Közhasznúsági jelentés 2005

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróságon 2444. sorszámon van nyilvántartásba véve, mint KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET. Az Egyesület közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a 2005. évi közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint fogadta el és teszi közzé.

Az Egyesület 2005.évi SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA:

( adatok ezer forintban)

ESZKÖZÖK(AKTÍVÁK)

 1. A.           Befektetett eszközök értéke 255,-
 2. Immateriális javak                                                0,-
 3. Tárgyi eszközök                                               255,-

               III. Befektetett pénzügyi eszközök                             0,-

 1. Befektetett eszközök értékhelyesbítése                 0,-
 2. B.           Forgóeszközök        1,084,-
 3. Készletek                                                             0,-
 4. Követelések                                                         4,-

               III. Értékpapírok                                                      0,-

               IV Pénzeszközök                                               1,080,-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                1,339,-

 1.      Aktív időbeli elhatárolások                                         0,-

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 1. D.            Saját tőke   1,257,-
 2. Induló tőke/jegyzett tőke                                      0,-

            II.Tőkeváltozás/eredmény                                       0,-

            III.Lekötött tartalék                                                 0,-

            IV.Értékelési tartalék                                               0,

 1. Tárgyévi eredmény alaptevékenyséből           1,257,-
 2. Tárgyévi eredmény válllakozási tevékenységből   0,-
 1.     Célatartalékok                                                      0,-
 1.     Kötelezettségek         82,-
 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek                               0,-
 3. Rövid lejáratú kötelezettségek                              82,-

 FORRÁSOK ÖSSZESEN                                            1,339,-

 1. Passzív időbeli elhatárolások 0,-

Az Egyesület KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK

                                      EREDMÉNY LEVEZETÉSE

( adatok ezer forintban)

 1. Értékesítés nettó bevétele                                               23,-
 2. Aktivált saját teljesítmények bevétele                                0,-
 3. Egyéb bevételek                                                        2,551,-

ebből –támogatások                                                          865,-

         – központi költségvetési                                         1,272,-

         – helyi önkormányzati                                             203,-

         – szja 1%                                                               211,-

 1. Pénzügyi műveletek bevételei                                           2,-
 2. Rendkívüli bevételek                                                       0,-
 3. Tagdíjak                                                                     609,-
 4. Összes bevétel                                                         3,183,-
 5. Anyagjellegű ráfordítások                                           1,136,-
 6. Személyi jellegű                                                           740,-
 7. Értékcsökkenés                                                              50,-

B Összes ráfordítás                                                        1,926,-

 1. Adózás előtti eredmény                                              1,257,-
 2. Tárgyévi eredmény                                                    1,257,-

Tájékoztató adatok:

Személyi jellegű ráfordítások:

 1. Bérköltség                                                                      470,-

ebből megbízási díjak:                                                            0,-

          tiszeteletdíjak                                                               0,-

 1. Személyi jellegű egyéb kifizetések:                                     91,-

ebből  – melegétkeztetés                                                        43,-

          –  utazási ktg                                                              23,-

          – egyéb                                                                      25,-

 1. Bérjárulékok:                                                                  178,-

Az Egyesület által nyújtott támogatások:                                   0,-

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Bevételek:

(adatok ezer forintban)

Támogatás Vakok Országos Szövetségétől:                       91 ,-

Önkormányzati támogatás                                                63,-

Kapott bértámogatás                                                      274,-

NKA pályázat                                                                 60,-

Szoc. Pályázati támogatás önkorm.                                 140,-

Vakok országos szöv. Norm.tám.                                 1,272,-

Közcélú adomány                                                          316,-

Támogatás                                                                    123,-

Szja 1%                                                                        210,-

Tagdíjak bevétele                                                          609,-

Vakok világa újság bevétele                                              23,-

Kamatbevétel pénzintézettől                                              2,-

Minsösszesen:                                                            3,183,-

Bevételek felhasználása:

(adatok ezer forintban)

Nyomtatvány irodaszer                                                 54,-

Tisztitószerek                                                                 3,-

Egyéb költségek                                                          239,-

Bérleti díjak                                                                222,-

Telefon ktg.                                                                185,-

Posta ktg.                                                                     69,-

Internet szolgáltatás                                                         6,-

Szakkönyv folyóirat                                                       45,-

Számviteli szolgáltatás                                                    33,-

Személyszállítás                                                            63,-

Vonatjegy                                                                       7,-

Szállodai szolgáltatás                                                      15,-

Étkezés                                                                         12,-

Pályázati díj                                                                     3,-

Rendezvény ktg.                                                             41,-

MVGYOSZ tagdíj                                                          25,-

Egyéb szolg.                                                                 104,-

Illetékek                                                                           1,-

Bankktg.                                                                        11,-

Munkaválllaók bérköltsége                                             470,-

Melegétkeztetés                                                              43,-

Utazási ktg.                                                                     23,-

Egyéb személyi jell.kif.                                                    25,-

Bérjárulékok                                                                 178,-

Mindösszesen:                                                            1,877,-

Az Egyesület 2005. évben 49 e Ft értékcsökkenést számolt el tárgyi eszközei után. Átlagosan 2 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

         

Az Egyesület 2006-ban bővíteni szeretné szolgáltatásait. A Közhasznúsági Jelentés elfogadásakor közel 900 tagot tart nyilván. A 2006-os évben már gyűjtheti az SZJA 1%-át. Bevételekre számít különböző pályázatokból (NCA, Nyíregyháza MJV, MVGYOSZ, stb), illetve a tagok által befizetett éves tagdíjból, valamint különböző adományokból.

Nyíregyháza, 2006. május 17.

                                                                         …………………………………………………………..

                                                                                               Nagy Tünde

                                                                                                    Elnök

A látássérültek szolgálatában