Közhasznúsági jelentés 2013

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Egyesületének Egyszerűsített Közhasznúsági Jelentése
2013. év

 Adószám: 18813034-1-15

Statisztikai számjel: 18813034-913352915

Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság

Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2/215-216

Beszámolási időszak: 2013. január 01 – 2013. december 31.

A számviteli beszámoló a szervezet gazdálkodásáról, vagyoni, pénzügyi és jövedelmezősége helyzetéről megbízható és valós képet mutat, ahhoz további kiegészítő információk közlése nem szükséges.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

Megnevezés (e/Ft)
Induló tőke 0
Tőkeváltozás 5491
Vállalkozási eredmény 0
Közhasznú tevékenység eredménye 895

Költségvetési támogatások felhasználása:

A szervezet a tárgyévben költségvetési támogatást is igénybe vett.

A tárgyévi kiadások fedezetéül részben költségvetési támogatás szolgált.

A költségvetési támogatások felhasználásának részletei az alábbiak:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 4 480 000 Ft

Ebből egyesületünkben dolgozó négy látássérült és egy személyi segítő bérét és járulékait fedeztük.

Tárgyévi gazdálkodás bemutatása:

Bevételek

Kapott támogatások a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete tárgyévi kapott támogatásait mutatja be a jogszabály szerinti bontásban az alábbi táblázat:

Támogató Összeg (e/Ft)
Személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására 474
Központi költségvetési szervtől más, elkülönített állami pénzlap 3140
Központi költségvetésből 4480
Helyi önkormányzatok és szervei 522
Pályázati úton elnyert támogatás 3754
Más forrás 1399
Összesen: 13769

Tagdíjból származó bevételek

Az egyesület tagdíjból származó bevétele a tárgyévben: 923 000 Ft

Pénzeszközök: 3 569 000 Ft

Közhasznú tevékenység bevétele

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyévben közhasznú tevékenységből 895 000 Ft bevételt ért el.

Pályázatokból származó bevételek:

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 4 480 000 Ft

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől:
2 854 147 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége: 45 000 Ft

Nemzeti Együttműködési Alap pályázatai: 950 000 Ft

Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet: 699 750 Ft

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat: 522 000 Ft

Személyi jövedelemadó 1%: 481 595 Ft

Vállalkozási tevékenység bevételei

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a tárgyévben

Vállalkozási tevékenységet nem végzett.

Kiadások:

Cél szerinti juttatások:

A szervezet a tárgyévben nyújtott cél szerinti juttatásokat mutatja be az alábbi táblázat:

Juttatás Összeg

(e/Ft)

Tanulmányi támogatás 177
Segédeszköz vásárlások támogatása 270
Összesen: 447

 Vezető tisztségviselők juttatása

A szervezetvezető tisztségviselője, munkaviszonyban, tárgyévben havi: 98 000 Ft bruttó jövedelemben részesült.

Közhasznú tevékenység működési költségei

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó működési költségek az általános szabályok szerint kerültek elszámolásra.

Közhasznú tevékenység ráfordításai (e/Ft)

Anyag jellegű ráfordítások 4573
Személyi jellegű ráfordítások 8659
Értékcsökkenési leírás 199
Egyéb ráfordítás 8
Összesen: 13439

Közhasznú cél teljesülése

A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el.

A látássérültek szolgálatában