Beszámoló 2011. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2011. január 1. – december 31.

Működés és operatív ügyek

 1. A szervezet

A 2011-es év – a korábbiakhoz hasonlóan – sok változást hozott az Egyesület működésében. Hozzá kellett szoknunk, hogy előbb lebonyolítjuk programjainkat, majd ez után utófinanszírozásban kapjuk meg költségeinket. Az Egyesület 2011-es évtől, mint országos működésű szervezet látja el a látássérültek érdekvédelmét, érdekképviseletét, érdekérvényesítését.

Az Egyesület hét tagú elnöksége a 2011-es évben is az Egyesület stratégiai irányelvei alapján folytatta tevékenységét. Rendszeresen kéthavonta ülésezett, mely ülésekről készült jegyzőkönyvek és határozatok jegyzéke az Egyesület ügyfélszolgálati irodájában megtekinthető, valamint minden elnökségi ülést követően a tagokat elektronikus hírlevélben is tájékoztattuk a vezetőség döntéseiről, határozatairól. A jegyzőkönyveket hangfelvétel alapján Szórádi Bálint készíti el.

Az Egyesület az elmúlt évben egy küldöttgyűlést tartott, melyen a küldöttek meghatározták a 2012-es évre vonatkozó tagsági díjat, elfogadták a közhasznúsági jelentést, valamint a felügyelő bizottság jelentését.

Az Egyesületnek a beszámolás időszakában 901 tagja van, akik közül 436 fő fizeti az éves tagsági díjat.

Az Egyesület alapszabályában rögzített tevékenységeit kiemelkedően közhasznú formában végzi. Ennek értelmében regisztrált tagjain kívül a MÁK kimutatása alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2300 látási fogyatékos részére folyósít fogyatékossági támogatást, akik közül a 2011-es évben többen is az ügyfeleink voltak.

 1. Forrásteremtés

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének küldöttgyűlése 1800 forintban határozta meg a 2011 évi egyesületi tagsági díjat.

Működésünk anyagi forrásait továbbra is elsősorban a pályázati lehetőségek és az állami bértámogatási rendszerek folyamatos igénybe vétele révén teremtjük meg. 2011-ben pályázatot nyújtottunk be működési költségeink támogatására a Nemzeti Civil Alaphoz, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez. Egyéb programok és projektek támogatása céljából pályáztunk a Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumához, a Nemzeti Kulturális Alaphoz, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Civil alapjához, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Sport Bizottságához, a Fogyatékosok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportszövetségéhez, a Gyermek és Ifjúsági Alaphoz, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványhoz és Mátészalka város polgármesteri hivatalához. Tapasztalatunk, hogy egyre nehezebb konkrét programokra is pályázati forrást teremteni.

Az évek során szert tettünk néhány kiemelkedő támogatóra is, akik idén is hozzájárultak szervezetünk működéséhez és programjaink megvalósításához.

 1. Humán erőforrás

Az Egyesület rendelkezik alap akkreditációs tanúsítvánnyal, mely a 2011-es év decemberében lejár. Ennek keretében hat munkatársat (két látó munkahelyi segítőt és négy látássérültet) foglalkoztat az Egyesület. A dolgozók többsége szakképzett, középfokú és felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. E mellett munkájukhoz kapcsolódva egyéb szakképzésekben is részt vesznek.

Mellettük dolgozik a könyvelő, valamint az Egyesület elnöke, aki havonta megbízási díjban részesül.

Munkatársaink közül hárman vettek részt az Egyenlő Bánásmód Hatóság által szervezett antidiszkriminációs képzésen, ketten jártak pályázatíró tanfolyamon, egy kollégánk középfokú jelnyelvi tolmács képzésben vesz részt, egy dolgozó tett sikeres felsőfokú nyelvvizsgát angol nyelvből, valamint az Egyesület elnöke, mint Szociális, Gyermek és Ifjúságvédelmi ügyintéző vett részt felsőfokú OKJ-s képzésben.

A jogszabályi változások lehetővé tették, hogy a decemberben lejárt alap akkreditációs tanúsítványt ismét megkaphassa az Egyesület (2011-2016 közötti időszakra).

Ez a tanúsítvány új elvárásokat hozott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal részéről, mely lehetővé tette, hogy a munkatársak munkaidő tükrét elkészítve, szakképzettségeiknek megfelelően, valamint az egyesületi munkafolyamatoknak megfelelően, tekintettel a szolgáltatásokra és a dolgozók terheltségére átszervezésre került a foglalkoztatás.

Kisebb munkacsoportok alakultak ki, valamint a nagyobb pályázati projektek lebonyolítására felelős személy kinevezésére is sor került.

 1. Szervezet- és működésfejlesztés

 A 2011-es évben a társadalmi elvárásoknak megfelelően több kihívásnak, feladatnak kellett eleget tennünk.

Kevés humánerőforrásunkat több feladatkörben is meg kellett tanulnunk mozgósítani, ami az önkéntesek bevonása nélkül nem ment. Rendezvényeink, projektjeink lebonyolításához több esetben kellett önkénteseket bevonnunk, akik sok esetben aktív tagjaink voltak.

Kialakítottunk egy két fős munkacsoportot, akik a pályázatok felkutatását, előkészítését, megírását, majd szakmai és pénzügyi elszámolását végzik. Részt vesznek a pályázatkiírók tájékoztatóin, konferenciáin.

Ezt a munkát Czinczár Józsefné és Lakatos Anikó látják el.

  Érdekvédelmi tevékenység

 1. Tájékoztatás, kapcsolatépítés, érdekképviselet

Egyesületünk 2011-ben is számos önkormányzati és civil szervezet, társ fogyatékos szervezet, intézmény által rendezett konferencián vett részt és mutatkozott be.

Részt vettünk a Nyíregyházi Főiskola által szervezett főiskolások hete rendezvényen, a DOWN Egyesület „Mindenkinek becsengettek” című konferenciáján, a korai fejlesztő központ megnyitóján, a Nyírségi Civilház által szervezett civil fórumokon, a Fehér Bot Alapítvány elemi és foglalkozási rehabilitációs központjainak tájékoztatóin, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár által szervezett sajátos igényű könyvtárhasználók olvasási technikái konferencián, a szociális munka világnapján megrendezett konferencián.

Az Egyesület is szervezett „Rólam csak velem” címmel konferenciát, melyre meghívást kaptak Nyíregyháza város döntés hozói, valamint a városban működő szociális, oktatási, foglalkoztatási, intézményei, alapítványai, civil szervezetei.

 1. Közérdekű igényérvényesítés

2010-ben fordultunk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a Magyar Telekom jogsértése miatt. A telefonszolgáltató jogellenes elbánásban részesítette a látássérülteket szerződések megkötésekor, valamint nem engedte, hogy önállóan gyakorolják aláírási jogukat. Az eljárásra a megállapodás megkötésére a 2011-es év közepén tehettünk pontot.

A megállapodás teljes szövege az Egyesület ügyfélszolgálati irodájában olvasható el.

 1.  A látássérült személyek általános képviselete

Egyesületünk tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. Az országos szövetség által szervezett országos küldött értekezleten minden esetben öt fő révén képviseljük Egyesületünket.

Egyesületünk tagja még a fogyatékosok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportszövetségének, mely éves munkaértekezletein az Egyesület elnöke és Czinczár Józsefné irodavezető vesznek részt.

 1. Akadálymentesítés

2011-ben nagy hangsúlyt fektettünk az akadálymentesítésre. Utólagos munkával sikerült bekapcsolódnunk Nyíregyháza megyei jogú város városrehabilitációs programjába, melynek eredményeképpen felszerelésre került egy hangosított jelzőlámpa az Országzászló tér, Iskola utca, Szarvas utca közlekedési csomópontban.

Szintén e projekt keretében szorgalmaztuk, hogy Nyíregyháza belvárosában lerakott térköveket a lépcsőknél – a balesetek elkerülése végett – kontrasztos lerakással építsék be.

Közreműködtünk a Tiszavasvári és a Nyíregyháza Városi Rendőr Főkapitányságok akadálymentes ügyféltereinek kialakításában, a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal, az Újfehértói orvosi rendelő, a Sóstói Múzeumfalú, a Nyíregyházi Főiskola, Nyúl község Polgármesteri Hivatala és Általános Iskolája, a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal, a Szolnoki Jósika óvoda, a Nyíregyházi Petőfi Sándor Általános Iskola, a Csengeri Polgármesteri Hivatal, a Gyürei Polgármesteri Hivatal, a Tiszabezdédi orvosi rendelő, valamint a Hajdúnánási fürdő akadálymentes kialakításában.

Több intézményben készítettünk Braille írású tájékoztató és információs füzeteket.

Így a nyírbátori Báthori Múzeumban, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormány Hivatalban, a tiszavasvári és a nyíregyházi rendőrségre, valamint a Látássérültek Szabadidős Sport Egyesületének is angol nyelven.

Igazi különlegességnek számított a Nyíri Arborétum részére elkészített kültéri Braille feliratozás.

A Gyermek és ifjúsági alap pályázatának köszönhetően megvalósíthattuk Egyesületünk székhelyének infokommunikációs és fizikai akadálymentesítését.

Az épület főbejáratának lépcsőjét sárga kontrasztos hidegtűrő, kopásálló festékkel festettük meg, valamint az épület lépcsőházában a földszint és az ötödik emelet között a lépcsők szélét kontrasztos cipőtalppal és fehérbottal is érezhető szegéllyel láttuk el.

A második emeleten, ahol irodánk is található, információs tábla került kihelyezésre, mely közvetlenül a lift mellett található. Itt nagybetűs sík írásban és Braille írásban is megtalálhatók az információk.

Néhány alkalommal felkérték Egyesületünket webes felületek akadálymentes kialakítására, vagy már meglévő felület tesztelésére is.

Az akadálymentesítési feladatokat Dankó Pál koordinálja.

 1. Sajtómegjelenés

Egyesületünk sokrétű munkája több alkalommal is felkeltette a sajtó érdeklődését. Rendszeresen riportalanyai vagyunk a Retro rádió és az Európa rádió munkatársának, Szakács Mónikának, a Campus rádió munkatársának, Barcsik Magdolnának. Több alkalommal jelentek meg felhívások, tájékoztatók a Kelet Magyarország című megyei napilapban Dankó Mihály segítségével, valamint a Vasárnapi keletben Papp Erika tagtársunk is írt munkánkról.

Rendezvényeinkről hírt adott a Kölcsey televízió, valamint saját „Szemezgető” című kiadványunkon keresztül is igyekszünk tájékoztatni a nyilvánosságot.

 Szolgáltatások

 1. Ügyfélszolgálat

Egyesületünk nagy hangsúlyt kíván fektetni a látássérült személyek és környezetük rendszeres és pontos informálására, az őket érintő lehetőségekről, az élet minden területére vonatkozóan. E célból a hét minden napján működtetjük személyes, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatunkat, melyet látássérült ügyfelek mellett gyakran vesznek igénybe más szakmai vagy egyéb intézmények és szervezetek, illetve részben érintett látó személyek (családtagok, rokonok, munkatársak, pedagógusok, stb.) is. Az ügyfélszolgálaton látó és látássérült szakemberek közösen dolgoznak.

Az ügyfélszolgálat feladatai:

– információnyújtás szociális juttatásokról, kedvezményekről, lehetőségekről,

–  tájékoztatás pályázati lehetőségekről, segítségnyújtás az adatlapok beszerzésében és kitöltésében,

– egyes pályázatok befogadása, kezelése (Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány, Informatika a Látássérültekért Alapítvány nyomtatványainak kitöltése),

– vakvezető kutya igénylések gyűjtése,

– információnyújtás képzési- és munkalehetőségekről,

– kulturális és szabadidős programok népszerűsítése, szervezése,

– információnyújtás segédeszközökről és az azokat forgalmazó cégekről,

– a speciális igényű ügyfelek elirányítása a számukra megfelelő intézményhez vagy szervezethez,

– a tagfelvételek és tagdíjbefizetések intézése, a tagnyilvántartás kezelése,

– tájékoztatás adása bármilyen, a látássérültséggel kapcsolatos kérdésben.

– Kedvezményes úszójegyek árusítása.

– Nagybetűs asztali naptárak árusítása,

– Fénymásolás, spirálozás.

Egyesületünk ügyfélszolgálati irodája heti öt alkalommal fogadja az ügyfeleket. Hétfőn, kedden, csütörtökön 8-15 óra között, szerdán 8-16 óra között, pénteken pedig 8-12 óra között.

Minden szerdán ügyfélfogadó napot tart az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig, aki 12-16 óra között fogadja azokat, akiket hátrányos megkülönböztetés, vagy diszkrimináció ér. Az ügyvédnő tagjaink részére is biztosítja egyéb ügyekben a jogi segítségnyújtást.

A Fehérbot Alapítvány Foglalkozási Rehabilitációs Csoportjának munkatársai kéthetente szerdán délelőtt 10-12 óra között várják munkakereső tagtársainkat.

Az ügyfélszolgálat vezetését: Nagy Tünde Elnök látja el.

 1. A tagok támogatása

Az Egyesület elnöksége 2011-ben létrehozta a segédeszköz bizottságot, mely az adózók által az Egyesület részére felajánlott személyi jövedelem adó 1%-ának 70 százalékából részbeni támogatásokat nyújt pályázati úton a tagok életminőségének javítása, valamint önálló életvitelének segítése céljából.

A segédeszköz bizottság munkáját: Szanics Miklós Szabolcs, az Egyesület alelnöke vezeti.

Az MVGYOSZ-től kapott 1%-ot teljes egészében a megyében élő közép és felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan rászorult diákok tanulmányaira fordítottuk.

A 2011-es évben a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől három alkalommal kaptunk tartós élelmiszereket, melyekkel megyénkben élő szociálisan rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű tagtársainkat és egyéb fogyatékos szervezetek tagjait mint a: (Nyírségi látássérültek egyesülete, Siketek és nagyothallók Sz-Sz-B Megyei szervezete, Halmozottan sérültek szülőszövetsége Sz-Sz-B Megyei szervezete tagjait tudtuk támogatni, összesen 303 fő.

A gyereknap alkalmával fiataljainkat tudtuk édességcsomagokhoz juttatni, melyet szintén az élelmiszerbanktól kaptunk.

A Kapcsoló Kft. jóvoltából 65 szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű, roma családnak tudtunk energiatakarékos izzócsomagokat adományozni.

Az energiatakarékos izzócsere programban 84 látássérült család részére pályáztunk sikeresen izzókat.

 1. Braille szolgáltatások

A korábbiakhoz hasonlóan, idén is folytattuk a gyógyszeres dobozok Braille-feliratainak auditálását. Gyengénlátó, de a Braille-írást ismerő munkatársunk révén már nem csak a kész dobozokat vizsgáljuk, hanem a Braille feliratokat is meg tudjuk tervezni, és a kész terveket ellenőrizni, illetve javaslatokat tenni az esetleges változtatásokra. A 2011-es évben 138 készítmény szakvéleményét készítettük el.

2011-ben is folytattuk Braille írás-olvasásoktatási szolgáltatásunkat, melyet az egyesület elnöke segítségével sajátíthatnak el a tanulók.

A 2011-es évben két alkalommal készítettünk tagjaink részére Braille írásban információs füzetet, melyet 27 pontírást olvasó tagtárs részére postáztunk ki.

Hat alkalommal jelentettük meg „Szemezgető” című kiadványunkat Braille írásban is.

Több alkalommal készítettünk egyéni megkeresések alapján tananyagokat, verses gyűjteményeket, jogszabályokat, mesekönyveket látássérültek részére.

A 2011-es évben 27 darab pontírógép javítását végeztük el, mely használatával a látássérültek tanulni, dolgozni, jegyzetelni tudnak.

A hetedik nemzetközi Braille olvasásverseny alkalmából 14 versenyző részére nyomtattunk ki Osztolykán Béla írásából részletet.

 1. Kiadványaink

2009-től kéthavonta jelentetjük meg a „Szemezgető” című kiadványunkat, melyben látók és látássérültek is nagy számban publikálnak. Kiadványunk megjelentetését pályázati úton és saját forrásból valósítjuk meg.

Az olvasók szükségleteinek megfelelően a kiadvány elérhető nagybetűs sík írásban, Braille írásban, elektronikus formában, DAYSI formátumban, valamint hangzó változatban.

2011-ben indult el az Egész-séker című, kizárólag hangzó formában megjelenő kiadványunk, mely hiánypótló a látássérültek információs palettáján. A kiadványhoz az írásokat önkéntes látássérültek gyűjtik össze, majd önkéntes felolvasók tolmácsolásában kerül közreadásra.

Mindkét kiadvány szerkesztését Lakatos Anikó látja el.

 1. Hangstúdió

A 2011-es évben is folytatta munkáját az Egyesület hangstúdiója. Itt készülnek kiadványaink a „Szemezgető” és az „Egész-séker” hangzó változatai, tagjaink részére a hangos információs levelek, a telefonos információs rendszer anyagai, látássérült és diszlexiás diákok részére irodalmi szöveggyűjtemények, német és angol nyelvi anyagok, tananyagok, tagjaink verseinek felolvasása, rögzítése, valamint a karácsonyi ajándék CD is itt készül.

A stúdióban rögzítjük az önkéntes felolvasó napokon elhangzó irodalmi műveket is, melyből hangoskönyveket készítünk. Továbbá társszervezeteink munkáját is segítjük technikai felszereltségünkkel, hiszen pl. a Ridens szakiskola tanulóinak is itt készülnek hangos tankönyvek.

A hangstúdióban zajló munkát Dankó Pál koordinálja.

 1. Kistérségi csoportok és klubok

Az Egyesület részeként működik hét kistérségi csoport, melyeknek vezetését, valamint a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét kistérségi vezetők látják el. Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város, és Vásárosnamény kistérségekben.

Ősszel bonyolítják le az Egyesület munkatársai a kihelyezett ügyfélfogadási napokat a vidéki kistérségekben.

Minden megyei nagyvárosban ingyenesen biztosítják kihelyezett ügyfélszolgálatunk lebonyolítását.

Igyekszünk erre a célra olyan intézményeket kiszemelni, melyek közel vannak az autóbusz állomáshoz, a városközponthoz.

Nyírbátorban segíti munkánkat a kulturális központ, Kisvárdán a Megoldás Közhasznú Egyesület „Megoldás” háza, Vásárosnaményban a turistaház, Fehérgyarmaton és Mátészalkán a művelődési ház.

Fehérgyarmaton havonta egy alkalommal tartja foglalkozásait a „Sorstársak” látássérültek klubja, Mikes Miklósné vezetésével, a Városi Művelődési Házban.

Mátészalkán az „Óda a fényhez” látássérültek klubja kéthetente csütörtökön délután tartja foglalkozásait a Városi Művelődési Házban, Deme Jánosné vezetésével.

A 2011-es évben ünnepeltük a klub fennálásának 15. évfordulóját.

Mindkét klub éves munkaterv szerint bonyolítja rendezvényeit, programjait.

Rendezvényeikről szakmai beszámolók és fényképek is megtekinthetőek az Egyesület weboldalán www.vakegy.hu

  Társadalmi szerepvállalás

 1. Iskolai érzékenyítő programok

2011-ben is tovább folytattuk és fejlesztettük iskolai érzékenyítő programjainkat. A számos felkérés eredményeként megalakítottuk szemléletformáló munkacsoportunkat, és folyamatosan dolgozzuk ki érzékenyítő programunkat.

Több alkalommal jártunk a Nyíregyházi Főiskolán, ahol szemináriumok keretében beszélhettünk a látássérültek tanulási nehézségeiről, bemutathattuk a fehérbottal történő közlekedést, a különböző kísérési és vezetési technikákat, valamint megmutathattuk a látássérültek által használt beszélő segítő eszközöket.

Ezek a szemináriumok tették lehetővé, hogy a 2011-es évben 9 szociálpedagógus hallgató járt ügyfélszolgálati irodánkban terepgyakorlaton, valamint egy mentálhigénés szakos hallgatót fogadtunk szintén terepgyakorlaton.

Több rendkívüli osztályfőnöki órát is tartottunk általános és középiskolákban is.

Meghívást kaptunk a nyíregyházi Eötvös József Általános és Középiskolába, ahol a felső tagozat, valamint a középiskola szinte minden osztálya vendégül látta munkatársainkat.

Több megyei és városi rendezvényre is kaptunk meghívást, ahol bemutathattuk érzékenyítő és szemléletformáló munkánkat.

Így jártunk: Nagyecseden a Lápi Fesztiválon, az Allianz Hungária Biztosító által szervezett egészségnapon, az esélynapon, a Nyíregyházi Főiskolán megszervezett Egészség Útja című fesztiválon.

Negyedik alkalommal kaptunk lehetőséget arra, hogy a főiskolások hete rendezvény keretén belül sötét szobát rendezzünk be, ahol az érdeklődők sötétben különböző feladatokat oldhatnak meg látássérült segítségével.

 1. „Apróságok nagy tettei”

Egyesületünk a 2011-es évben nagyszabású, országos rajzpályázatot írt ki, melyben 3-14 éves korú gyerekektől vártunk rajzokat. Témaként azt jelöltük meg, hogyan tudják a gyerekek elképzelni fogyatékos embertársaik segítését. Pályázatunknak nagy sikere volt, hiszen a határon túlról is érkeztek különböző alkotások. Összesen 221 rajzot hozott a posta.

A rajzokat megtekinthették az érdeklődők Egyesületünk weboldalán, ügyfélszolgálati irodánk falain, valamint két külsős helyszínen is tartottunk kiállítást. A Nyírplázában az Alter-Ego Egyesület ifjúsági irodájában, valamint a Vakok Állami Intézetében Budapesten is megmutathattuk az érdeklődőknek a rajzokat.

 1. Fiatalok lendületben

Egy európai projekt keretében immár második alkalommal vehettünk részt érzékenyítő programunkkal a Vásárosnaményi turistaházban, ahol olasz, román, szlovák, lengyel fiataloknak mutattuk be a hazánkban kapható fehérbotokat, a Braille írást, valamint a hazánkban is használt életvitelt megkönnyítő segítő eszközöket. A rendezvény munkanyelve az angol volt.

Az érzékenyítő munkacsoport feladatait Nagy Tünde, az Egyesület elnöke koordinálja.

Együttműködések

 1. A 2011-es évben is több partnerszervezettel, társ intézménnyel, civil szervezettel, támogatószolgálattal sikerült együttműködési megállapodást kötnünk. Partnereink többnyire pályázatok alkalmával keresik meg egyesületünket.

Partnereink lettek: Alter-Ego Ifjúsági Egyesület, Fehér Bot Alapítvány, Megoldás Közhasznú Egyesület, Egyenlőbánásmód Hatóság, Jósa András Múzeum, Mátészalka Város Művelődési Ház, Nyíregyházi Főiskola Pedagógus Képző Kar, Nyíregyházi Főiskola Pszichológiai Tanszék, Nyíregyházi Főiskola Esélyegyenlőségi Iroda, Magyar Telekom, Optirex Optika.

  Közösségi programok

 1. Szabadidős programok

Tagjaink igényeinek megfelelően a 2011-es évben is havi egy alkalommal szerveztünk közösségi programokat. Igyekszünk ilyenkor változatos, szórakoztató, költséghatékony megoldásokat kitalálni, hogy a szociálisan rászoruló tagjaink is el tudjanak jönni közénk.

Ezeket a programokat igyekszünk pályázati forrásokból, vagy támogatók segítségével megvalósítani.

Azonban előfordul, hogy munkatársaink és önkénteseink is támogatnak egy-egy rendezvényt.

Szerveztünk farsangi mulatságot, egészségnapot, zongorahangversenyt, kirándulást Aggtelekre, a cseppkőbarlangba, sportos családi napot a múzeumfaluba, alkalmi biológia órát a nyíregyházi állatparkba, de megemlékeztünk a szeretet ünnepéről is. Részt vettünk a Fogyatékosok Sportszövetsége által szervezett tömegsport rendezvényen Gyulaházán, valamint beindítottuk heti egy alkalommal a Zumba foglalkozást.

 1. Szakmai rendezvények

Szakmai rendezvényeink minden esetben nyitottak, mely azt jelenti, hogy szívesen fogadjuk a munkánk iránti érdeklődőket, valamint tagjaink családtagjait, partnereinket, városunk vezetőit és a sajtó munkatársait is.

A 2011-es évben közös informatikai napot tartottunk az Informatika a Látássérültekért Alapítvány munkatársaival. Az Önkéntes Centrum szervezésében felolvasónapot tartottunk, ahol 61 felolvasást rögzítettünk. A Braille kultúra megóvása céljából nemzetközi olvasásversenyt szerveztünk és bonyolítottunk le, és a fehér bot nemzetközi napja alkalmából Helen Keller fogyatékos gyógypedagógus életét mutatta be a Rózsa Dezső vezette irodalmi baráti kör, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság munkáját is megismerhettük.

 Tervek 2012-re

Az alap akkreditációs tanúsítvány ismételt megújítása után, szeretnénk látássérültek továbbfoglalkoztatását biztosítani.

A látássérültek egyéni szükségletén alapuló, szolgáltató centrumunkat szeretnénk tovább fejleszteni és működtetni.

Folytatni kívánjuk akadálymentesítési törekvéseinket és szemléletformáló programjainkat.

Minden alkalmat, pályázati lehetőséget megragadunk majd, hogy minél több, érdekes, színvonalas közösségi programot tudjunk szervezni tagjainknak, valamint, hogy zökkenőmentesen biztosíthassuk az Egyesület működését.

Nyíregyháza, 2012 Május 29.

……………………………………..

 Nagy Tünde elnök

A látássérültek szolgálatában