Közhasznúsági jelentés 2012

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesületének Egyszerűsített Közhasznúsági Jelentése
2012 év

Adószám: 18813034-1-15
Statisztikai számjel: 18813034-913352915

Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215-216
Beszámolási időszak: 2012. január 01 – 2012. december 31

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Megnevezés ( E Ft )
Induló tőke 0
Tőkeváltozás 5205
Vállalkozási eredmény 0
Közhasznú tevékenység eredménye 1576

Költségvetési támogatások felhasználása

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett.

A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált.

A költségvetési támogatások felhasználásának részletei az alábbiak:

– Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei munkaügyi központ: 5 953 000  Ft, melyből négy megváltozott munkaképességű és két munkahelyi segítő munkavállalót foglalkoztatunk.

Tárgyévi gazdálkodás bemutatása

Bevételek

Kapott támogatások a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Támogató Összeg             ( E Ft )
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 626
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzlap 3140
Központi költségvetésből 5953
Helyi önkormányzatok és szervei 397
Pályázati úton elnyert támogatás 850
Más forrás 3930
Összesen: 14896

Tagdíjból származó bevételek

Az egyesület tagdíjból származó bevétele a tárgyévben: 914 000 Ft

Pénzeszközök: 4 308 000 Ft

Közhasznú tevékenység bevétele

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyévben közhasznú tevékenységből 1 576 000 Ft bevételt ért el.

Pályázatokból származó bevételek:

 Nemzeti Kulturális Alaptól: 300 000 Ft

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől: 3 140 000 Ft

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége: 45 000 Ft

 Nemzeti Együttműködési Alap működési pályázat: 550 000 Ft

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyévben

Vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Kiadások

Cél szerinti juttatások

A szervezet a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:

Juttatás Összeg

( E Ft )

Tanulmányi támogatás 377
Segédeszköz vásárlások támogatása 249
Összesen: 626

Vezető tisztségviselők juttatása

A szervezet vezető tisztségviselője, munkaviszonyban tárgyévben havi: 108 000 Ft bruttó jövedelemben részesült.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Közhasznú tevékenység ráfordításai   ( E Ft )

Anyag jellegű ráfordítások 4973
Személyi jellegű ráfordítások 9162
Értékcsökkenési leírás 77
Egyéb ráfordítás 73
Összesen: 14285

Közhasznú cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

A látássérültek szolgálatában