Közhasznúsági jelentés 2006

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs –Szatmár Bereg Megyei Egyesülete a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Bíróságon 2444. sorszámon van nyilvántartásba véve, mint KIEMELTEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET. Az Egyesület közgyűlése a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a 2006.évi közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint fogadta el és teszi közzé.

Az Egyesület 2006. évi SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA:

(adatok ezer forintban)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)                                           

 1. A.       Befektetett eszközök értéke                               423
 2. Immateriális javak                                                   0,-
 3. Tárgyi eszközök                                                 423,-

             III. Befektetett pénzügyi eszközök                               0,-

 1. Befektetett eszközök értékhelyesbítése                   0,-
 2. B.       Forgóeszközök231
 3. Készletek                                                              0,-
 4. Követelések                                                        590

              III. Értékpapírok                                                        0,-

              IV Pénzeszközök                                                  1.641

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                   2.654

 C     Aktív időbeli elhatárolások                                                0,-

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 1. D.        Saját tőke155
 2. Induló tőke/jegyzett tőke                                            0,-
 3. Tőkeváltozás/eredmény                                        1.257

            III. Lekötött tartalék                                                       0,-

 1. Értékelési tartalék                                                      0,
 2. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből                      868
 3. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből           0,-

  E        Céltartalékok                                                               0

 1.   Kötelezettségek                                                       499
 2. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                   0,-
 3. Rövid lejáratú kötelezettségek                                 499

 FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                 2.654              

 

 1. Passzív időbeli elhatárolások 0,-

Az Egyesület KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK                            

                                      EREDMÉNY LEVEZETÉSE

( adatok ezer forintban)

 1. Összes közhasznú tevékenység bevétele                   6.416
 2. Közhasznú működésre kapott támogatás                  4.465
 3. a) alapítótól                                                                 0,-
 4. b) központi költségvetéstől                                      4.253
 5. c) helyi önkormányzattól                                            155
 6. d) társadalombiztosítótól                                               0,-
 7. e) egyéb                                                                      57

         – ebből 1%

 1. Pályázati úton elnyert támogatás                                    530
 2. Közhasznú tevékenység bevétele                                   567
 3. Tagdíj bevétele                                                             852
 4. Egyéb bevétel                                                                   2

B.Vállakozási tevékenység bevétele                                        0,-

 1. Összes bevétel                                                             6.416
 2. Közhasznú tevékenység ráfordításai                              5.518
 3. Anyagjellegű ráfordítások                                            2.292
 4. Személyi jellegű ráfordítások                                       3.036
 5. Értékcsökkenési leírás                                                    102
 6. Egyéb ráfordítások                                                          88
 7. Pénzügyi műveletek ráfordításai
 8. Rendkívüli ráfordítások                                                    0,-
 9. Összes ráfordítáés                                                         5.518

G.adózás előtti eredmény                                                        0,-

 1. Adófizetési kötelezettség                                                     0,-
 2. Tárgyévi vállalkozási eredmény                                            0,-
 3. Tárgyévi közhasznú eredmény                                          898

Tájékoztató adatok:

Személyi jellegű ráfordítások:                                              3.036

 1. Bérköltség                                                                      2.155

ebből megbízási díjak:                                                             27

          tiszteletdíjak                                                                600

 1. Személyi jellegű egyéb kifizetések:                                      150
 1. Bérjárulékok:                                                                     730
 2. Szervezet által nyújtott támogatás                                          0,-
 3. Továbbutalási céllal kapott támogatás                                     0,-
 4. Továbbutalt támogatás                                                          0,-

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

 

Bevételek:

(adatok ezer forintban)

Támogatás Vakok Országos Szövetségétől:                           0

Önkormányzati támogatás                                                155

Kapott bértámogatás                                                        458

NCA pályázat                                                                 500

Vakok országos szöv. Norm.tám.                                   3.795

Közcélú adomány                                                                5

Támogatás                                                                         52

Szja 1%

Tagdíjak bevétele                                                             852

Vakok világa újság bevétele                                                 42

Kamatbevétel pénzintézettől                                                  2

Közhasznú tevékenység bevétele                                        525

Műv. És szabadműv páylázat                                               30

Minsösszesen:                                                             6.416

Bevételek felhasználása:

(adatok ezer forintban)

Nyomtatvány irodaszer                                                 112

Egyéb költségek                                                           196

Karácsonyi pályázat                                                       79

Maholnap pályázat                                                         74

Bérleti díjak                                                                 818

Telefon ktg.                                                                 247

Posta ktg.                                                                     101

Internet szolgáltatás                                                        20

Maholnap pályázat egyéb szolg.                                      47

Szakkönyv folyóirat                                                         2

Számviteli szolgáltatás                                                   103

Étkezés                                                                           7

Rendezvény ktg.                                                            65

Egyéb szolg.                                                                219

Műv szabadműv. Pályázat egyéb szolg.                           36

Önkorm. Pályázat egyéb szolg.                                       67

NCA pályázat egyéb szolg.                                             40

Önkorm. Működési pályázat egyéb szolg.                        50

Bankktg.                                                                        8

Munkaválllaók bérköltsége                                         2.155

Egyéb személyi jellegű ktg                                           107

Utazási ktg.                                                                  17

NCA pályázat szem.jellegű ktg                                       27

Bérjárulékok                                                               730

Adott támogatás MVGYOSZ                                         20

Kincstár előirányzat szla                                                50

Egyéb ráfordítás                                                            18

Mindösszesen:                                                          5.415

    

Az Egyesület 2006. évben 103 e Ft értékcsökkenést számolt el tárgyi eszközei után. Átlagosan 4 fő alkalmazottat foglalkoztatott.

Nyíregyháza 2007. május 21.

…………………………………………………………..

Nagy Tünde

Elnök

A látássérültek szolgálatában