációs korlátok legyőzését jelenti, hanem sokszor szükség van úgynevezett mentális akadálymentesítésre is. Épp ezért Egyesületünk a 2010. évben is óriási hangsúlyt fektetett a szemléletformáló, érzékenyítő programok megtartására, ahol a társadalom széles rétegéhez fordultunk és hívtuk fel figyelmüket a fogyatékosok világára.

A „Rólam csak velem” elnevezésű projektünkkel a döntéshozókat céloztuk meg. Nyírbátor, Mátészalka, Vásárosnamény, Fehérgyarmat és Kisvárda polgármestereit, képviselőit, a közigazgatás, oktatás vagy egészségügy területein dolgozókat egy-egy konferencia keretében láttuk el hasznos ismeretekkel, és egy külön erre az alkalomra összeállított információs füzettel.

Mivel a gyermekek, a fiatalok a jövő generációja, ezért fontosnak tartjuk, hogy már igen korai szakaszban megkezdjük a szociális nevelést. Több iskolával jó kapcsolatban állunk, több közös projektünk is volt a Bem József Általános Iskolával, pl. kazettákat gyűjtöttek számunkra, ill. színvonalas karácsonyi műsorral kedveskedtek tagjainknak.

Számos érzékenyítő programunk célközönségét a fiatalok képezik.  Így például jártunk idén a nyíregyházi Mustárházban, ahol egy vetélkedő keretében ismerkedhettek meg a középiskolások a Braille írással és a fehérbotos közlekedéssel.

Idén is, mint már a korábbi években, meghívást kaptunk a Nyíregyházi Főiskolától, hogy részt vegyünk a Főiskolások Hete elnevezésű rendezvényen, ahol különböző kreatív feladatok segítségével ismertettük meg a fiatalokat a látássérültek mindennapi élethelyzeteivel egy „Láthatatlan kiállítás” erejéig.

A kötetlenebb foglalkozásokon túl komolyabb közegben is foglalkoztunk a tanulókkal, hiszen a Nyíregyházi Főiskola szociálpedagógus hallgatói számára érzékenyítő szemináriumokat tartottunk.

Szemléletformáló munkánk hatása idén már az ország határain túlra is elért, hiszen részt vettünk a „Fiatalok Lendületben” program keretén belül egy érzékenyítő foglalkozáson, ahol lengyel, román és szlovák fiataloknak mutathattuk be a látássérültek életét segítő eszközöket valamint alternatív kommunikációs jelrendszerünket, a Braille-t.

Szakmai és szabadidős programok

Azért, hogy munkánk minél eredményesebb legyen, egyre több szakmai programot szervezünk, és arra is törekszünk, hogy társszervezeteink meghívásainak is eleget tehessünk és rendezvényeiken személyesen is részt vehessünk.

A 2010. év szakmai programjainak esemény naptára is zsúfolt volt, hiszen több alkalommal szerveztünk segédeszköz-bemutatót, szemléletformáló és érzékenyítő programokat, részt vettünk különböző témájú konferenciákon, és megtartottuk az Egyesületünk jövőbeli zavartalan működéséhez szükséges választó gyűléseket.

2010. április 23-án Egyesületünk és az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány közös szervezésében „daisy” és „Talks” bemutatóra került sor. A közel nyolcvan ember jelenlétében megtartott rendezvényen Molnár Ákos, az alapítvány munkatársa bemutatta a „Talks & Zooms” telefonszoftvert, míg Fehér István a hazánkban még nem elterjedt daisy formátumú hangos könyvekről beszélt.

Májusban látott napvilágot a Szavak szárnyán, írók útján című, látássérültek műveit magába foglaló antológia síkírásos kötete. Egyesületünk célul tűzte ki, hogy az esélyegyenlőségért nem csak számokkal és adatokkal fog harcolni, hanem egy sokkal emberibb, szívhez szólóbb módon próbálja megnyitni a kapukat az egészséges társadalom és a fogyatékkal élő emberek között. A kötet ősszel megjelent Braille nyomtatásban és hangos könyv formában is. Büszkén mondhatjuk el, hogy a kötet elérte célját, hiszen többek között Dr. Szabó Máté Ombudsman is felfigyelt az antológiára.

A projektet a Nemzeti Kulturális Alap és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat elnöke támogatta.

Június 4-én tartotta meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkéntes Centrum és Egyesületünk az „Add az időd! Add a hangod!” elnevezésű programot, ahol közel 50 önkéntes olvasta fel kedvenc irodalmi alkotását. A rendezvényen készített felvételekből hangoskönyv készült, melyet a látássérülteknek ajánlottak fel az önkéntes olvasók.

Munkatársaink részt vettek az MVGYOSZ által szervezett vezetőképzőn, ahol hasznos tanácsokat kaptak pályázatok megírásával, bírálati szempontrendszerekkel kapcsolatosan.

  Szeptemberben és októberben tartottuk meg a hagyományosan megrendezésre kerülő őszi információs napjainkat, ahol például az Egyesületünk által kiírt aktuális pályázatokról is informáltuk tagjainkat.

  Októberben több konferencián vettünk részt, pl. jártunk az MVGYOSZ segédeszköz fórumán, az MVGYOSZ által szervezett sajtótájékoztatón, ahol a segédeszköz-ellátás problémáiról volt szó. Munkatársaink ellátogattak a Semmelweis Klinikára is, ahol az rp fórumon a retina implantátum magyarországi alkalmazásáról hallgattak előadást, és a legújabb orvosi kutatásokról Szemezgetőnk című kiadványunkban is beszámoltak.

  November 10-11-én részt vettünk a VGYKE szervezésében, Debrecenben lebonyolított konferencián, ahol az új látásmód projektről szerezhettünk hasznos ismereteket, valamint Nagy Tünde elnök asszonynak lehetősége nyílt bemutatni Egyesületünk munkáját és eredményeit.

   November 15-én, a cukorbetegek világnapja alkalmából egészségnapot tartottunk Egyesületünk irodájában, ahol a hozzánk látogatók vérnyomását, vércukorszintjét és testsúlyát mértük meg, s felhívtuk figyelmüket a prevenció, a rendszeres orvosi ellenőrző vizsgálatok fontosságára. Programunkra nem csak látássérült tagjaink látogattak el, hanem a megyei újságban megjelent felhívásunkra több városi lakos is szentelt egy pár percet az egészségére.

  A 2010. év utolsó nagyobb szakmai programjára decemberben került sor, amikor a „Civil karácsony” elnevezésű rendezvény keretében Nyíregyháza lakóinak tartottunk szemléletformáló foglalkozásokat.

  A szakmai programok megtartása mellett épp olyan nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidős programok lebonyolítására is, hiszen ezeken a rendezvényeken tagjainknak lehetőségük nyílik a szabadidő hasznos eltöltésére, az izolációból való kitörésre és fontos szocializációs minták elsajátítására.

  Az év elején egy vidám, közösségi, farsangi programmal kedveskedtünk tagjainknak, ahol a megjelenteket vidám játékokkal és jó zenékkel várták a szervezők.

  Márciusban a művészeteknek hódoltunk, ugyanis ellátogattunk Debrecenbe a Modembe, ahol idegenvezető kalauzolásával megtekintettük a „Másik Csinszka” című kiállítást.

  Májusban hagyományteremtő céllal, az NKA támogatásából immár másodjára tudtuk megszervezni a Braille olvasótábort, melynek színhelye idén Eger volt.

  A szép idő mindenkit mozgásra csábít, ezért tagjainkkal együtt mi is ellátogattunk Tarpára, hogy részt vegyünk a Megyei Fogyatékosok Sportszövetsége által megszervezett sportnapon.

  A júliusi napfény perzselő sugarai elől a Nyíri Arborétum fái alá menekültünk, ahol amellett, hogy számos gyógynövényt és növényritkaságot ismerhettünk meg, kellemes közös élményekkel gyarapodhattunk a hangfelismerő játék és vidám totó megoldása közben.

  Augusztusban végre a Tapogató-Zoo projektünk keretében tagjaink is megcsodálhatták a Nyíregyházi Állatpark új zöld piramisának különleges lakóit.

  Immár hatodik alkalommal megszerveztük az országos Braille olvasásversenyt. A rendezvény idén is rendkívül népszerű volt, és a versenyzők igencsak megnehezítették a zsűri dolgát.

  A nemzetközi fehér bot napi megemlékezést idén egy különleges eseménnyel kapcsoltuk össze, ugyanis október 13-án mutattuk be a nagyközönségnek a Szavak szárnyán, írók útján elnevezésű, amatőr látássérültek műveit magában foglaló kötet sík, Braille nyomtatású és hangzó változatát.

A rendezvényre az ország különböző pontjáról érkeztek a szerzők és az érdeklődő vendégek, valamint a kötet egyik támogatója, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei önkormányzat elnöke is megtisztelte jelenlétével ünnepségünket. Az eseménynek rendkívül nagy sajtóvisszhangja volt, hiszen a város szinte összes televíziós és rádiós riportere ott volt és mikrofonvégre kapta a szerzőket és a projektben résztvevő munkatársainkat.

  Október utolsó napján egy jótékonysági rendezvényre látogattunk el Nagyecsedre, ahol Szántó Sándor tagtársunk néptánctudásával, Deme Jánosné pedig vak költők verseinek szavalataival bűvölte el a közönséget. A bevételt egy Nagyecsedi leukémiás fiatalember orvosi kezelésére gyűjtötték.

  A december meghittsége mindig beköltözik Egyesületünk irodájába is, és ilyenkor nem csak a legkisebbekre gondolunk a télapó ünnepség keretében, hanem karácsonyi ünnepségünkre minden olyan látássérültet meghívunk, akinek jól eshet egy pár kedves szó, egy megindító karácsonyi műsor és egy csomag szaloncukor.

Idei rendezvényeinket partnerszervezetünk, a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár segítette ingyenes helyszín biztosításával, valamint a karácsonyi ünnepséget a Bem József Általános Iskola növendékei tették felejthetetlenné. Mivel idén a Nyíregyházi Önkormányzat nem írt ki pályázatot a civil szervezetek karácsonyi rendezvényeinek támogatására, más eszközökhöz kellett folyamodnunk. Számos cégnek írtunk adománykérő levelet, és a fáradozás meghozta a sikert. A decemberi programjainkat több cég is támogatta, játékok és készpénz felajánlásával a Legó Manufactoring Kft, valamint üdítő italok felajánlásával a Start rehabilitációs vállalat.

  Egyesületünk zene- és irodalomkedvelő munkatársai és tagjai idén egy különleges karácsonyi ajándékot készítettek látássérült sorstársaiknak. Karácsonyi verseket, történeteket és dalokat rögzítettek az Egyesület stúdiójában, és postázták ki tagjainknak, valamint a Szemezgetőnk újság olvasóinak.

Együttműködés

Tudjuk, hogy a civil szférában az együttműködésre, a partnerhálózatok kiépítésére kiemelt figyelmet kell szentelnünk, hiszen a közös cél megvalósítása érdekében sokkal hatékonyabban lehet összefogva küzdeni. Akárcsak az elmúlt években, így 2010-ben is újabb együttműködési megállapodások aláírására került sor, pl. a Nyíregyházi Főiskolával, a Jósa András Múzeummal, az Önkéntes Központtal, Optirex Kft-vel és a Tenzid 21 Kft-vel.

2010-ben több közös projektünk volt más civil szervezettel, pl. a Szociális Gondozási Központtal, mely projekt kapcsán önkéntes nyugdíjasok és kisiskolások olvastak fel Egyesületünk stúdiójában meséket látássérült gyermekeknek.

Együttműködünk olyan fiatalokkal is, akik a fogyatékosügy területén kívánják kamatoztatni tudásukat, így például Kérdőíveket töltöttünk ki a foglalkoztatással kapcsolatban Nagymáté Nóra részére, aki a Debreceni Egyetem phd hallgatója.

Az együttműködések keretében Egyesületünk a jövőben biztosítja a Nyíregyházi Főiskola szociálpedagógus képzésben részt vevő hallgatóinak gyakorlati helyét, valamint együttműködő partnerként fog részt venni a Nyíregyházi Főiskola komplex akadálymentesítésében.

Kiemelten fontosnak ítéljük meg a látássérültek elemi és foglalkozási rehabilitációjának szükségességét is. Ezért rendszeresen tájékoztatjuk ügyfeleinket, tagjainkat azokról a lehetőségekről, szolgáltatásokról, amelyeket a Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot alapítvány kínál.

Nemzetközi kapcsolatok

A fogyatékos ügy területén tevékenykedő szervezetekkel való együttműködésünk már évek óta kiterjed az ország határain túlra is, és minden évben igyekszünk újabb kapcsolatok kiépítésére, és a meglévő partnerhálózatunk fenntartására.

Nemzetközi kapcsolatainknak köszönhetően idén Szlovákiából tudtunk olyan alapvető alkatrészeket beszerezni, melyeket Magyarországon nem lehet megvásárolni, ám a pontírógép javítás szolgáltatásunkhoz elengedhetetlenek.

Belgiumból rendeltük meg azt a szoftvert, melyre a stúdió munkálatoknál volt szükségünk, s mellyel a legújabb és legmodernebb formátumot, a daisy-t tudjuk előállítani.

Egyesületünk munkatársai idén Nagyváradon jártak, ahol a romániai akadálymentesítés hiányairól tárgyaltak.

Egyesületünknek van egy fiatal tagja, aki ukrán állampolgár, de felsőfokú tanulmányokat a Nyíregyházi Főiskolán folytat.

Nyilvánosság

Évről-évre törekszünk arra, hogy munkánkkal, céljainkkal és eredményeinkkel minél szélesebb körben ismerkedhessenek meg az emberek, épp ezért tartjuk fontosnak a médiában való megjelenés lehetőségét.

2010-ben a Neo FM Bumeráng című műsorában közzétett felhívásunknak köszönhetően az egész ország megismerhette Egyesületünket. Jótékonysági felhívásunk kazettagyűjtésre sarkalta Magyarország lakóit, hogy a használt hanghordozók újrahasznosításával Egyesületünk egyrészről védje a környezetet, másrészt elősegítse a látássérültek információhoz való  egyenlő esélyű hozzáférését. A felhívásra megmozdult az ország, több ezer kazetta érkezett Egyesületünkbe, melyekre információs leveleinket és saját Szemezgetőnk című kiadványunkat olvassák fel önkénteseink. A felhívásnak köszönhetően több száz ember látogatott el honlapunkra, ahol megismerkedhettek Egyesületünk céljaival és eddigi eredményeivel.

Munkánkra mások is kíváncsiak lettek, így például Nagy Tünde elnök asszony a Neo FM „Civil negyed” című műsorában beszélhetett Egyesületünkről, a Retro Rádióban a „Gyermekek hullámhosszán” című műsorban az iskolai érzékenyítő programokról mesélt, a nyíregyházi Campus Rádióban Egyesületünk munkájáról adott tájékoztatást.

A Régió Rádióban több alkalommal is figyelmet szenteltek ránk, hiszen Dankó Pál, Egyesületünk rendszergazda munkatársa külön műsorban beszélt a Magyarországon újdonságnak számító daisy technológiáról, illetve az Egyesületünkben működő hangstúdióról.

A debreceni regionális TV felolvasónapunkra látogatott ki, melyet idén már harmadik alkalommal rendeztünk meg az Önkéntes Központtal karöltve.

Az októberben megtartott fehér bot napi ünnepségünkre a város minden rádiója és televíziós társasága eljött, hogy hírt adjanak az ezen a napon bemutatásra került Szavak szárnyán, írók útján című, látássérültek műveit magába foglaló antológiáról.

Azonban nem csak azt tartjuk szem előtt, hogy a sajtó mit lát munkánkból érdemesnek arra, hogy megismertesse vele a társadalom tagjait, hanem az is fontos, hogy mi mit tartunk fontosnak közreadni. 2009-ben egy sikeres pályázatnak köszönhetően saját kiadvánnyal is rendelkezünk.  A „Szemezgetőnk” egy olyan hiánypótló periodika, amely nagybetűs sík írásban, Braille írásban, hangzó formában, elektronikus változatban és daisy formátumban is elérhető. A kiadványt pályázati úton állítjuk elő, önkéntesek segítségével kéthavonta. A lapszerkesztési munkálatokat Lakatos Anikó irányítja.

Pályázatok 

A civil szervezetek életében központi szerepet játszanak a pályázatok, hiszen csaknem minden programunk megvalósításához külső forrásokat kell igényelnünk. Idén sem csökkent pályázási aktivitásunk, azonban a gazdasági válság hatását Egyesületünk is megérezte, hiszen több pályázatunk szakmai szempontból ugyan megfelelt, de a költségvetési keret szűkössége miatt mégsem részesítettek minket támogatásban.

Ilyenek voltak:

– Az Észak-Alföldi Regionális Ifjúsági Tanács megbízásából kiírt, a 13-29 éves fiatalok közösségeinek építését, megerősödését szolgáló programok, programsorozatok támogatására szolgáló pályázat.

– Az NCA által kiírt,a civil szervezetek bemutatkozására szolgáló nyomtatott vagy audiovizuális kiadvány létrehozásának támogatására szolgáló pályázat.
A Kárpát-medencében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-magyar együttműködés, határ menti és határokon átnyúló civil kapcsolatok támogatására szolgáló pályázat (NCA).
– A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiírt, a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatása elnevezésű pályázat.

– A Magyar Élelmiszerbank által kiírt pályázat, ahol gyermeknapi programok támogatására lehetett pályázni.

Az elutasított pályázatok mellett azonban több nyertes pályázatunk is volt, melyeknek köszönhetően folytathattuk működésünket, több szakmai és kulturális programot is megvalósíthattunk.

Nyertes pályázatok

Az NCA-hoz benyújtott, Civil szervezetek működésének támogatása elnevezésű pályázaton 1 300 000 Ft-t nyertünk, melynek köszönhetően olyan alapvető kiadások költségeit tudjuk fedezni, mely elengedhetetlen Egyesületünk működtetéséhez.

  A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, a FOG-FOF-10 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei által nyújtott szolgáltatások támogatása pályázati programon 3 365 000 Ft-t nyertünk, mely lehetőséget ad számukra, hogy ne csak az Egyesületünk fennmaradásáról gondoskodjunk, hanem szolgáltatásainkat a jövőben is színvonalasan biztosíthassuk és esetleg fejlesszük.

A nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének támogatására kiírt pályázaton 1 096 500 Ft -ot nyertünk, melynek köszönhetően 2011. május 31-ig a Szemezgetőnk című újságunk kiadásának költségeit fedezni tudjuk.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt Zöld Beruházási Rendszer elnevezésű pályázatának Energiatakarékos Izzócsere Alprogramján 1 784 750 Ft-t nyertünk, melynek köszönhetően 83 háztartásban tudjuk kicserélni a hagyományos izzókat környezetbarát, energiatakarékos izzókra.

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke saját keretéből 50 ezer Ft-t biztosított a Szavak szárnyán, írók útján című antológia nyomdaköltségének támogatására.

Mátészalka Város Önkormányzata által kiírt pályázaton az Óda a fényhez klub 30 000 Ft-t nyert.

Fehérgyarmat polgármestere saját keretéből 70 000 Ft-t adományozott a fehérgyarmati Sorstársak klubnak.

Az Informatika a Látássérültekért Alapítványhoz benyújtott pályázaton 5 körzetünk (Mátészalka, Kisvárda, Fehérgyarmat, Nyíregyháza város és Nyíregyháza járás) nyert 3-3 db diktafont, amelyet középiskolákban vagy felsőfokú tanintézményekben tanulók számára adunk ki használatra.

Egyesületünknek idén is több ízben lehetősége nyílt, hogy saját pályázatot írjon ki tagjai számára. Az adózók által 2009-ben felajánlott szja 1%-a 249 000 Forint volt, melyet Egyesületünk mindig alapszabályában foglalt kiemelkedően közhasznú tevékenységeire fordít.

Az év első felében tagjaink használt, de működőképes sétálómagnó és magnós rádióra pályázhattak. Az eszközöket a Neo FM országos rádió „Bumeráng” című műsorán keresztül Magyarország lakói ajánlották fel. Az adakozóknak köszönhetően harminc háztartásba, harmincnégy tagnak tudtunk hanglejátszót adni, melynek köszönhetően hangos információs kazettáinkat és kiadványainkat akadálymentesen meghallgathatják, s így az információhoz való egyenlő esélyű hozzáférésüket biztosíthattuk.

  Az év második felében pedig magyarul beszélő lázmérők beszerzésének támogatására írtunk ki pályázatot. 50 tagtársunk nyújtott be érvényes pályázatot.

  Az Egyesület számára az MVGYOSZ-től kapott adó 1 %-ból lehetőség nyílt támogatni azokat a fiatal tagokat, akik felsőfokú tanintézményekben folytatják tanulmányaikat. Idén 8 fiatal számára osztottunk ki fejenként 10 000 Ft. tanulmányi támogatást.

Tagjaink egyénileg is eredményesen vettek részt különböző pályázatokon.

Nyics Kitti Nikoletta kimagasló tanulmányi eredményével nyert az MVGYOSZ pályázatán egy laptopot ,valamint hozzá tartozó könyv szkennert és jogtiszta szoftvereket. .

Kruppa Alexandra az Informatika a Látássérültekért Alapítványnál nyert pályázatot, melynek köszönhetően részt vehetett Görögországban, egy informatikai táborban.

Támogatók

A pályázatokon kívül Egyesületünk tevékenységét folyamatosan segítik önkénteseink munkájukkal, vagy felajánlásaikkal. Ebben az évben több támogatónk is volt, akik magnetofont, kazettákat, ajándékcsomagokat, játékokat, könyveket, fénymásoló-papírt, hangos könyveket, rendezvényeinkre ásványvizet, vagy éppenséggel ingyenes szolgáltatásukat ajánlották fel.

A Sóstógyógyfürdők Zrt.-től Egyesületünk tagjai kedvezményes úszójegyeket kaptak, melyek hozzájárultak a látássérültek egészségesebb életvitelének kialakításához.

Több cégnek írtunk levelet, hogy támogassák decemberi rendezvényeinket. Felkeresésünkre a Lego  Manufactoring kft játékokkal és 100 000 Ft-vel támogatta Egyesületünket.

Az Argenta Zrt, pénzadománnyal segíti segítő eszközeink parkjának folyamatos bővítését.

Fejlesztés

Egyesületünk célja, hogy évről-évre fejlessze szolgáltatásait, növelje munkájának hatékonyságát. Épp ezért különböző pályázatok segítségével 2010-ben is több szoftverrel, irodai felszereléssel és segédeszközzel bővítettük irodánkat.

Mivel idén egyre több hangos tananyagot, információs anyagot, hangoskönyvet állítottunk elő, ezért szükséges volt hangstúdiónkat felszerelni klímával és hangcsillapítóval. Valamint időszerű volt beszerezni egy olyan nyomtatót, mellyel a cd-k felületére is tudunk igényes minőségben nyomtatni.

A hangfelvételeket és irodai munkánkat több jogtiszta szoftver beszerzésével is elősegítettük. Megvásároltuk a Plextalk Recording daisy készítő, Sony Sond forge hangszerkesztő, újabb Nod32 Antivírus license-eket, Total Commander fájlkezelő és Nero archiváló programokat.

Szolgáltatásaink zavartalan biztosításához elengedhetetlenek különböző fejlesztések, így pl. vásároltunk egy szkennert, mellyel dokumentumokat, tananyagokat digitalizálunk.

A Braille nyomtatás, feliratozás idén nagyon népszerű szolgáltatásunk volt, ezért be kellett szereznünk mintegy 20 000 Braille lapot és Braille nyomtatónkhoz egy speciális szoftvert.

A pontírógép javítás szolgáltatásunk fenntartásához külföldről kellett alkatrészeket beszerezni, mivel Magyarországon ezek nem kaphatók, és hiányuk miatt több pontírógép került volna kiselejtezésre.

Segédeszköz parkunk idén is több értékes eszközzel bővült, így például vásároltunk egy Eye-Q-t, egy magyarul beszélő számológépet és több életvitelt, önállóságot könnyítő eszközt.

Továbbképzés:

Ahhoz, hogy színvonalas segítséget tudjunk nyújtani tagjaink számára, nem csak modern irodai berendezésekre és fejlett segédeszközökre van szükség, hanem fontos az is, hogy munkatársaink is folyamatosan képezzék magukat. Ennek szellemében idén is több tréningen, tanfolyamon vettek részt kollégáink, pl. jártak civil fejlesztő tréningen, pályázatírói képzésen, pénzügyi továbbképzésen, egyenlő bánásmód tréningen, angol nyelvtanfolyamon, valamint szociális és gyermekvédelmi ügyintéző képzésen. Több munkatársunk jelenleg is képzi magát, (Jelnyelvi tolmács, számítástechnikai ügyvitel) hiszen a megszerzett kompetenciák erősítik a szociális munkát végzők empatikus képességeit.

Jövőbeni tervek

Célunk, hogy 2011-ben is minden kínálkozó lehetőséget megragadjunk, mellyel tagjaink érdekeit szolgálhatjuk, új pályázatokat fogunk felkutatni, melyek segítségével színvonalas kulturális, szabadidős vagy sport rendezvényeket szervezhetünk, a segédeszközök terén minden technikai újításra nyitottak leszünk, és ezeket látássérült tagjainkkal is megismertetjük, hogy életük még könnyebbé és önállóbbá válhasson. 2010 év végén létrejött egy három tagból álló segédeszköz bizottság, akik figyelembe véve a látássérültek szükségleteit az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó terhére pályázati keretek között adnak támogatást segítő eszközökre.

Szolgáltató központunkat igyekszünk bővíteni, és mindenki számára könnyen elérhetővé tenni.

Mivel 2010-ben Egyesületünket regisztráltuk a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, mint önkénteseket fogadó szervezet, ezért jövőre nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni az önkéntesek foglalkoztatására is.

2011-ben szeretnénk beindítani a szülősegítő szolgáltatásokat is, melynek keretében iskoláztatási, egészségügyi vagy jogi szaktanácsokkal látnánk el az érintett szülőket.

Egyesületünk a korábbi években is kiemelten igyekezett foglalkozni a fiatalokkal, ezért jövőre nyári foglalkoztató programokkal szeretné integrációjukat és rehabilitációjukat elősegíteni.

Jövőre is szeretnénk elérni, hogy minden hónapban legalább egy szakmai vagy szabadidős programmal tudjunk kedveskedni tagjainknak, így például tavasszal egy különleges zongorakoncerttel fogjuk meglepni az érdeklődőket, ahol a Duo Fragmento tagjainak (Magyar Csaba és Lakatos Tamás látássérült zenetanárok) előadásában gyönyörködhetnek.

Kötelességünk továbbá folytatni a már meglévő és bevált szolgáltatásokat, mint pl. a Szemezgetőnk újság megjelentetése, hangstúdiónk működtetése, nyelvoktatás, segédeszköz-kölcsönzés, akadálymentesítési szaktanácsadás, Braille feliratozás, Braille oktatás, Braille nyomtatás, pontírógép javítás, információs szolgálat működtetése.

Terveink között szerepel új hangzó kiadvány előállítása, mely hiányzik a látássérülteknek szánt kiadványok palettájáról.

Ügyfélszolgálatunkat szeretnénk bővíteni az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referensének ügyfélfogadó napjával is, ahová nem csak a tagjainkat, hanem minden embert várunk, akit hátrányos megkülönböztetés ért.

Amennyiben a rehabilitációs foglalkoztatás lehetővé teszi, szeretnénk olyan munkatársakat vagy munkatársat alkalmazni akik az effektív irodai munkában, a szolgáltatások kivitelezésében tudnának segíteni.

2011-ben szeretnénk szakmai tanulmányútra menni olyan intézményekbe, ahol a látássérültekért dolgoznak. Ennek a célja az lenne, hogy ügyfeleink figyelmét fel tudjuk hívni azokra az újdonságokra amelyek az ő esélyegyenlőségüket, önállóságukat növelhetik.

Mivel a Magyar Államkincstár 2010 nyarán plasztik kártya formájában biztosít lehetőséget utazási kedvezmény igénybevételére fogyatékossági támogatásban, vagy emelt összegű családi pótlékban, vagy Vakok személyi járadékában részesülőknek, várható, hogy a 2011-es évre kevesebb tagdíjfizető tagja lesz Egyesületünknek. Ezért szeretnénk szolgáltatásainkkal,  pályázati lehetőségeinkkel, szabadidős programjainkkal  lehetőséget adni arra a látássérülteknek, hogy tartozzanak valahová, legyen egy hely ahol mindig számíthatnak arra, hogy szakszerű segítséget nyújtanak számukra.

Nyíregyháza, 2011 május 30

……………………………………..

 Nagy Tünde elnök

A látássérültek szolgálatában