Beszámoló 2012. év

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének szakmai beszámolója.

Beszámolási időszak: 2012. január 1. – december 31.

 1. MŰKÖDÉS ÉS OPERATÍV ÜGYEK  

A szervezet

A 2012-es év – a korábbiakhoz hasonlóan – sok változást hozott az Egyesület működésében. Hozzá kellett szoknunk, hogy előbb lebonyolítjuk programjainkat, majd ez után utófinanszírozásban kapjuk meg költségeinket.

Az Egyesület hét tagú elnöksége a 2012-es évben is az Egyesület stratégiai irányelvei alapján folytatta tevékenységét. Rendszeresen kéthavonta ülésezett, mely ülésekről készült jegyzőkönyvek és határozatok jegyzéke az Egyesület ügyfélszolgálati irodájában megtekinthető, valamint minden elnökségi ülést követően a tagokat elektronikus hírlevélben is tájékoztattuk a vezetőség döntéseiről, határozatairól. A jegyzőkönyveket hangfelvétel alapján Szórádi Bálint készítette el, Horváth Antalné egyesületi munkatárs segítségével.

Az Egyesület az elmúlt évben egy Küldöttgyűlést tartott, melyen a küldöttek meghatározták a 2013-as évre vonatkozó tagsági díjat, elfogadták a közhasznúsági jelentést, valamint a felügyelő bizottság jelentését.

Az Egyesületnek a beszámolás időszakában 856 tagja van, akik közül 436 fő fizeti az éves tagsági díjat.

Forrásteremtés

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének Küldöttgyűlése 1800 forintban határozta meg a 2012 évi egyesületi tagsági díjat.

Működésünk anyagi forrásait továbbra is elsősorban a pályázati lehetőségek és az állami bértámogatási rendszerek folyamatos igénybe vétele révén teremtjük meg. 2012-ben pályázatot nyújtottunk be működési költségeink támogatására a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéhez. Egyéb programok és projektek támogatása céljából pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiumához, a Nemzeti Kulturális Alaphoz, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Civil Alapjához, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Sport Bizottságához, a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézethez, a Net Média Alapítványhoz, valamint Nyíregyháza Város Egészségügyi és Szociális Bizottságához.

Az évek során szert tettünk néhány kiemelkedő támogatóra is, akik idén is hozzájárultak szervezetünk működéséhez és programjaink megvalósításához.

Humán erőforrás

A 2012-es év során alapjaiban megváltozott az Egyesület dolgozóinak összetétele, de létszáma nem. A magyar állam átgondolta és más alapokra helyezte a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását. Az NRSZH felügyelete alá helyezte a foglalkoztatási politikát, pályázatot írt ki és határozatlan időre adta ki a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványt.

Kisebb munkacsoportok alakultak ki, valamint a nagyobb pályázati projektek lebonyolítására felelős személy kinevezésére is sor került.

Szervezet- és működésfejlesztés

 A 2012-es évben a társadalmi elvárásoknak megfelelően több kihívásnak, feladatnak kellett eleget tennünk.

Kevés humánerőforrásunkat több feladatkörben is meg kellett tanulnunk mozgósítani, ami az önkéntesek bevonása nélkül nem ment. Rendezvényeink, projektjeink lebonyolításához több esetben kellett önkénteseket bevonnunk, akik sok esetben aktív tagjaink, családtagjaink voltak.

Kialakítottunk egy 2 fős munkacsoportot, akik a pályázatok felkutatását, előkészítését, megírását, majd szakmai és pénzügyi elszámolását végzik. Részt vesznek a pályázatkiírók tájékoztatóin, konferenciáin.

Ezt a munkát Czinczár Józsefné és Lakatos Anikó látják el.

ÉRDEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉG

Tájékoztatás, kapcsolatépítés, érdekképviselet

Egyesületünk 2012-ben is számos önkormányzati, kormányhivatali, és civil szervezet, társ fogyatékos szervezet, intézmény által rendezett konferencián vett részt és mutatkozott be.

Részt vettünk a Nyíregyházi Főiskola által szervezett  Főiskolások Hete rendezvényen, a DOWN Egyesület „Mindenkinek becsengettek” című iskola kezdési programján, a  Nyírségi Civilház által szervezett civil fórumokon, a Fehérbot Alapítvány elemi és foglalkozási rehabilitációs központjainak tájékoztatóin, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság információs kommunikációs projekt nyitó és záró konferenciáján, Tokajban a Tokaji Ferenc gimnáziumban megtartott genetikusok szakmai konferenciáján, az Egyenlő Bánásmód Hatóság által szervezett Workshop-on, a Fogyatékosok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportszövetségének sport gáláján, valamint az MVGYOSZ által szervezett vezetőképzőn.

Közérdekű igényérvényesítés

2012-ben fordultunk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogsértése miatt. Tagjaink sérelmezték, hogy a felülvizsgálatokra érkező látássérültekkel a hozzátartozó családtagokat, vagy a segítő személyeket nem engedi be a hivatal a vizsgálat idejére. A megállapodás teljes szövege az Egyesület ügyfélszolgálati irodájában olvasható el.

 A látássérült személyek általános képviselete

Egyesületünk tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének. Az országos szövetség által szervezett országos küldött értekezleten minden esetben öt fő révén képviseljük Egyesületünket.

Egyesületünk tagja még a fogyatékosok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sportszövetségének, mely éves munkaértekezletein az Egyesület alelnöke, és Czinczár Józsefné irodavezető vesznek részt.  2012-ben a sportszövetség felügyelő bizottságának tagjai közé irodavezetőnket is beválasztották.

Akadálymentesítés

2012-ben nagy hangsúlyt fektettünk az akadálymentesítésre. Utólagos munkával sikerült bekapcsolódnunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város rehabilitációs programjába, melynek eredményeképpen felszerelésre került egy hangosított jelzőlámpa az Országzászló tér, Iskola utca, Szarvas utca közlekedési csomópontban.

Szintén e projekt keretében szorgalmaztuk, hogy Nyíregyháza belvárosában lerakott térköveket a lépcsőknél – a balesetek elkerülése végett – kontrasztos lerakással építsék be. Ennek kivitelezése 2012 júniusában meg is történt.

Nyíregyháza város alpolgármestere, Kósa Tímea közbenjárására megtekinthettük A Stúdió építési vállalkozás tervrajzait, melyet Nyíregyháza Hősök tere új burkolati térkövének kialakításával  kapcsolatban terveztek. Fogékonyak voltak javaslatainkra, melyeket a megvalósításnál be is építettek.

Több intézményben készítettünk Braille írású tájékoztató és információs füzeteket:

Idősek otthona Mátészalka, Szociális Gondozási Központ Kisvárda, Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskola Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, Kormányablak Nyíregyháza, T-mobile üzlet Nyíregyháza, Vasútállomás Nyíregyháza, Petőfi Sándor Általános Iskola Nyíregyháza, Egészségügyi Központ Ibrány, Önkormányzat Házasságkötő Terem Orosháza, Egri Törvényszék, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr Főkapitányság.

Több esetben véleményeztünk webes felületeket is, mely elősegíti a látássérültek információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférését.

Sajtómegjelenés

Egyesületünk sokrétű munkája több alkalommal is felkeltette a sajtó érdeklődését. Rendszeresen riportalanyai vagyunk a Retro Rádió és az Európa Rádió munkatársának, Szakács Mónikának, a Campus rádió munkatársának, Barcsik Magdolnának és Mattyasovszki Editnek. Több alkalommal jelentek meg felhívások, tájékoztatók a Kelet Magyarország című megyei napilapban Ladányi Tóth Lajos segítségével.

A Nyíregyházi Tv és a Kölcsey Tv munkatársa, Vitkai Éva is több alkalommal hívta meg az Egyesület elnökét.

Eseti jelleggel adott tájékoztatót a „Hangok az éjszakában” című rendezvényről az Egyesület elnöke a Szent István Rádióban.

Az év folyamán több írást is megjelentetett Egyesületünk programjairól a Vakok Világa című folyóirat, amit az MVGYOSZ ad ki.

Saját „Szemezgető” című ismeretterjesztő kiadványunkon keresztül is igyekszünk tájékoztatni a nyilvánosságot.

 SZOLGÁLTATÁSOK

Ügyfélszolgálat

Egyesületünk nagy hangsúlyt kíván fektetni a látássérült személyek és környezetük rendszeres és pontos informálására, az őket érintő lehetőségekről, az élet minden területére vonatkozóan. E célból a hét minden napján működtetjük személyes, telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatunkat, melyet látássérült ügyfelek mellett gyakran vesznek igénybe más szakmai vagy egyéb intézmények és szervezetek, illetve részben érintett látó személyek (családtagok, rokonok, munkatársak, pedagógusok, stb.) is. Az ügyfélszolgálaton látó és látássérült szakemberek közösen dolgoznak.

Az ügyfélszolgálat feladatai:

 • információnyújtás szociális juttatásokról, kedvezményekről,
 • tájékoztatás pályázati lehetőségekről, segítségnyújtás az adatlapok beszerzésében és kitöltésében,
 • egyes pályázatok befogadása, kezelése (Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány, Informatika a Látássérültekért Alapítvány, Nemzeti Üdülési Alapítvány, Péntek Lajos Alapítvány nyomtatványainak kitöltése),
 • vakvezető kutya igénylések gyűjtése,
 • információnyújtás képzési- és munkalehetőségekről,
 • kulturális és szabadidős programok népszerűsítése, szervezése,
 • információnyújtás segédeszközökről és az azokat forgalmazó cégekről,
 • a speciális igényű ügyfelek átirányítása a számukra megfelelő intézményhez vagy szervezethez,
 • a tagfelvételek és tagdíjbefizetések intézése, a tagnyilvántartás kezelése,
 • tájékoztatás adása bármilyen, a látássérültséggel kapcsolatos kérdésben,
 • Kedvezményes úszójegyek árusítása,
 • Nagybetűs asztali naptárak árusítása,
 • Fénymásolás, spirálozás,
 • Jogi segítségnyújtás.

Egyesületünk ügyfélszolgálati irodája heti öt alkalommal fogadja az ügyfeleket. Hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 8-16 óra között. Minden szerdán ügyfélfogadó napot tart az Egyenlő Bánásmód Hatóság megyei referense Dr. Vassné Dr. Kemecsei Hedvig, aki 12-16 óra között fogadja azokat, akiket hátrányos megkülönböztetés, vagy diszkrimináció ér. Az ügyvédnő tagjaink részére is biztosítja egyéb ügyekben a jogi segítségnyújtást.

Pénteken 8-12 között fogadjuk ügyfeleinket.

Az ügyfélszolgálat vezetését: Nagy Tünde Elnök látja el.

A tagok támogatása

Az Egyesület elnöksége 2011-ben létrehozta a Segédeszköz Bizottságot, mely az adózók által az Egyesület részére felajánlott személyi jövedelemadó 1%-nak 70 százalékából részbeni támogatásokat nyújt pályázati úton a tagok életminőségének javítása, valamint önálló életvitelének segítése céljából.

A Segédeszköz Bizottság munkáját: Szanics Miklós Szabolcs, az Egyesület alelnöke vezeti.

Az MVGYOSZ-től kapott 1%-ot teljes egészében a megyében élő közép és felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan rászorult diákok tanulmányaira fordítottuk.

A 2012-es évben a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől három alkalommal kaptunk tartós élelmiszereket, melyekkel megyénkben élő szociálisan rászorult, halmozottan hátrányos helyzetű tagtársainkat és egyéb fogyatékos szervezetek tagjait, mint a: Nyírségi Látássérültek Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Sz-Sz-B Megyei Szervezete, a Nevelőszülői Hálózat, valamint a Gyermekjóléti Központ Családok Átmeneti Otthonának klienseit támogattuk.

December hónapban indult el a csütörtök esti élelmiszernap, amikor is a nyíregyházi Metro Áruházból a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából különböző rövidszavatosságú élelmiszereket tudunk elszállítani és még aznap este ki is osztani. Ennél az adománynál figyelembe kell venni a háztartások számát, a rászorultságot, és azt, hogy azon a napon, amikor megkapjuk az élelmiszereket kiosztásra is kerüljön. Ezt a fajta támogatási formát Nyíregyháza városban és Nyíregyháza vonzáskörzetében élő tagtársaink veszik igénybe.

December 21-én megtartottuk a „Szemünk fénye” gyermekkarácsonyt.  Erre a programra azokat a tagjainkat vártuk, akik egyedül nevelik kiskorú gyermekeiket, és azokat a családokat is meghívtuk, ahol látássérült gyermeket nevelnek. Az ajándékcsomagok tartalmát adományozóink segítettek összeállítani. Erre a különleges rendezvényre az Élelmiszerbank jóvoltából az elfoglalt mikulást csoki nyuszi, és csoki kacsa jövetele helyettesítette.

Braille szolgáltatások

A korábbiakhoz hasonlóan, idén is folytattuk a gyógyszeres dobozok Braille-feliratainak auditálását. Gyengénlátó, de a Braille-írást ismerő munkatársunk révén már nem csak a kész dobozokat vizsgáljuk, hanem a Braille feliratokat is meg tudjuk tervezni, és a kész terveket ellenőrizni, illetve javaslatokat tenni az esetleges változtatásokra. A 2012-es évben 78 készítmény szakvéleményét készítettük el.

2012-ben is folytattuk Braille írás-olvasásoktatási szolgáltatásunkat, melyet az Egyesület elnöke segítségével sajátíthatnak el a tanulók.

A 2012-es évben két alkalommal készítettünk tagjaink részére Braille írásban információs füzetet, melyet 32 pontírást olvasó tagtárs részére postáztunk ki.

Hat alkalommal jelentettük meg „Szemezgető” című kiadványunkat Braille írásban is.

Több alkalommal készítettünk egyéni megkeresések alapján tananyagokat, verses gyűjteményeket, idegen nyelvi szövegeket, jogszabályokat, mesekönyveket látássérültek részére.

A 2012-es évben 27 darab pontírógép javítását végeztük el, mely használatával a látássérültek tanulni, dolgozni, jegyzetelni tudnak.

A nyolcadik nemzetközi Braille olvasásverseny alkalmából, 12 versenyző számára nyomtattuk ki Nógrádi Gábor Mónika Az aranyhal című elbeszélését.

Kiadványaink

2009-től kéthavonta jelentetjük meg a „Szemezgető” című ismeretterjesztő kiadványunkat, melyben látók és látássérültek is nagy számban publikálnak. Kiadványunk megjelentetését pályázati úton, az előfizetési díjakból, és saját forrásból valósítjuk meg.

Az olvasók szükségleteinek megfelelően a kiadvány elérhető nagybetűs sík írásban, Braille írásban, elektronikus formában, DAYSI formátumban, valamint hangzó változatban.

2011-ben indult el az Egész-séker című, kizárólag hangzó formában megjelenő kiadványunk, mely hiánypótló a látássérültek információs palettáján. A kiadványhoz az írásokat önkéntes látássérültek gyűjtik össze, majd önkéntes felolvasók tolmácsolásában kerül közreadásra.

Mindkét kiadvány szerkesztését Lakatos Anikó látja el.

Hangstúdió

A 2012-es évben is folytatta munkáját az Egyesület hangstúdiója. Itt készülnek kiadványaink a „Szemezgető” és az „Egész-séker” hangzó változatai, tagjaink részére a hangos információs levelek, a telefonos információs rendszer anyagai, látássérült és diszlexiás diákok részére irodalmi szöveggyűjtemények, német és angol nyelvi anyagok, tananyagok, tagjaink verseinek felolvasása, rögzítése, valamint a karácsonyi ajándék CD is itt készül.

A stúdióban rögzítjük az önkéntes felolvasó napokon elhangzó irodalmi műveket is, melyből hangoskönyveket készítünk. Továbbá társszervezeteink munkáját is segítjük technikai felszereltségünkkel, hiszen pl. a Ridens szakiskola tanulóinak is itt készülnek hangos tankönyvek.

A hangstúdióban zajló munkát Dankó Pál koordinálja.

Kistérségi csoportok és klubok

Az Egyesület részeként működik hét kistérségi csoport, melyeknek vezetését, valamint a látássérültek lakóhely szerinti érdekképviseletét kistérségi vezetők látják el. Fehérgyarmat, Kisvárda, Mátészalka, Nyírbátor, Nyíregyháza járás, Nyíregyháza város, és Vásárosnamény kistérségekben.

Ősszel bonyolítják le az Egyesület munkatársai a kihelyezett ügyfélfogadási napokat a vidéki kistérségekben.

Minden megyei nagyvárosban ingyenesen biztosítják kihelyezett ügyfélszolgálatunk lebonyolítását.

Igyekszünk erre a célra olyan intézményeket kiszemelni, melyek közel vannak az autóbusz állomáshoz, a városközponthoz.

Nyírbátorban segíti munkánkat a Kulturális Központ, Kisvárdán a Megoldás Közhasznú Egyesület „Megoldás” háza, Vásárosnaményban a Turistaház, Fehérgyarmaton és Mátészalkán a Művelődési Ház.

Fehérgyarmaton havonta egy alkalommal tartja foglalkozásait az ebben az évben 15. születésnapját ünneplő „Sorstársak” Látássérültek Klubja, Mikes Miklósné vezetésével, a Városi Művelődési Házban.

Mátészalkán az „Óda a fényhez” Látássérültek Klubja kéthetente csütörtökön délután tartja foglalkozásait a Városi Művelődési Házban, Deme Jánosné vezetésével.

Mindkét klub éves munkaterv szerint bonyolítja rendezvényeit, programjait.

Rendezvényeikről szakmai beszámolók és fényképek is megtekinthetőek az Egyesület weboldalán www.vakegy.hu

Oktatás

Az Egyesület életében nagyon fontosnak tartjuk az egyéni szükségleteken alapuló szolgáltatások igénybevételét. Mindenki azt a szolgáltatást vegye igénybe, amire szüksége van. Több tagtársunk is szívesen tanul akár idegennyelvet is. Egyesületünknél angolt és németet lehet elsajátítani kezdőknek, és nyelvvizsgára készülőknek.

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS

Érzékenyítő programok

2012-ben is tovább folytattuk és fejlesztettük iskolai érzékenyítő programjainkat. A számos felkérés eredményeként megalakítottuk szemléletformáló munkacsoportunkat, és folyamatosan dolgozzuk ki érzékenyítő programunkat.

Több alkalommal jártunk a Nyíregyházi Főiskolán, ahol szemináriumok keretében beszélhettünk a látássérültek tanulási nehézségeiről, bemutathattuk a fehérbottal történő közlekedést, a különböző kísérési és vezetési technikákat, valamint megmutathattuk a látássérültek által használt beszélő segítő eszközöket.

Több rendkívüli osztályfőnöki órát is tartottunk általános és középiskolákban is.

Meghívást kaptunk a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumba, ahol a felső tagozat, valamint a gimnázium szinte minden osztálya vendégül látta munkatársainkat, valamint egészségnap keretében az alsó tagozatosoknak sötét szobát is berendeztünk.

Jártunk Mátészalkán a Képes Géza Általános Iskolában, a Kállósemjéni Általános Iskolában, Nyírbátorban az Éltes Mátyás Speciális Iskolában.

A képzési és továbbképzési intézet szervezésében három tagunk vett részt gyógypedagógiai asszisztens képzésen, melynek keretében a Göllesz Viktor Speciális Iskolában részükre érzékenyítő foglalkozást tartottunk tanmenet keretében.

A Mátészalkai városi Művelődési Ház által szervezett „Egymás mellett boldogan” című két napos szemléletformáló foglalkozásokban is közreműködtünk.

Nyíregyházán, a Bem József Általános Iskolában együttműködésben a Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete érzékenyítő csoportjával részt vettünk az állatok világnapja tiszteletére rendezett programon.

„Hangok az éjszakában” címmel csatlakozva a Civilek Éjszakája című országos programhoz interaktív formában avattuk be érdeklődő felnőtteket és gyerekeket a Braille írás rejtelmeibe, megismerkedhettek a látássérültek által használt számítógépes játékokkal, különböző hangokat ismerhettek fel, és megismerkedhettek Jankával, a vakvezető kutyával is.

Több megyei és városi rendezvényre is kaptunk meghívást, ahol bemutathattuk érzékenyítő és szemléletformáló munkánkat.

Vércukrot, testsúlyt, és vérnyomást mértünk az Egészségügyi Holding által szervezett szív világnapján, a Vásárosnaményi Turista Házban jártunk a Fiatalok Lendületben nemzetközi programon, a Nyíregyházi állatparkban a DOWN Egyesület vendégeiként foglalkozást tartottunk gyerekeknek.

Ötödik alkalommal kaptunk lehetőséget arra, hogy a Főiskolások Hete rendezvény keretén belül sötét szobát rendezzünk be, ahol az érdeklődők sötétben különböző feladatokat oldhatnak meg látássérült segítségével.

Pályázati forrásból nagy volumenű szemléletformáló programot tartottunk több, mint 100 gyermeknek egy Braille-vetélkedő keretében. A versenyre 8 nyíregyházi általános iskolából és 1 vidéki oktatási intézményből érkeztek a tanulók. A verseny színhelyét együttműködő partnerünk, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár biztosította.

„Lehetséges lehetetlen” címmel 2012-ben fotópályázatot írt ki az Egyesület. A pályázat célja az volt, hogy felhívjuk az egészségesek figyelmét a fogyatékkal élőkben rejlő értékekre, és megmutassuk, hogy sokszor az is lehetséges, ami lehetetlennek tűnik. A pályázatra számos alkotás érkezett, melyeket a Facebook közösségi portál online felületén és az egyesület weboldalán is megtekinthettek az érdeklődők.

Segítő eszköz fejlesztése

Egyesületünket felkérte a Hangvilág Kft, hogy a SZETI, azaz személyi titkár névre keresztelt látássérült és autista személyek részére készülő magyarul beszélő eszköz fejlesztésében segítsen. Az Egyesület hangstúdiójában került sor önkéntes felolvasók közreműködésével a napi okosságok, az evangélium, valamint a rendszerhang felolvasására. Miután elkészült az eszköz, a tesztelésben is közreműködtünk.

Az érzékenyítő munkacsoport feladatait Márton Róbertné, az Egyesület szociális szervező munkatársa koordinálja.

 EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A 2012-es évben is több partnerszervezettel, társ intézménnyel, civil szervezettel, támogatószolgálattal sikerült együttműködési megállapodást kötünk. Partnereink többnyire pályázatok alkalmával keresik meg Egyesületünket.

Együttműködési megállapodást kötöttünk az Alko-Soft Informatikai Szolgáltató Bt-vel, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral, a Dr. Kettesy Aladár Gyengénlátók Általános Iskolájával, a Mátészalkai Képes Géza Általános Iskolával, a Debreceni Egyetemmel, az NRSZH-val, a Mátészalkai Művelődési Házzal, a Bem József Általános Iskolával, a Göllesz Viktor Speciális Iskolával, a Megoldás Közhasznú Egyesülettel, a Fehér Bot Alapítvány Foglalkozási Rehabilitációs Központjával.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK

Szabadidős programok

Tagjaink igényeinek megfelelően a 2012-es évben is havi egy alkalommal szerveztünk közösségi programokat. Igyekszünk ilyenkor változatos, szórakoztató, költség hatékony megoldásokat kitalálni, hogy a szociálisan rászoruló tagjaink is el tudjanak jönni közénk.

Ezeket a programokat igyekszünk pályázati forrásokból, vagy támogatók segítségével megvalósítani.

Azonban előfordul, hogy munkatársaink és önkénteseink is támogatnak egy-egy rendezvényt.

Szerveztünk zenés táncos farsangi mulatságot, autóbuszos kirándulást Szilvásváradra és Hortobágyra, múzeumlátogatást, sportos családi napokat, sétát a Tuzson János Botanikus Kertbe, karácsonyi ünnepséget, valamint megismerkedtünk Nyíregyháza város alapításával, polgármesteri hivatalának munkájával és a polgármesteri széket is kipróbálhattuk a Nyitott városháza programon.

Szakmai rendezvények

Szakmai rendezvényeink minden esetben nyitottak, mely azt jelenti, hogy szívesen fogadjuk a munkánk iránti érdeklődőket, valamint tagjaink családtagjait, partnereinket, városunk vezetőit és a sajtó munkatársait is.

A 2012-es évben segédeszköz bemutatót tartottunk a Hangvilág Kft munkatársainak közreműködésével, valamint megrendeztük a nyolcadik nemzetközi Braille olvasásversenyt is. Megismerkedtünk egy új képernyőolvasó szoftverrel, az NVDA-val, valamint bemutatásra került Géberjénben a Helen Keller életét feldolgozó irodalmi műsor. A fehér bot napja alkalmából „Játék a pontokkal” címmel vetélkedőre hívtuk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye általános iskoláinak tanulóit akik közül közel 110-en el is fogadták a meghívásunkat. Két alkalommal júniusban és decemberben is tartottunk felolvasó napot. Júniusban vendégünk volt az MVGYOSZ elnöke, Szakály Melinda, valamint Kósa Tímea. Mindketten kedvenc irodalmi alkotásaikat olvasták fel. Decemberben kifejezetten a karácsonyi ünnepek alkalmából több illusztris vendéget is fogadott hangstúdiónk, akik kedvenc alkalomhoz illő verseiket, novelláikat szólaltatták meg a szeretet hangjain.

Az Egyesület dolgozói, valamint önkéntes segítőik részére 2012-ben két alkalommal szerveztünk szakmai programokat. Tavasszal mentális egészség tréninget, nyáron pedig Egerbe látogattunk el. A „Szemfényvesztés” című kiállításon jártunk egy igazi pincében, ahol sötétben lehetett különböző feladatokat megoldani.

TERVEK 2013-ra

 A rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány ismételt megújítása után, szeretnénk az elnyert foglalkoztatási pályázatból tovább foglalkoztatni négy megváltozott munkaképességű munkavállalót.

 A látássérültek egyéni szükségletén alapuló szolgáltató centrumunkat szeretnénk tovább fejleszteni és működtetni.

Szeretnénk tagjainkat megismerni, egyéni szükséglet alapú kérdőív kitöltése után.

Folytatni kívánjuk akadálymentesítési törekvéseinket és szemléletformáló programjainkat.

Minden alkalmat, pályázati lehetőséget megragadunk majd, hogy minél több, érdekes, színvonalas közösségi programot tudjunk szervezni tagjainknak, valamint, hogy zökkenőmentesen biztosíthassuk az egyesület működését.

Nyíregyháza, 2013. április

……………………………………..

 Nagy Tünde elnök

A látássérültek szolgálatában